V prvním článku ze série #představujeme se podíváme na časem ověřenou klasiku z dílny společnosti ASIO. Jde o domácí čističku odpadních vod (ČOV) Variocomp, která si v posledních letech uzmula výrazný podíl na českém trhu. A není se čemu divit, příznivá cena, kvalita a dlouhodobá zkušenost jsou elementy slibující další dobrá léta pro Variocomp.

Čistírna Variocomp na klíč

V západních Čechách vám rádi nabídneme službu domácí čistírny odpadních vod na klíč. Ve službě nabízíme čističky od společnosti ASIO: Variocomp a Monocomp

Základní informace o domácí čističce Variocomp 5K

Variocomp je typ domácí čističky odpadních vod od brněnské společnosti ASIO. Jde o řadu domovních čistíren pro 3 až 13 osob. Je vhodná především k rodinným domům a často obývaným rekreačním objektům. 


Nevíte, jak vybrat domácí čistírnu odpadních vod? Poradíme vám. 


Cena čistírny Variocomp

Domácí čistírna odpadních vod Variocomp se nabízí ve třech základních provedeních:

 • Variocomp 5K
 • Variocomp 8K
 • Variocomp 12K

Základní cena domácí čističky Variocomp se pohybuje od 31 500,- (bez DPH) za Variocomp 5K do 63 550,- (bez DPH) za Variocomp 12K.

Model Cena bez DPH Cena s DPH (15%) Cena s DPH (21%)
Variocomp 5K 31 500 36 225 38 115
Variocomp 8K 44 700 51 405 54 087
Variocomp 12K 63 550 73 082 76 895

15% sazba daně se použije, pokud čistírnu Variocomp kupujete pro své bydlení a jako fyzická osoba.

Co obsahuje cena za čistírnu 

Cena za domácí čističku Variocomp obsahuje následující komponenty:

 • veškeré provozní komponenty včetně dmychadla
 • pochůzný poklop a standardní nástavec 500 mm pro samonosné provedení
 • záruční servis
 • zaškolení obsluhy
 • zprovoznění ČOV u typů AS-VARIOcomp K, AS-VARIOcomp K/PB, AS-VARIOcomp K/PB/SV

Cena neobsahuje:

 • stavební práce
 • dopravu
 • dopravu technika při uvedení ČOV do provozu
 • betonové skruže a litinový poklop pro typ PB a PB/SV
 • externí plastová skříň pro dmychadlo s ventilačním komínkem

Výhody čističky Variocomp, aneb proč ji koupit 

Variocomp je kompaktní čistírna, u které za velmi příznivou cenu získáte vše, co potřebujete. Sám výrobce u této čistírny vyzdvihuje tyto výhody:

Spolehlivý provoz

Díky inovované technologii a zkušenostem je skutečně Variocomp ozkoušen na výbornou. Výrobci se podařilo vyladit všechny mouchy a servisní technici mají toliko zkušeností, že si snadno poradí s opravami. Navíc jde o jednoduchou čistírnu, kde se prakticky nemá, co porouchat.

Levný provoz

S příkonem 60W se čistírna řadí mezi ty nejúspornější. Elektřiny si rozhodně moc nevezme. Navíc díky jednoduché konstrukci nenajdete na čistírně přehnaně náhradních dílů. Nemusíte se tak bát vysokých částek za opravy.

Kompletní domácí čistička za dobrou cenu

Výrobce skutečně v ceně nabízí vše, co potřebujete ke spuštění. Ano vždycky se dá dokoupit něco navíc, např. v případě čistírny Variocomp si můžete připlatit za:

 • ochranou skříňku na dmychadlo
 • GSM modul pro zasílání sms zpráv
 • Membránovou technologie – resp. Variocomp Ultra

Nicméně v případě Variocomp máte již všechny nezbytné prvky v ceně.

Ovládání zvládne každý

Čistírna funguje mechanicky. Nečekejte tedy, že byste museli něco nastavovat nebo řídit. Netřeba cokoliv dělat, stačí zapojit dmychadlo do elektřiny.

Jednoduchá stavba

Variocomp je samonosná čistírna. Při její stavbě, tak nemusíte nic obetonovávat, stačí pouze udělat základovou desku, na kterou čistírnu postavíte a pak se již jen zasype.

Jak funguje Variocomp

Domácí čistírna odpadních vod Variocomp funguje na principu několika stupňového čištění. Pro čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy, při kterých dochází k čištění vody. Pojďme se podívat blíže na samotný proces čištění.

Proces čištění Variocomp

Odpadní voda z rodinného domu natéká do čistírny. Konkrétně do usazovacího prostoru (A). Zde dochází k prvnímu čištění, kdy se z odpadních vod odstraní pevné části a usaditelné látky. Ty jsou následně odkázány k aerobnímu rozkladu.

Z usazovacího prostoru pokračuje odpadní voda již do tzv. aktivačního prostoru (B), kde si již na své přijdou bakterie a biologické čištění. V této části dochází k provzdušnění vody, za pomoci dmychadla. 

Takto aktivovaná směs odtéká do dosazovací nádrže (E), odkud je pomocí mamutky (F) odčerpána k odtoku z čistírny. Stabilizovaný kal je naopak odčerpán zpět do usazovacího prostoru.

Povolení pro domovní čistírnu Variocomp

Domácí čistírna Variocomp nemá certifikaci (CE), to však neznamená, že ji nemůžete použít pro jakýkoliv účel likvidace odpadních vod:

 • Vypouštění do vod povrchových
 • Vsak
 • Retenční nádrž a rozstřik (zalévání zahrady z přečištěné vody)
 • Jednotné kanalizace

Jediná omezení, které čistírna v rámci procesu povolování je situace, kdy chcete vsak či rozstřik povolit ohlášením. To bohužel není možné a pro tyto situace je potřeba využít vodoprávního řízení.

Způsob likvidace odpadních vod Vodoprávní řízení Ohlášení
Povrchové vody Ano Ano
Vsak Ano Ne
Retence a rozstřik Ano Ne
Jednotná kanalizace Ano Ano


Přečtěte si, jak získat povolení k domácí čističce odpadních vod


Zkušenosti s Variocomp

Naše zkušenosti s čističkou Variocomp jsou více než kladné. Jde o nejoblíbenější čistírnou (které na záda dýchá další výrobek od společnosti ASIO, čistička Monocomp) mezi našimi klienty

Za konkurenční cenu získáte kompletní čističku, kterou stačí zapojit do zásuvky a používat. Vzhledem k užívanosti se nesetkáte ani s problémy u servisu, který společnost ASIO nabízí po celé České republice. V Plzeňském a Karlovarském kraji vám se servisem pomůže my, stačí nám napsat.

Provoz a provozní řád ČOV

PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ČOV 

Nářadí, pomůcky a materiál pro obsluhu ČOV :

 •  naběrák s 2,5m dlouhou násadou
 •  měrka kalu
 •  polyetylenové lahve na vzorky o objemu 1 litr – 3 ks
 •  kartáč na 3m násadě k čištění stěn a odtokového žlabu
 •  kovový kbelík
 •  3m žebřík (podle velikosti ČOV)
 •  ponorné čerpadlo
 •  souprava nářadí pro drobnou údržbu (pro jednoduché zámečnické práce)
 •  hadice s koncovkami pro napojení na hydrant a pro postřik
 •  ruční akumulátorová svítilna
 •  hasicí pěnový přístroj
 •  odměrný válec
 •  teploměr pro měření teploty vody a vzduchu

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

 • obsluhovatel ČOV musí důsledně dbát zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na ČOV, kde je velké nebezpečí zranění v důsledku úrazu pádem, uklouznutím
 •  obsluhovatel musí při práci na ČOV používat předepsané ochranné pracovní prostředky, musí provádět jejich drobnou údržbu
 •  obsluhovatel se musí podrobit lékařské prohlídce u obvodního nebo závodního lékaře a předepsanému očkování podle jejich pokynů
 •  před vstupem pracovníka musí být podzemní objekt vyvětrán a během vlastní práce musí být všechny poklopy úplně otevřeny, aby bylo zajištěno dokonalé větrání. 
 • otevřené otvory musí být zajištěny třínožkou s výstražnými značkami
 • obsluhovatel ČOV musí mít k dispozici hygienické zařízení vybavené pitnou vodou a dezinfekčními prostředky tak, aby mohl dodržovat dokonalou osobní hygienu po každém styku s odpadní vodou a kaly si musí umýt ruce a dezinfikovat je
 •  v zimním období je nutno udržovat přístupové komunikace bez sněhu a námrazy

Obsluhovatel nesmí:

! v podzemních objektech používat otevřený oheň nebo kouřit

! vstupovat do podzemních kanalizačních objektů (míst zvýšeného nebezpečí výskytu zdraví

škodlivých a výbušných plynů a par) sám a bez příkazu nadřízeného a bez znalostí předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vodárenských a kanalizačních objektech

! používat alkoholické nápoje nebo léky snižující pozornost

Návod a brožury 

Kdy a kde koupit čističku

Čistírna Variocomp se hodí všude tam, kde není možnost vybudování kanalizační přípojky.

Domácí čističky odpadních vod se typicky hodí k rodinným domům, které nabízejí pravidelný provoz. Nejsou už tak vhodné například na chatu. K rekreačním objektům obecně doporučujeme tříkomorový septik.

Čistírnu Variocomp můžete objednávat přímo na eshopu společnosti ASIO.

Co potřebujete vyřešit před pořízením čističky

Před pořízením každé domácí čističky odpadních vod je potřeba vyřešit tyto kroky.

 1. Hydrogeologický posudek, pokud chcete odpadní vody likvidovat do vod podzemních
 2. Projekt domácí čistírny odpadních vod od vodohospodáře
 3. Povolení domovní čistírny

Hydrogeologický průzkum a posudek

Pokud se rozhodnete pro vsakování přečištěných odpadních vod přímo na vašem pozemku nebo chcete tuto vodu využít pro zalévání zahrady, budete potřebovat hydrogeologický posudek

S tím vám rádi pomůžeme. Po celé České republice spolupracujeme s desítkami hydrogeologů, kteří jsou připraveni provést hydrogeologický průzkum na vašem pozemku. Vždy poptáváme více hydrogeologů, abyste získali, co nejlepší nabídku. Pokud potřebujete posudek k projektu domácí čističky, stačí se nám ozvat.

Projekt domácí čistírny odpadních vod

Projekt domácí čističky odpadních vod (ČOV) je soubor dokumentace, na základě, které vám vodoprávní úřad povolí stavbu a provoz čistírny. S projektováním čističky Variocomp máme dlouhodobé zkušenosti a připravili jsme již stovky projektů s touto čistírnou.

Projekt vám připravíme za cenu 10 990 s DPH. Cena za projekt se u nás platí až po dokončení projektu a zahrnuje veškeré případné úpravy v projektu.

Projektovou dokumentaci k čističce u nás připravuje autorizovaný vodohospodář a splňuje veškeré zákonné předpisy.

Povolení domovní čistírny

Jak jsme již řekli, tak domácí čistírna lze povolit oběma způsoby, vodoprávním řízením i ohlášením. V případě ohlášení však pouze do povrchových vod. S povolením domovní čistírny odpadních vod vám samozřejmě umíme pomoci. Rádi za vás oběháme veškeré úřady a zařídíme hladký průběh vašeho povolení se šťastným koncem.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.