Přemýšlíte, jak vyřešit odpad u nemovitosti? Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) je skvělým řešením. Zjistěte vše důležité na jednom místě. Domácí čistička odpadních vod vás zbaví starostí s vyvážením jímky, nezabere tolik místa jako tříkomorový septik a navíc můžete přečištěné vody využít pro zalévání zahrady. Postavte domácí ČOV v roce 2022 bez starostí.

Co je domácí čistírna odpadních vod?

Domácí čistírna odpadních vod neboli ČOV je zařízení tvořené plastovou nádrží s několika oddělenými komorami, kde za pomoci provzdušňování dochází k čištění odpadních vod. Domácí čistička dokáže zcela nahradit připojení na kanalizaci.

pohled na domácí čističku odpadních vod
Domácí čistírna odpadních vod v roce 2022

Domácí čistírna odpadních vod se stává fenoménem posledních let. Díky domácí čistírně získávají lidé svobodu bydlet, kde chtějí a ne jen tam, kde je již vybudovaná kanalizace a je možné připojení na kanalizační řad.

Domácí čistička odpadních vod čistí odpadní vody z domácnosti a umožňuje jejich likvidaci:

 • do vod povrchových (rybník, řeka, potok…)
 • do vod podzemních – vsakem
 • do vod podzemních – vsakem a zaléváním zahrady
 • do jednotné obecní kanalizace

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) je válec o výšce zhruba 2 metry a průměru 1,5 metru. Takovéto rozměry mívá domácí čistička odpadních vod pro 2 až 6 osob. Domácí čistírna váží kolem 150 kg. 


Chci slevu

Domácí čistírna odpadních vod je podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. považována za vodní dílo, protože likviduje přečištěné vody. Pro zbudování čističky tak bude zapotřebí projekt a povolení od vodoprávního úřadu.

Co je domácí čistírna odpadních vod jednoduše?

 • Zařízení k rodinnému domu, které přečiští veškeré odpadní vody.
 • Ideální řešení pro místa, kde není možnost připojit nemovitost přes kanalizační přípojku.
 • Výrobek s 25 letou a delší životností.
 • Prakticky neviditelný společník zakopaný v zemi na zahradě.

Co domácí čistírna odpadních vod není?

Jak funguje domácí čistírna odpadních vod? 

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) funguje jako kombinace mechanického a aerobního čištění. Odpad z domácnosti natéká do domácí čističky, kde dochází k oddělení pevných částic a předčištěná voda pak prochází aerobním čištěním za pomoci bakterií a kyslíku.

 

Jak funguje domácí čistírna odpadních vod (ČOV)

 

Domácí čistička odpadních vod funguje na léty odzkoušených procesech. Abychom dokázali fungování domácí čistírny správně pochopit, musíme se podívat čistírně do útrob.

 

jak funguje domácí čistírna AT6

 

Čištění odpadních vod probíhá ve 3 fázích

 1. První fází je tzv. předčištění  
  1. Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (první komora domácí čistírny odpadních vod).
  2. Zde dochází k oddělování pevných částic a jejich usazování.
  3. Dále jsou podrobeny anaerobnímu rozkladu (tzn. bez přísunu kyslíku).
  4. Takto předčištěná voda pak přepadem natéká do aktivační fáze (druhá fáze čištění).
 2. Druhou fází je aerobní a biologické čištění v aktivačním prostoru
  1. Tento prostor (druhá komora domácí čistírny odpadních vod) je provzdušňován pomocí dmychadla.
  2. Zde za pomoci vzduchu a bakterií dochází k přečištění odpadních vod (biologické procesy).
 3. Třetí fází je likvidace odpadních vod z dosazovací nádrže
  1. Mamutka přečištěnou vodu vytáhne do odtokového žlabu.
  2. Takto přečištěná voda může odtékat do retenční nádrže a být následně využita, třeba pro zalévání zahrady.

Jak vybrat ČOV?

Výběr domácí čistírny odpadních vod (ČOV) se řídí několika objektivními parametry, jako je například počet osob a způsob likvidace odpadních vod, a také subjektivními parametry, jako je typ povolení či dodavatel.

 

Jak vybrat domácí čistírnu odpadních vod

 

Velmi obsáhlý článek na téma “Jak vybrat domácí čistírnu odpadních vod” jsme pro vás již zpracovali. Ale uznáváme, že problematika výběru domácí čističky není vůbec jednoduchá. Vybrat domácí čistírnu odpadních vod není jako vybrat mobilní telefon nebo dovolenou.

Čistírna s vámi bude žít minimálně 20 let. Jde o investici v řádech desítek tisíc korun a pokud vyberete špatně, jen tak čistírnu odpadních vod za jinou nevyměníte. Podle čeho byste tedy měli volit?


Vyzkoušejte náš eshop a pořiďte si čistírnu za nejlepší ceny na trhu


Vybíráme domácí čistírnu krok za krokem

 1. Podle počtu osob
 2. Podle způsobu likvidace odpadních vod
 3. Podle způsobu povolení
 4. Náklady na pořízení – cena domácí čistírny odpadních vod
 5. Následný servis a kvalita

Výběr podle počtu osob, které budou domácí čistírnu odpadních vod využívat

Domácí čistírna odpadních vod je vždy designovaná pro určitý počet osob, které ji budou 90 % času v roce využívat. Jednorázové přetížení při návštěvě či 14 denní výpadek čistička zvládne, ale neporadí si s velkými výkyvy.

Rozhodně nedoporučujeme domácí čistírnu odpadních vod přetěžovat. Vždy je vhodné volit čistírnu tak, aby skutečnost odpovídala schopnosti čistírny. Prakticky všechny domovní čističky jsou uzpůsobené k obsluze více osob v určitém rozptylu (např. domácí čistírna odpadních vod AT6 obslouží 1 až 5 osob).

Při výběru domácí čistírny myslete především na to, jak se může změnit počet osob např. v horizontu 5 let, zda se například u vás nezastaví čáp. Následující tabulka by vám měla pomoci se rozhodnout, jak velkou domácí čistírnu potřebujete.

 

 

Způsob likvidace odpadních vod z domovní ČOV

Dalším kritériem je, zda a jak budete chtít využít přečištěné vody.

Nechci využívat přečištěné vody z čističky a ani je vsakovat

 • Likvidace do povrchových vod 
  • v blízkosti nemovitosti je rybník, řeka, potok apod.
  • přečištěná voda odtéká do této vodní plochy
 • Likvidace do jednotné kanalizace
  • obec vybudovala centrální ČOV
  • přečištěná voda natéká do této kanalizace

V tomto případě můžete sáhnout i po levnějších typech domovních čistíren. Náš typ v tomto případě je Variocomp od společnosti ASIO.

Nechci využívat přečištěné vody z čističky, ale musím je vsakovat

 • Likvidace do podzemních vod – vsak
  • přečištěná voda se vsakuje do podzemních
  • je zapotřebí hydrogeologický posudek

V tomto případě bude rozhodující, jak budete chtít ČOV povolit (více níže). Pokud ohlášením, pak bude muset koupit domovní čističku s certifikací CE. To v případě vodoprávního řízení není třeba. Každopádně skvělou volbou je v tomto případě domácí čistírna odpadních vod AT6 od společnosti ABPlast.

Chci využívat přečištěné vody z čističky

 • Likvidace do podzemních vod – vsak se zálivkou
  • přečištěná voda natéká do retenční (akumulační) nádrže
  • odtud je čerpána na zalévání zahrady
  • je zapotřebí hydrogeologický posudek

Pro tento případ platí totéž co pro vsak. Je vhodné se zamyslet nad tím, jak domácí čistírnu odpadních vod povolíte. Každopádně můžete vybrat domovní čističku Monocomp od společnost ASIO a máte po starostech.

Čistička podle způsobu povolení

Povolení domácí čistírny odpadních vod se budeme ještě věnovat, ale jak jste již pochopili z předchozích odstavců, má  způsob povolení domácí čistírny vliv na výběr. Existují dvě správní řízení, jejichž výsledkem je povolení čistírny. Ohlášení a vodoprávní řízení.

Ohlášení je rychlejším typem řízení, ale s vyšší administrativní náročností. V případě povolování přes ohlášení a likvidace odpadních vod do vsaku, musí mít vámi vybraná domácí čistírna odpadních vod certifikát CE.

Vodoprávní řízení je delším typem povolení s nižší administrativní zátěží. U tohoto typu řízení nemusí mít čistička certifikaci, ale samozřejmě musí splňovat kvalitu přečištění.

Výběr domovní čističky podle ceny

Předně nikdy nedoporučujeme vybírat domácí čistírnu odpadních vod jen podle ceny. Domovní čistička bude vaším parťákem na minimálně 20 let a šetřit jednotky tisícikorun skutečně nedává smysl. Navíc jde o zařízení, které likviduje nebezpečně odpadní vody v těsné blízkosti vaší nemovitosti, proto doporučujeme především hledat kvalitu.

Velkou výhodou je, že ceny domácích čistíren jsou si relativně blízko. Jde o velice konkurenční trh, kde se čistírny liší jen v maličkostech. Pro představu poslouží tabulka s aktuálními základními cenami čistíren.

Všechny čistírny z této tabulky, můžeme s klidným srdcem doporučit. Rozhodně nedoporučujeme hledat čistírny se základní cenou nižší než 25 000,-.

Následný servis a kvalita

Posledním kritériem je, jak budete čistírnu po čase servisovat. Jednak je potřeba z čistírny odebírat vzorky a nechávat ji revidovat, ale může se vám i něco porouchat. V takový moment se bude hodit servis.

Proto doporučujeme vybírat domácí čistírnu odpadních vod od výrobce, který je buď v dojezdové vzdálenosti nebo má distribuční centra ve vašem kraji.

Existuje bezúdržbová domovní čistička odpadních vod?

Zcela bezúdržbová domácí čistírna odpadních vod neexistuje. Byť si některé domácí čistírny lépe poradí s kalem, ať již pomocí košů či velké kalové nádrže, stejně se nevyhnete pravidelnému servisu a kontrolám podle provozního řádu. 

Existuje bezúdržbová domácí čistírna odpadních vod

Ne zřídka naši klienti poptávají zcela bezúdržbovou čističku odpadních vod. Existuje však vůbec taková? Ano, víme že někteří výrobci prohlašují svou domácí čistírnu za bezúdržbovou, ale neklamou trochu?

Co si každý z nás představí pod slovem bezúdržbová domácí čistírna odpadních vod? Inu výrobek, který se jednou nainstaluje a už se o něj nebudeme muset starat. Takový komfort však žádná domácí čistička nenabízí a i kdyby teoreticky nabízela, pak máte zákonnou povinnost odebírat z domácí čistírny odpadních vod vzorky či ji nechat zkontrolovat, a to také nelze zařadit pod slovo bezúdržbová.

Jakou minimální starost budete s domácí čističkou mít?

 • 1x měsíčně byste se měli do čističky podívat a zkontrolovat
  • funkčnost dmychadla
  • průtok odpadu z domu
  • zápach (neměl by být příliš intenzivní)
 • 1x za 6 měsíců zkontrolovat
  • nahromaděný kal a zhodnotit, zda ho neodčerpat
  • test čištění vody (nabrat 1 litr z čističky a po 30 minutách zhodnotit usazeniny, pokud je jich více než polovina nádoby, pak kal odčerpat)
 • 1x za 2 roky
  • revize ČOV autorizovaným mechanikem

Tyto povinnosti najdete jednak v rozhodnutí o povolení domácí čistírny odpadních vod a také v provozním řádu domovní čističky. Nelze tak prohlásit, že nějaká čistírna je bezúdržbová, protože prostě a jednoduše není.

Jaká je cena za domovní čističku?

Základní cena domácí čističky odpadních vod se pohybuje  v rozmezí 30 000,- až 50 000,- bez DPH. K pořizovací (finální ceně) je pak třeba ještě připočítat cenu za dopravu, nezbytné příslušenství a instalaci. Celková cena domácí čistírny odpadních vod, pak může být až 80 000,- bez DPH.

Cena je pro mnohé z nás tím nejdůležitějším rozhodujícím faktorem, ne jinak tomu je i v případě domácí čistírny odpadních vod. Připomeňme si, jaká je běžná cena domácí čistírny odpadních vod:

 

 

Připomínáme, že tohle je základní cena bez DPH. V případě, že domovní čistírnu pořizujete k rodinnému domu, pak DPH u čistírny bude 15%, tuto cenu tedy násobte 1,15. V případě, že ČOV pořizujete k podnikání (penzion, kadeřnictví…), bude DPH 21%.

Jaká je finální cena za domácí čističku odpadních vod?

Základní cena je však relativně vzdálená od té finální. Finální pořizovací cena bude zahrnovat cenu za nezbytné příslušenství, dopravu a instalaci. Jak vidíme z reálné kalkulace viz níže může být finální cena za domovní čistírnu až o 100 % vyšší.

Kam se hodí domácí čistírna a kde naopak zvolit jiné řešení?

Domácí čistírna odpadních vod se nejlépe hodí k rodinnému domu

Domácí čistírna odpadních vod je ideálním řešením pro rodinné domy. Na rozdíl od tříkomorového septiku si hůře poradí s nepravidelným provozem. Ten pravidelný však zvládá na jedničku. Máte-li rodinný dům bez možnosti připojení na kanalizaci, pak o domovní čističce nemusíte pochybovat.

Domovní čistička odpadních vod (ČOV) rozhodně není univerzál, který by se dal doporučit do všech situací. Domácí čistírna má ráda pravidelné zatížení. V takovém provozu se daří bakteriím, které odpadní vody zbavují nečistot. Pokud nemají dostatek potravy, hynou a čistírna se musí znovu spustit. To samozřejmě neznamená, že nemůžete odjet na několik dní na dovolenou. Čistírna si bez problémů poradí s 3 týdenním odpočinkem.

Pokud hledáte řešení na chalupu, pak vám nemůžeme čistírnu doporučit z výše uvedených důvodů. Není ale třeba zoufat. Na chatu se dobře hodí tříkomorový septik s biologickým filtrem a na méně navštěvovaných místech si vystačíte s jímkou na vyvážení.

Domovní čistička je ideálním řešením pro rodinný dům

Jak jste již jistě pochopili, je domovní čistírna odpadních vod skvělým společníkem pro rodinný dům. V tomto případě vám zajistí dostatečný komfort. Vy případně můžete přečištěnou vodu využít pro zalévání zahrady. Pokud vás zajímá, jakou domácí čistírnu pro rodinný dům vybrat, zde získáte spoustu rad.

Jak na povolení domácí čistírny odpadních vod?

Ohlášení nebo vodoprávní řízení pro povolení čov

Povolení k domácí čistírně odpadních vod (ČOV) lze získat dvojím způsobem. Ohlášením nebo vodoprávním řízením. Oběma správním procesům předchází projekt, předjednání a zajištění podkladů k řízení.

 

Povolení domácí čistírny odpadních vod je oblíbeným tématem. Většina klientů má očekávání, že jde o jednoduchou stavbu a tudíž jednoduché řízení. Opak je však pravdou. V případě domácí čistírny odpadních vod dochází k čištění odpadních vod, na což jsou úřady velmi citlivé a hlídají si způsob provedení.

Domácí čistírnu odpadních vod lze povolit dvěma způsoby – ohlášením a vodoprávním řízením. Než se pustíme do popisu rozdílů, můžeme doporučit naše články zaměřené na detaily procesu, jak získat povolení pro domovní čističku odpadních vod:

Základní rozdíly mezi ohlášením a vodoprávním řízením

Ohlášení domácí čistírny odpadních vod

Ohlášení domácí čistírny odpadních vod je “zjednodušený proces”, který ve výsledku zas tak jednoduchý není. Nadpoloviční část našich klientů si přesto vybírá způsob povolení přes ohlášení, aby měli rozhodnutí o povolení čistírny na dobu neurčitou.

Ohlášení čistírny má jistě své výhody, ale také stinné stránky, jakou je například povinnost mít u stavby ČOV stavební dozor apod. Ne vždy je ohlášením tím nejlepším řešením.

K ohlášení domovní čističky odpadních vod si budete muset připravit následující dokumenty

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000
 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění
 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa
 • Souhlas obecného stavebního úřadu
 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku
 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení
 • Plná moc k zastupování
 • Speciální stanoviska
 • Vyjádření správce povodí (občas úřad požaduje i u povolení)
  • jde buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře nebo Odry
 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků
  • V případě ohlášení ČOV nedochází k jednání, proto si takové jednání musíte se sousedy odehrát sami a přinést úřadu jejich souhlas. Pokud by se soused stavěl “na zadní”, budete muset projít vodoprávním řízením.
 • Provozní řád domovní ČOV
 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu
  • Významná část klientů si ČOV buduje sama, úřad si v tomto případě žádá prohlášení stavbyvedoucího, že dohlédne na stavbu

Výhody ohlášení 

 • Správní řízení trvá jen 30 dnů
 • Rozhodnutí o povolení čistírny je zpravidla na dobu neurčitou
 • Revize čistírny 1x za 2 roky

Nevýhody ohlášení

 • Vyšší administrativní náročnost
 • Pokud chcete vodu vsakovat, musíte koupit čistírnu s certifikátem CE

 

Vodoprávní řízení o povolení domácí čistírny odpadních vod

Vodoprávní řízení je klasickým typem správního řízení, na které má správní orgán 60 dnů. Vydává se s omezenou platnosti maximálně na 10 let a přináší klientům povinnost 2x do roka poslat na vodoprávní úřad rozbor vzorků přečištěné vody. Svět ale není černobílý. Pro klienty má výhodu v nižší administrativní náročnosti a možnosti koupit domácí čistírnu odpadních vod bez certifikátu.

K povolení domovní čističky odpadních vod přes vodoprávní řízení si připravte

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000
 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění
 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa
 • Souhlas obecného stavebního úřadu
 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku
 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení
 • Plná moc k zastupování
 • Speciální stanoviska

Výhody vodoprávního řízení

 • Menší administrativní náročnost
 • Možnost povolit vsak bez certifikace čistírny

Nevýhody ohlášení

 • Omezená platnost rozhodnutí
 • Povinnost zasílat 2x ročně vzorky

 

Realizace čistírny krok za krokem

Povolení domovní čistírny odpadních vod

Realizace domácí čistírny odpadních vod (ČOV) zahrnuje fáze projektu, povolení a stavby. Jedno bez druhého nemůže fungovat.

 

Již jsme si řekli, že domácí čistírna odpadních vod je vodním dílem a k postavení domovní čističky tak budete potřebovat projektovou dokumentaci. Jaké všechny kroky vás na cestě za čističkou odpadních vod (ČOV) čekají?

Realizace domovní čistírny odpadních vod krok za krokem

 1. Hydrogeologický posudek
 2. Projekt domácí čistírny odpadních vod
 3. Povolení domácí čistírny odpadních vod
 4. Koupě domovní čističky
 5. Stavba ČOV
 6. Kolaudace ČOV

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek bývá prvním krokem v případě, kdy chcete přečištěné odpadních vody likvidovat do vod podzemních. V takový moment je třeba objednat hydrogeologa, který posoudí, že váš pozemek je vhodný pro vsakování.

Hydrogeolog v posudku zkoumá především podloží, zda se budou přečištěné odpadní vody dobře vsakovat a také vliv na okolí. Často bývá problém se studnami v blízkosti. Vsak odpadních vod teoreticky může ohrozit kvalitu vody ve studni a proto je třeba dodržet ochranné pásmo kolem studny.

Pokud nevíte, kde takového hydrogeologa hledat, nevadí. Stačí se na nás obrátit. Našim klientům zajišťujeme hydrogeologický posudek k domácí čistírně odpadních vod zdarma. Poptáme hydrogeology ve vašem okolí a předložíme vám jejich nabídky.

Projekt domácí čistírny odpadních vod

Projekt domácí čistírny odpadních vod je soubor dokumentace, která splňuje zákonné požadavky a je nezbytná k řízení o povolení. Protože je domovní čistička odpadních vod vodním dílem, musí tuto dokumentaci připravit autorizovaný vodohospodářský projektant. Tím je například naše společnost, stačí se nám ozvat a my vám s radostí připravíme projekt domácí čistírny odpadních vod.

Povolení domácí čistírny odpadních vod

Povolení domácí čistírny odpadních vod je dalším krokem v realizaci. K žádosti o povolení je mimo vyjádření dotčených orgánů (viz. výše) potřeba také doložit hydrogeologický posudek a projekt domácí čistírny odpadních vod.

Koupě domovní čističky

Teprve po získání povolení pro domácí čističku se vyplatí kupovat čistírnu. Dnes už většina výrobců má i e-shop a svou vybranou čistírnu můžete objednat online. My doporučujeme tyto e-shopy od společností Asio a ABPlast.

Stavba ČOV

Když máte ČOV doma přichází na řadu stavba. Tu můžete provést svépomocí nebo na klíč (viz. níže). Nicméně technologie stavby je vždy stejná.

Jak se staví domácí čistírna odpadních vod?

 1. Výkopové práce pro umístění potrubí 
 2. Uložení nátokového a odtokového potrubí 
 3. Výkopové práce pro uložení čističky 
 4. Příprava betonové základové desky 
 5. Usazení čističky na betonový základ
 6. Připojení nátokového a odtokového potrubí 
 7. Umístění dmychadla 
 8. Zapojení dmychadla
 9. Zahájení napouštění nádrže vodou
 10. Obsypání nádrže 
 11. Finální terénní úpravy 
 12. Nastavení řídící jednotky

Pokud vás domácí čistírny odpadních vod zajímá více, doporučujeme článek o stavbě ČOV svépomocí tady a tady.

Kolaudace ČOV

Poslední krokem po dokončení stavby domácí čistírny odpadních vod je její kolaudace. Kolaudace je úkon, o který musíte požádat na stavebním úřadě. K samotné kolaudaci, pak budete potřebovat:

Svépomocí nebo na klíč?

Realizace domácí čistírny odpadních vod vždy končí u dilema, zda ji stavět svépomocí nebo na klíč. Toto téma jsme již několikrát v našich článcích rozebrali a dokonce pro vás připravili video na toto téma.

Ve výsledku to není složitá otázka. Celé dilema tkví v rozhodnutí, kolik chcete do domovní čističky investovat a jaké s tím chcete mít starosti. Domácí čistírna odpadních vod vyjde svépomocí určitě do 100 000,-. Stavba čistírny, což bývá největší obava, je však velmi jednoduchou záležitostí a není se třeba bát náročnosti. S projektem i povolením vám rádi pomůžeme my.

Cena domácí čistírny odpadních vod na klíč bývá vždy až o 100 % dražší. Ano, dostanete komplexní službu většinou od A do Z bez starostí. Otázkou je, zda chcete za čistírnu v tomto roce dávat 150 až 200 tisíc a pokud si vyberete výrobek Hellstein, tak klidně i 300 000,-.

Srovnání a recenze domácích čistíren

Srovnání a recenze domácí čistírny odpadních vod

Jak už jsme si prozradili v sekci o cenách domácích čistíren, jde o velmi vyrovnaný trh, na kterém se především profilují tyto značky:

Recenzi a srovnání samotných výrobců si doporučujeme přečíst v tomto článku. Nabídka výrobců je relativně vyrovnaná a soutěží se v maličkostech. Jaké čistírny si nejčastěji volí naši klienti?

Jaké jsou nejoblíbenější domácí čistírny odpadních vod 

Nejlepší domácí čistírny odpadních vod

 

 • Variocomp od ASIO
 • AT6 od ABPlast
 • Monocomp od ASIO

 

Čistička Variocomp od ASIO

domovní čistička odpadních vod Variocomp

Nejprodávanější domácí čistírnou v letošním roce byla čistička Variocomp od brněnské společnosti ASIO. Jde o kompaktní výrobek, který je stálicí na našem trhu. Za základní cenu 31 500,- získáte kvalitní výrobek ozkoušený praxí.

 

 

Výhody čistírny Varicomp

 • Nízká cena
 • Osvědčený výrobce 
 • Samonosná

Nevýhody čistírny Variocomp

 • Nelze povolit ohlášení do vsaku (nemá certifikát CE).

Čistička AT6 od ABPlast

domovní čistička odpadních vod AT6 od ABPLAST

Domácí čistírna odpadních vod AT6 od společnosti ABPlast je stále oblíbenější u našich klientů. Nabízí perfektní poměr mezi cenou a výkonem. Díky propracované řídící jednotce zvládne i delší časové intervaly bez zátěže.

 

 

Výhody čistírny AT6

 • Skvělý poměr mezi cenou a výkonem
 • Má certifikaci CE
 • Nízká cena za dopravu

Nevýhody čistírny AT6

 • Řídící jednotka není v základní ceně

 

Čistička Monocomp od ASIO

domovní čistírna odpadních vod ASIO

Vrcholem v segmentu malých čistíren je čistička Monocomp od společnosti ASIO. Tato čistírna fungující na principu SBR nabízí skvělé přečištění a minimální starost o kal. Pomocí tzv. jutových košů obsloužíte čistírnu jedna radost. 

 

 

Výhody čistírny Monocomp

 • Nejnovější technologie
 • Jutové koše
 • Stabilní prodejce

Nevýhody čistírny Monocomp

 • Vyšší spotřeba elektrické energie

 

Lze získat na domácí čistírnu dotaci?

Dotace pro domácí čistírnu odpadních vod

Dotace k domácí čistírně odpadních vod existuje, ale není vůbec jednoduché se k ní přiblížit. V rámci programu dešťovka je náklad na domácí čistírnu odpadních vod vynechán z dotace a v případě podpory decentralizovaného čištění musí žádat obec.

 

Dotace na ČOV v programu Dešťovka

Mnoho čtenářů se na nás obrací s dotazem, zda v rámci dotačního programu Dešťovka mohu získat peníze i na domácí čistírnu odpadních vod. Byť se tak dotace na první pohled tváří, viz dotační titul “Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody”,  není to tak.

Pokud náhlednete do podmínek dotace, tak v bodě 8.8 na straně 13 zjistíte, že “Výdaje spojené s pořízením a instalací zařízení pro čištění vody obsahující fekálie a případně moč (černé, hnědé, žluté vody) ‒ například domovní čistírny odpadních vod ‒ nejsou způsobilými výdaji”.

Dotace na čistírnu v rámci programu podpory decentralizovaného čištění v obci

Druhou možností, jak získat dotaci k domácí čistírně odpadních vod, je zapojení se do programu obce. Tuto variantu tedy nemáte možnost ovlivnit napřímo, ale rozhoduje o ni zastupitelstvo vaší obce.

Dotace je však zajímavá v tom, že poskytuje až 80 % nákladů na ČOV, a to až do výše 100 000,-, což ve většině případů bohatě stačí. O možnosti čerpat tuto dotaci se doporučujeme informovat na obecním úřadě, třeba již probíhá žádost o její čerpání. Máte-li v obci zájem o tuto dotaci, nabízíme konzultaci zdarma.

Jak vám s domácí čistírnou odpadních vod pomůže Zakra

Společnost Zakra vznikla, aby maximálně usnadnila cestu za řešením odpadu a vody u rodinných domů. S radostí vám pomůžeme s těmito problémy:

 • Projekt a povolení domácí čistírny odpadních vod
 • Zajištění hydrogeologického posudku
 • Analýza a návrh řešení
 • Pomoc s výběrem domácí čistírny odpadních vod