Domovní čistírna odpadních vod je podle zákona považována za vodní dílo. Abyste získali povolení s její stavbou, budete potřebovat na úřadě předložit projektovou dokumentaci. Na kolik vás projekt domácí ČOV přijde, co vše musí obsahovat a jak dlouho si na něj počkáte?

Kdo smí zhotovit projekt domácí ČOV?

Koho poptat, sháníte-li projekt k domovní čistírně odpadních vod? Obraťte se na autorizovaného projektanta vodohospodářských služeb – právě jeho razítko se musí na projektové dokumentaci k domovní ČOV objevit. Nevíte, kde sehnat spolehlivého projektanta? Ozvěte se nám a využijte naši konzultaci zdarma.

Co projektant domovní ČOV potřebuje k přípravě dokumentace?

Aby mohl projektant začít, bude od vás potřebovat znát tyto základní údaje:

 • Katastrální označení místa, kde bude ČOV projektována, popř. adresu a číslo parcely
 • Preferované umístění ČOV na pozemku
 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa/septik…)
 • Zda se jedná o trvale obývaný objekt, či rekreační zařízení
 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat
 • Vybraný typ ČOV (pokud již máte svého favorita). Případně vám můžeme zaslat naše srovnání domácích čistíren.
 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

Jak postupovat pro získání projektu domácí ČOV

Zajímá vás, jak při získání projektu postupovat krok za krokem?

1. Sehnání projektanta 

Prvním krokem je nalezení projektanta. Využít můžete služeb naší projekční kanceláře Zakra – specializujeme se na projekt domovních čistíren a umíme za vás vyřešit i následné obíhání úřadů a získání povolení se stavbou. Navíc vám umíme poradit s výběrem konkrétního typu čistírny i jejím umístěním.

2. Zajištění hydrogeologického posudku

Jestliže chcete přečištěnou vodu z čistírny zasakovat na svém pozemku nebo ji využívat k zálivce zahrady, budete nejprve potřebovat hydrogeologa, který vypracuje hydrogeologický posudek.

Nevíte, kde sehnat spolehlivého hydrogeologa? Pro naše klienty obvoláme a obepíšeme hydrogeology v okolí a pomůžeme jim sehnat toho pravého. Tuto službu nabízíme k našim projektům domovních čistíren zdarma.


Potřebuji posudek

3. Sehnání všech podkladů

Pak již zbývá jen projektantovi poskytnout chybějící údaje, např. kde se nemovitost nachází, kolik osob ji bude využívat a kterou domácí čističku odpadních vod jste si vybrali.

Co obsahuje projekt domácí ČOV?

Každý projektant se dokumentaci věnuje po svém. Nejde totiž jen o samotný projekt, který bývá podobný, ale i o další náležitosti spisu, který pak v několika kopiích (paré) obíhá nespočet úřadů.

projekt domácí ČOV
Takto vypadá projektová dokumentace domovní ČOV od Zakra

Co by nemělo chybět v projektové dokumentaci domácí ČOV:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Dokumentace objektů a technických a technologický zařízení
 • Specifikace domácí ČOV
 • Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)
projekt domovní čov
Projektovou dokumentaci k domovní čistírně odpadních vod musí vypracovat autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb – například naše společnost Zakra

Průvodní zpráva

Průvodní zpráva k projektu domovní ČOV shrnuje obecná fakta, jako je jméno klienta, identifikace klienta, místo realizace, předmět projektu či zhotovitele.

Údaje do průvodní zprávy shání projektant u klienta. Na začátku každého projektu domovní ČOV by se s vámi měl projektant spojit a popovídat si o situaci a vaší představě, jak situaci řešit. Pokud nevíte, nevadí, zkušený projektant vám poradí.

Souhrnná technická zpráva

Technická zpráva je velmi obsáhlá. Cílem projektanta v této části je nejprve rozebrat popis území stavby – jak je na tom daný pozemek se sousedy, zda se v blízkosti nachází vodní zdroje, jestli byl vykonán hydrogeologický posudek a další. V této oblasti projektant shrnuje veškeré objektivní informace o pozemku.

Následuje oddíl, kde již projektant popisuje stavbu samotnou, v tomto případě tedy domovní čistírnu odpadních vod. Popisuje pro kolik osob (EO = ekvivalentní osoba, která denně vyprodukuje cca 150 litrů vody) je ČOV budována, případně o jaký typ se jedná nebo jako dlouho bude realizace stavby trvat.

Detailněji se zde v případě ČOV řeší normy přečištěné vody a stručně se popisuje vybraná domovní ČOV a také to, jak funguje. I proto se snažíme s našimi klienty dohodnout na výběru ČOV před zahájením projektu. Naše projektová dokumentace pak může být dokonalá.

Na konci této části se zpracovává studie o vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo. V závěru pak projektant shrnuje zásady výstavby stavby, kde se specifikuje, zda stavba nějak ovlivní okolí, například provoz na silnicích apod. Také je potřeba udělat odhad odpadu, který stavbou vznikne, včetně informace, jak bude s odpadem naloženo a že bude tříděn.

Technická dokumentace je skutečně obsáhlá a snad vám pomůže náhled na přiložený vzor. Nemá smysl vypisovat veškeré komponenty technické zprávy.

projekt domácí čov
Technická zpráva je velmi obsáhlou částí projektové dokumentace

Situační výkresy

Situační výkresy si představte jako pohled z vrtulníku na váš pozemek, kde domovní čistírnu realizujete. Projektanti se snaží na více pohledech zachytit, kde přesně se místo nachází a hlavně, co leží v jeho okolí.

V situačních výkresech tedy najdete pohled na celkovou oblast (typicky daná obec), váš konkrétní pozemek, kudy konkrétně povede potrubí a kde přesně bude umístěna vaše domácí ČOV.

Dokumentace objektů

Tato část slouží k tomu, aby si úřad dokázal jasně představit, jak bude ČOV na konkrétním pozemku fungovat. Její součástí je detailní pohled na ČOV, podélné řezy, uložení do splaškové komunikace a podobně.

Mimo jiné se zde dočtete, jaká technologie stavby by měla být použita. Zda betonovat, jakým materiálem obsypat a jak bude ČOV vypadat v zemi, pokud byste ji rozpůlili.

Projekt čov
Podrobný výkres domovní ČOV, který umožňuje úřadům pochopit, jak bude čistička na daném pozemku fungovat

Specifikace domovní čistírny odpadních vod

Jde de facto o produktový list vámi vybrané domovní ČOV. V této části projektové dokumentace se specifikuje konkrétní typ, který si budete kupovat. Úřadům jde o to, aby si lidé kupovali kvalitní ČOV, zvláště v případech, kdy chtějí přečištěné vody zasakovat do podzemních vod.

Výběr domovní ČOV není ničím jednoduchým, proto se snažíme s našimi klienty nejdříve zjistit, za jakým účelem chtějí ČOV budovat. Jen tak můžeme dosáhnout ideálního řešení. Do našich projektů nejčastěji kreslíme produkty společností: ASIO, ABPLAST a Envi-Pur. Není však problém připravit projektovou dokumentaci i na jiný typ domácí ČOV.

TIP: Přečtěte si naše velké srovnání domovních čistíren odpadních vod.

projekt domácí čov

Hydrogeologický posudek

V případě, že chcete přečištěné vody vsakovat do vod povrchových, stává se součástí projektové dokumentace k ČOV i hydrogeologický posudek

Je třeba počítat s tím, že hydrogeologů je málo a nějaký čas zabere je objednat na vámi preferovaný termín. Ideální je vždy shánět hydrogeologa ve vašem okolí, abyste zbytečně neplatili za jeho dopravu na váš pozemek. Rádi vám s tímto pomůžeme, máme kontakty na hydrogeology po celé ČR a za tuto službu si nic neúčtujeme.


Potřebuji hydrogeologa

Cena projektu domovní ČOV

Projekt domácí ČOV pro vás vypracujeme za 11 990,- (včetně DPH). Za tuto cenu se vám do rukou dostane kompletní projektová dokumentace, včetně případných změn, která je připravena pro jednání s úřady.

cena projektu čistírny odpadních vod
U nás za projekt domovní čistírny odpadních zaplatíte 11 990,- a ani o korunu víc

Jak dlouho trvá vytvořit projekt domácí ČOV?

S našimi klienty se vždy domluvíme na termínu zhotovení projektu, který vyhovuje oběma stranám. Rozumíme i tomu, že na projekt spěcháte. Pokud potřebujete projekt domácí ČOV expresně v řádu dnů, zavolejte nám a určitě vykouzlíme speciální termín.


Potřebuji projekt

Jak projekt domácí ČOV obdržíte?

Projektovou dokumentaci nejčastěji doručujeme poštou, a to hned v několika vyhotoveních (paré), z nichž každé je určené pro konkrétní úřad. Nejdříve však vždy posíláme projektovou dokumentaci e-mailem ve formátu PDF. Pokud klient souhlasí s umístěním a navrženým řešením, dokumentaci vytiskneme, zkompletujeme a posíláme doporučeně poštou.

Cena poštovného, včetně vícero vyhotovení, je samozřejmě v ceně.

Proč využít služeb projekční kanceláře Zakra?

 • Jsme rychlí – Na projekt vaší domovní čistírny nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Dáváme si záležet, abyste termín dokončení projektu ČOV vždy znali dopředu a mohli s ním počítat.
 • Jsme féroví – Cenu projektu domovní ČOV znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud budete potřebovat něco předělat nebo se úředníkovi nebude něco líbit, máte tuto předělávku v ceně.
 • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Naši práci uchováváme v bezpečí cloudu, takže nehrozí její ztráta. Vyvinuli jsme vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně.
 • Pomůžeme vám vyřídit povolení domovní ČOV – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.
 • Umíme také domovní ČOV na klíč – Celý proces realizace domovní čistírny si vezmeme na starost.

Shrnutí

Jestliže uvažujete nad pořízením domovní čističky odpadních vod, bez projektu se neobejdete. Čím dříve oslovíte projektanta (autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb), tím dříve budete moci začít obíhat úřady a vyřizovat povolení ke stavbě čistírny. Naše projekční kancelář vám celý proces realizace čistírny zjednoduší, takže už brzy budete moci problém s likvidací odpadní vody hodit za hlavu.


Kontaktujte nás

čistička odpadních vod
Projektová dokumentace je prvním krokem k pořízení domovní čistírny odpadních vod

Mohlo by vás také zajímat:

 • Cena projektu domovní ČOV – Kolik zaplatíte za projektovou dokumentaci k čistírně odpadních vod a co vše je potřeba započítat do finální ceny?
 • Povolení domovní ČOV – Jak získat povolení k čistírně snadno a rychle? Jaké typy povolení známe a jak se od sebe liší? A proč nejde postavit čističku bez povolení?
 • Kolaudace čistírny – Poslední krok před tím, než čističku začnete legálně používat, je takzvaná kolaudace. Jak ji provést?
 • Domovní čistírna k rodinnému domu – Jak vybrat domácí čističku k rodinnému domu? Podle čeho ji vybrat a kolik bude stát?
 • Domácí čistička pro 4 osoby – Jakou čistírnu zvolit, pokud dům obývají 4 osoby?
 • Velké srovnání domácích čističek – Nejoblíbenější typy domovních čistíren na českém trhu. Kolik stojí, co umí a kam se hodí? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody a kterou z nich si pořídit?