Rádi byste si na svém pozemku nechali vybudovat vlastní studnu? V dnešní době se jedná o ceněný zdroj vody, kterou využijete jak na zahradě, tak v domácnosti. Pokud vás zajímá cena studny, budete muset započítat hned několik položek hydrogeologický posudek, projekt a nakonec samotné stavební práce. Na kolik vás tedy domácí studna vyjde?

Kopaná nebo vrtaná studna?

Zatímco na pozemcích starousedlíků se nejčastěji setkáte se studnou kopanou, u moderních domů se dnes budují spíše studny vrtané. Rozdíl mezi nimi netkví pouze v technice hloubení, ale také v jejich hloubce a následné kvalitě jímaní vody

Kopaná studna

vrtaná studna cena 

 • možnost stavby svépomocí (do hloubky 3 metrů)
 • akumulace vody umožňující větší jednorázový odběr 
 • možnost prohloubení 
 • před hloubením se obejdete bez průzkumného vrtu
 • šetrnější budování studny v okrasných zahradách
 • levnější údržba

 

vrtaná studna

 • jímání vody z mělké hloubky > nižší kvalita vody
 • množství jímané vody závisí přímo na množství srážek
 • nedostatek vody hrozí nejen v období sucha, ale i v období zimních holomrazů
 • pevné podloží zvyšuje náklady na výstavbu 

 

 

Vrtaná studna

vrtaná studna cena

 • značná hloubka vrtu (až desítky metrů)
 • možnost izolace vody z mělčích a hlubších vrstev
 • přístup ke kvalitnější vodě 
 • relativně stabilní množství vody po celý rok
 • možnost jímání užitkové i pitné vody
 • lze provést zkušební vrt, na který je ale nutné si zajistit povolení
 • relativně nenáročná a rychlá výstavba 

 

vrtaná studna

 • nemožnost stavby svépomocí
 • nutnost zajištění přístupu vrtné techniky na pozemek
 • bez možnosti dodatečného prohloubení
 • dražší a náročnější údržba

 

 

 

Co vše zahrnuje cena studny?

Výsledná cena studny se většinou skládá hned z několika položek mezi ty největší patří projektová dokumentace a následně samotná stavba studna. Konkrétní ceny se samozřejmě mohou lišit v závislosti na projektantovi či firmě, kterou oslovíte. Výsledná cena studny zahrnuje:

 • Hydrogeologický posudek
 • Průzkumný vrt
 • Projektová dokumentace
 • Stavební povolení
 • Hloubení studny
 • Hydrochemické práce
 • Hydrodynamické zkoušky
 • Čerpací technika
 • Případné prohloubení studny 

Hydrogeologický posudek

Na vaší cestě za vlastní studnou se nejprve setkáte s hydrogeologem. Ten posoudí, zda se na vašem pozemku nachází podzemní voda a jak silný je její pramen. Také vám doporučí vhodný typ studny a do jaké hloubky by měla sahat. 

Cena hydrogeologického posudku se samozřejmě liší člověk od člověka, zpravidla se ale pohybuje mezi 4 – 10 000 Kč.

Průzkumný vrt

Pokud chcete jít při budování vrtané studny opravdu na jistotu, nechte se provést průzkumný vrt. Pozor si ale dejte na to, že od 1.1. 2019 je nutné zajistit si k tomu souhlas vodoprávního úřadu. Vodu z průzkumného vrtu bohužel nelze legálním způsobem využívat, k tomu budete potřebovat další úřední povolení.

Součástí zhotovení průzkumného vrtu by měla být také hydrodynamická čerpací zkouška, která zjistí, zda při čerpání studniční vody neubývá vodu ve studnách sousedních. Cena samotné zkoušky se pohybuje kolem 2 000 Kč, je ale nutné připočítat cenu také za ponorné čerpadlo (běžně do 10 000 Kč).

Projekt vrtané studny

Jelikož se vrtaná studna podle zákona považuje za vodní dílo, potřebujete k její realizaci povolení vodoprávního úřadu. To získáte pouze tehdy, předložíte-li na úřadě projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným inženýrem vodohospodářských staveb. 

jak vyčistit studnu

 

V Zakra máme s projekty vrtaných studní několikaleté zkušenosti. Navíc s námi máte jistotu, že se cena projektu v průběhu naší spolupráce nijak nezmění. Projekt vrtané studny si ceníme na 8 000 Kč (bez DPH). Za tuto cenu se vám do rukou dostane kompletní projektová dokumentace, včetně případných změn, která je připravena pro jednání s úřady.

Povolení vrtané studny

Postup pro získání povolení pro stavbu studny a následné nakládání s jímanou vodou se liší v závislosti na tom, zda studnu stavíte společně s domem nebo samostatně. 

Takzvané společné řízení, kdy povolujete studnu společně se stavbou domu, je většinou snadnější cestou. Žádost podáváte na vodoprávní úřad, který nejen že stavbu umístí a povolí, ale zároveň povolí také nakládání s vodami. Cena vydání společného povolení je přitom pouhých 300 Kč. 

Jestliže studnu plánujete budovat u již stojícího domu, nejprve budete muset sehnat územní rozhodnutí o umístění stavby studny a až následně povolení vodoprávního úřadu. Cena se tak vyšplhá na dvojnásobek – 600 Kč.

Pamatujte také na to, že studna postavená takzvaně na černo je považována za nelegální stavbu. V takovém případě vám hrozí povinnost stavbu odstranit a navíc zaplatíte pokutu ve výši až 50 000 Kč.

Hloubení studny

Cena stavebních prací se nedá jednoduše vyčíslit. Ve hře je příliš mnoho fcena studnyaktorů – typ podloží, hloubka a průměr vrtu, ale také doprava vrtného materiálu na místo stavby. Základ ceny se běžně vypočítává dle plánované hloubky studny, kdy se cena za metr pohybuje mezi 1 700 3 000 Kč. Výsledná cena poté zahrnuje zhotovení a vystrojení vrtu, obsyp, jílování a vyčištění vrtu a může se pohybovat mezi 30 – 100 000 Kč.

 

 

Rozbor studniční vody

Před tím, než odeberete vzorek studniční vody a odešlete ho na rozbor, doporučuje se počkat alespoň měsíc po zhotovení studny. Základní chemický rozbor společně s bakteriologickým rozborem jsou většinou dostačující k posouzení zdravotní nezávadnosti studniční vody (v případě, že je využívána pouze pro individuální zásobování). Máte ale možnost nechat si provést komplexní analýzu, která odhalí i stopové množství organických látek a kovů. 

Cena základního + bakteriologického rozboru se pohybuje kolem 1 500 Kč. 

V případě komplexního rozboru se cena vyšplhá na přibližně 6 500 Kč. 

Čerpací technika

K využívání studniční vody vám poslouží čerpadlo, a to zpravidla čerpadlo ponorné, které dokáže čerpat vodu z větších hloubek. Při výběru toho pravého čerpadla je důležité zaměřit se na jeho rozměry (mělo by být dostatečně úzké, aby se vešlo do vrtu a šlo s ním lehce manipulovat), výtlak (uváděný v metrech) a průtok vody (kolik vody proteče za určitý časový úsek). 

Cena ponorného čerpadla se většinou blíží 10 000 Kč. Zajímá vás, jak vybrat čerpadlo do studny? 

Případné prohloubení studny

Zdá se vám, že nemáte ve studni vody dostatek? U vrtaných studní máte možnost prohloubení, ke kterému ale budete potřebovat další povolení vodoprávního úřadu. K jeho získání bude nutné znovu si zajistit hydrogeologický posudek, tentokrát zaměřený na to, jaký vliv bude prohloubení studny mít například na studny okolní. 

Cena úředního povolení je 300 Kč.

Cena samotného prohloubení studny se znovu odvíjí od hloubky, do které chcete studnu vést. Zpravidla se jedná o cenu mezi 1 700 – 3 000 Kč za metr.

Cena studny – modelový příklad:

Předpokládejme, že si ke svému již postavenému domu chcete nechat vybudovat vlastní studnu. Rozhodli jste se pro vrtanou studnu s průměrem 191/203 mm, s PVC výstrojí 140 mm a stěnou o šířce 6,5 mm, která bude sahat do hloubky 30 metrů. Stavební firma, kterou jste si zvolili, je od vás vzdálená 100 km. Projekt studny jste si nechali zpracovat u nás v ZAKRA, kde jste od začátku věděli, na čem jste.

Návratnost investice do studny

Zdá se vám cena studny příliš vysoká? Pravdou je, že i přes vyšší prvotní investici má studna vysokou návratnost, jelikož se vám snižují výdaje za vodné (a v průběhu času také za stočné). Samozřejmě závisí na tom, zda budete studniční vodu využívat pouze na zahradě nebo také v domácnosti jako vodu pitnou. V tabulce vidíte přibližnou návratnost v případě čtyřčlenné rodiny, pokud počítáme s průměrnou roční spotřebou vody na osobu 35 m3:


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.