Biologická čistička odpadních vod je řešením pro rodinné i rekreačním bydlení. Najde využití všude tam, kde není možné řešit odpadní vody připojením ke kanalizaci. Jak taková čistička funguje, kolik stojí a co je potřeba k jejímu pořízení? To vám poradíme v tomto článku. 

Biologická čistička odpadních vod vám pomůže vyřešit starosti s odpady

Biologická čistička odpadních vod je alternativním řešením pro odpadní vody z rodinných domů a chat. Alternativním, protože vodní zákon v ustanovení §5 explicitně preferuje řešení odpadů připojením ke kanalizaci

To však není ve spoustě lokalit možné, ať už z důvodu, že kanalizace úplně chybí nebo protože by muselo dojít k prodloužení kanalizačního řadu, což bývá finančně neúnosné. I proto se legislativci rozhodli budování biologických čistíren podporovat dotací, avšak zatím pouze obce, nikoliv jednotlivce. 

Biologická čistička odpadních vod je stavbou, kterou zákon považuje za vodní dílo. Jejím smyslem je přečistit odpadní vody z nemovitosti. Čistička tedy nahrazuje kanalizaci v místech, kde není možné připojení kanalizační přípojkou. 

Po instalaci biologické čističky k rodinnému domu je vidět pouze víko.

Co je biologické čištění odpadních vod

Biologická čistička odpadních vod je plastové nebo betonové zařízení, které se instaluje k nemovitostem a slouží k čištění odpadních vod. Běžné biologické čističky se využívají pro odpadní vody vzniklé v domácnosti nebo při bydlení.

Výhodou biologických čistíren je schopnost přečistit odpadní vody až 97% účinností. Finančně vyjdou výrazně levněji, než vybudování kanalizace v obci či prodlužování stávající kanalizace. Díky této technologii je možné bydlet i na nezasíťovaných pozemcích, které jsou finančně levnější, než oblíbené lokality. 

Domovní čistírny odpadních vod jsou z pohledu zákona považovány za vodní dílo a jejich vzniku je potřeba projektová dokumentace


Konzultace zdarma

Jak vypadá domácí biologická čistírna

Biologickou čističku si představte jako plastový sud. Běžná čistírna měří kolem 2 metrů a má průměr cca. 1,2 metru. Domovní čistírna odpadních vod se vždy umisťuje pod zem, tak aby se nacházela v nezámrzné hloubce. Po její instalaci, tak uvidíte na zahradě pouze víko čistírny. 

Takto vypadá klasická biologická čistička odpadních vod pro rodinný dům.

V čem se liší čistička od septiku

Oproti klasickému septiku se biologická čistička odpadních vod liší v několika klíčových parametrech

ČOV potřebuje elektřinu, septik ne

Aby mohla čistička fungovat biologicky, potřebuje kyslík. Ten se do čistírny dostává pomocí dmychadla, které je napájeno elektřinou. Dmychadlo provzdušňuje prostor v čistírna a bakterie, tak mají z čeho žít. 

Biologická čistička projde na ohlášku, septik ne

99% českých septiků s filtrem nesplňuje certifikaci pro ohlášku. Majitelům septiku tak nezbývá nic jiného, než povolit stavbu vodoprávním řízením. To je pak zavazuje 2x ročně odebírat vzorky a posílat je do akreditované laboratoře.

Navíc se klasické povolení vydává na dobu určitou, s platností maximálně 10 let. 

Biologická čistička odpadních vod jde na rozdíl od septiku povolit ohláškou.

Domovní čistírna se lépe vejde

Septik se dnes už musí dodávat s dodatečným filtrem, pískovým nebo biologickým. Ten zabírá podobně místa, jako samotný septik či čistička. Na menší pozemky bývá problém septik umístit. Naštěstí už dnes existují biologické čističky, které se hodí i na chatu

S čističkou je méně starostí

Tím, že jde biologická čistička odpadních vod povolit ohláškou, odpadá starost se vzorky. Dále není nutné měnit nebo čistit dodatečný filtrem. Práce s přebytečným kalem je podobná u obou řešení. V součtu je tedy provoz čističky snazší. 

Jak funguje biologická čistírna odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod kombinují mechanicko-biologické čištění. V principu jsou biologické čističky miniaturou městských čistíren odpadních vod

V první fázi čištění se z odpadní vody oddělí pevné částice. Druhou fází je již tzv. aktivace, kde se o slovo hlásí bakterie a vzduch. Dochází k aerobním procesům, při kterých se voda zbavuje organických látek, fosforu a dusíku. Poslední fází je usazovací čas, ve které klesá kal ke dnu, ze kterého je odčepáván a přečištěná odpadní voda odtéka z čističky. 

Kolik stojí biologická čistička

Ceny biologických čistíren za poslední 2 roky relativně vzrostly. Je to dáno jednak vývojem inflace, která se podepsala na ceně plastů. Stále však jde o levnější řešení, než prodloužení kanalizace.

Cena samotné biologické čističky

Cena biologické čističky odpadních vod se pohybuje v rozptylu 35 000 až 70 000 pro běžnou domácnost. Doporučujeme volit zlatý střed. Jako u každého zboží jde o mix poměru ceny a výkonu. Rozhodně nechce pořídit čističku, která nebude správně čistit, stejně tak přeplácet za zbytečné „vychytávky“. Rádi vám s výběrem čističky odpadních vod pomůžeme.

Kromě toho můžete u nás poptat realizaci biologické čističky na klíč. Zde je cena individuální, hodně záleží na typu podloží, výskytu spodní vody a kam se bude vozit přebytečná zemina. 

Poradíme vám, jak vybrat správnou biologickou čističku odpadních vod.

Výhody a nevýhody biologické čističky

Biologická čistička odpadních má spoustu výhod. Žádná věc však není černobílá, a proto se nabízí podívat se na pozitivní stránky, ale i ty negativní. 

Proč je dobré pořídit si biologickou čističku odpadních vod

 1. Vyřešíte problém s odpady na vždy a nebudete muset vyvážet žumpu
 2. Přečištěnou odpadní vodou z čistírny můžete zalévat. Stačí k čističce přikoupit akumulační nádrž
 3. Čistírna je relativně malá a dá se umístit i na hůře dostupný pozemek. 
 4. Přebytečný kal z čističky můžete využít na kompost. 
 5. Oproti septiku s filtrem lze povolit ohlášením a není nutné odebírat vzorky. 

Co je dobré vědět, před pořízením domovní čistírny odpadních vod

 1. S biologickou čističkou se pojí povinnost se o ni starat. Konkrétní povinnosti udělí úřad, primárně záleží na typu povolení
 2. Žádná čistírna není 100% bezúdržbová. Skutečně žádná. Pokud pochybujete, podívejte se do provozního řádu čističky. Někteří výrobci, tak jen matou potenciální zákazníky.
 3. Čistička potřebuje elektřinu. Počítejte se spotřebou kolem 500 kWh za rok.

Pořízení biologické čističky odpadních vod se neobejde bez projektu

Pomůžeme vám s pořízením biologické čističky odpadních vod

Pořízení biologické čističky od začátku do konce zahrnuje několik důležitých kroků a rozhodnutí. Ve stručnosti vám představíme, jak jednotlivé kroky vás na cestě za biologickou čističkou čekají.

 1. Nejprve je nutné vyloučit možnost připojení ke splaškové kanalizaci. Ideálně pokud si vyžádáte vyjádření o existenci sítí
 2. Dalším krokem je rozhodnutí, co se bude dít s vyčištěnou odpadní vodou. Na výběr máte z následujících možností (řadíme je podle preference úřadů):
  1. Jednotná kanalizace – obec má jednotnou kanalizaci, kam se odvádějí dešťové vody a přečištěné odpadní vody. 
  2. Využití povrchových vod neboli vodního toku – druhou možností je odvod odpadních vod do toku.
  3. Vsak na vlastním pozemku, k tomuto kroku je potřeba hydrogeologický posudek
  4. Vsak a rozstřik – využití odpadní vody pro zálivku. I v tomto případě budete potřebovat hydrogeologický posudek.
 3. Třetím krokem je případné objednání hydrogeologického posudku, to platí pouze v případě vsaku. Pokud si objednáte projekt domovní čističky u nás, zajistíme vám hydrogeologický posudek. 
 4. Nyní je vhodný čas k výběru domovní čistírny odpadních vod, pokud si nejste jisti, jakou ideálně vybrat, pomůže vám náš projektant. 
 5. Dále už se pokračuje projektem domovní čistírny odpadních vod. Ten musí být zpracován autorizovaným vodohospodářem. 
 6. Posledním byrokratickým krokem je získání povolení ke stavbě biologické čističky. 
 7. Nyní už můžete stavět, buď svépomocí nebo realizací na klíč


Konzultace zdarma