Dostali jste se do situace, kdy jste si našli nové ideální bydlení či se chystáte rekonstruovat to stávající a vyvstává otázka, kam s odpadem? Tradiční případ našich klientů je přestěhování se do okolí měst, kde není možnost připojit se ke kanalizaci, nebo přestavba starého domku, který stále funguje v režimu žumpy nebo septiku. Právě tyto problémy řeší domovní čistička odpadních vod.

Co to tedy ta domovní ČOV je

Domovní čistička odpadních vod, zkráceně ČOV, je plastová nádrž, ve které dochází k čištění odpadní vody a jejímu následnému vypouštění v přečištěné formě. Jde historicky o evoluci septiku, u kterého bylo možné, na rozdíl od klasické žumpy, přečištěnou vodu dále vypouštět.

Domovní čistička odpadních vod – ČOV nejčastěji využívají biologicko-mechanické čištění, při kterém se daří snížit množství nežádoucích látek až o 90-97% (dle typu ČOV). Typickými uživateli domovní čistírny – ČOV jsou majitelé rodinných domů nebo rekreačních objektů, kde dlouhodobě či dočasně není možnost napojení na kanalizaci – kanalizační přípojkou.

domovní čistička odpadních vod

Jak funguje domovní čistička odpadních vod

Domovní ČOV se instaluje do vaší zahrady tak, aby do ní natékala odpadní voda. Odpadní vodou se rozumí vše od spláchnutí záchodu, přes mytí myčky až po sprchování.

Výhodou domácích čističek je, že jednak vodu přečistí a zároveň vám umožní vyčištěnou vodu znovu využít, třeba pro zalévání zahrady. Domácí čistírna odpadních vod je tak favoritem nejednoho ekologicky smýšlejícího klienta.

Proces čištění domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

  1. Přítok odpadní vody do nádrže z vaší nemovitosti
  2. Tato voda natéká do usazovací nádrže, kde sedimentuje kal. Nádrž je zajištěna proti úniku nepříjemného zápachu
  3. Dojde k ředění nevhodných látek (saponáty, tuky apod.), tzv. egalizaci
  4. Následně se voda zbavená nerozpustných látek začíná čistit biologicky, pomocí mikroorganismů. Zde se voda provzdušňuje, aby bakterie mohli dobře fungovat
  5. Takto vyčištěná voda natéká do nádrže, odkud je následně přečerpávána
  6. Přečištěná voda může být zpětně využita nebo odtéká z vašeho pozemku pryč

Jak domovní čističku odpadních vod (ČOV) vybudovat

Realizace domovní čističky odpadních vod je regulována zákony, jde totiž o vodní dílo, k jehož realizaci potřebujete souhlas/rozhodnutí správních orgánů.

domovní čistička odpadních vod

Celý proces ideálně začíná (1) u projektanta nebo výběrem typu domovní čistírny odpadních vod, který si chcete pořídit. Projektant by měl s vámi zkonzultovat situaci a umístění a vytvořit projekt, který se bude jednak líbit úřadům a za druhé vám zajistí bezproblémovou funkčnost (my to umíme skvěle).

Následně vás čeká (2) zastávka na stavebním úřadě, kde vyřídíte územní souhlas/rozhodnutí.

Ze stavebního úřadu vede cesta (3) k vodoprávnímu úřadu, kterému buď jen ohlásíme domácí čistírnu odpadních vod nebo ho necháte rozhodnout. Pokud vše dopadlo dobře,

(4) zbývá ČOV objednat, pokud jste tak neučinili v prvním kroku a následuje samotná výstavba se spuštěním (5).

Jaká je cena domácí čističky odpadních vod (ČOV)

Ceny ČOV stejně jako jiného spotřebního zboží se různí. Nejlevnější kusy je možno sehnat od 30 000 Kč a ty nejdražší se mohou dostat k 80 000 Kč.

Naše doporučení je držet kolem středu. Víme, že se v této hladině dají sehnat kvalitní kousky od kvalitních společností. Nesmíme zapomenout, že domovní čistírna si v čase může říct o servis nebo náhradní díl.

Je vhodné být na toto riziko připraven a od začátku spolupracovat se společností, pro kterou je poprodejní servis zcela přirozený. My jako projektanti víme, že se naši klienti nespálí, pokud si vyberou jednu z těchto tří ČOV.

S čím vám umí pomoci ZAKRA

Naší primární dovedností jsou perfektní projekty. Umíme si poradit s čímkoliv, co se týká odpadu u soukromých objektů. Jsme také konzultanti, často se na nás obrací klienti s žádostí o radu, ne každý totiž dokáže odhadnout, jaké řešení pro něj bude nejlepší. Pokud potřebujete projektovou dokumentaci, radu nebo vyřídit stavební povolení, je vaše hledání u konce, jsme připraveni se o vás postarat.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.