Nemáte možnost napojit vaši domácnost na veřejnou kanalizaci a zdá se vám, že domovní čistička odpadních vod by váš problém vyřešila? V tom máte naprostou pravdu – domovní ČOV se postará o likvidaci odpadních vod, a to navíc ekologicky a relativně levně. Co vše by vás před jejím pořízením mohlo zajímat? Zodpovíme vám vaše nejčastější dotazy.

Co je domovní čistička odpadních vod? 

Jedná se o celoplastové zařízení zapuštěné do země, do kterého jsou svedeny veškeré odpadní vody z domácnosti. Voda po splachování toalety, sprchování, mytí nádobí nebo praní prádla – ta všechna je v čističce zbavena nečistot a následně zlikvidována.

K čemu domovní ČOV slouží? 

Nemáte-li možnost zajistit si kanalizační přípojku, je domovní čistička ideálním řešením likvidace odpadních vod. Jestliže se navíc staráte o zahradu, pak je na místě zauvažovat i nad tím, zda by se nevyplatilo přečištěnou vodu využít k její zálivce. 

Kde ji využiju? A kde naopak není nejlepším řešením? 

Domovní ČOV je ideálním řešením likvidace odpadních vod u trvale obydlených staveb, jako jsou rodinné domy či celoročně vytížená ubytovací zařízení. Naopak u rekreačních zařízeních, kde nelze zajistit kontinuální přísun odpadních vod, je vhodnější zvolit septik, o čemž jsme se více rozepsali v tomto článku. 

Domovní čistička odpadních vod totiž funguje na principu biologicko-mechanického čištění vody, přičemž biologickou část odstraňování nečistot mají na starosti bakterie, které vyžadují neustálý přísun potravy (v tomto případě odpadních vod). 

Jak naložit s přečištěnou vodou? 

Likvidovat přečištěnou vodu můžete vesměs čtyřmi způsoby. První možností je zlikvidovat vodu takzvaným vsakem, to znamená nechat ji vsakovat do půdy a podzemních vod, k čemuž si ale potřebujete zajistit hydrogeologický posudek. Mezi další varianty patří vypuštění vody do řeky či potoka (povrchová voda) nebo do jednotné kanalizace. 

Nejekologičtější variantou je znovuvyužití přečištěné vody k zálivce zahrady nebo splachování toalety, což se ale neobejde bez pořízení dodatečné retenční nádrže, kde budete přečištěnou vodu schraňovat. 

Pokud by vás toto téma zajímalo podrobněji, přečtěte si náš článek Domovní čističky odpadních vod: Jak naložit s přečištěnou vodou?

Jakou kapacitu čističky zvolit? 

Kapacita čističky se odvíjí od počtu osob žijících v domácnosti. Standardně se počítá s tím, že jedna osoba (v tomto případě se mluví o takzvané ekvivalentní osobě = EO) spotřebuje denně až 150 litrů vody. Vždy je také potřeba počítat s nějakým tím člověkem navíc, proto sáhněte po dostatečně velké čističce. 

Snaha ušetřit a zvolit menší a levnější zařízení se vám nevyplatí – čistička nebude schopná nadměrný přísun odpadních vod dostatečně rychle zlikvidovat, což poznáte především podle nelibého zápachu. Jaká domovní čistička odpadních vod bude pro vaše účely nejvhodnější jsme rozebrali v tomto článku.

Jak náročná je údržba domovní ČOV? 

Pokud chcete, aby vám domovní čistička odpadních vod vydržela dlouhá léta, je potřeba dodržovat určité zásady a dbát na pravidelnou údržbu. V domácnosti se proto vyhýbejte příliš agresivním chemickým čističům s dezinfekčními účinky, které mohou zahubit bakterie v čističce, a nahraďte je přírodními alternativami. 

Pravidelně kontrolujte přítok odpadních vod, průchodnost filtrů a funkci dmychadla. 1-2× ročně také zajistěte odčerpání přebytečného kalu, který se v čističce usazuje. 

Pokud máte čističku povolenou od vodoprávního úřadu, pak vás 2× ročně čeká povinný odběr vzorku vody, zatímco u čističky na ohlášení vás 1× za dva roky potěší návštěvou technický komisař. 

Jaká je cena domovní čističky odpadních vod? 

Náklady na pořízení samotné čističky se pohybují v rozmezí od 30 – 60 tisíc korun. Za každých okolností se vyplatí na čističce příliš nešetřit, jedině tak získáte funkční zařízení. Pokud si ji navíc pořídíte od renomované společnosti, máte zajištěný bezproblémový a kvalitní servis. Konkrétní společnosti, které vám můžeme s klidným svědomím doporučit, jsme pro vás sepsali v tomto článku. 

Jaké jsou prvotní náklady na pořízení domovní ČOV?

Pořízením samotné čističky odpadních vod vaše výdaje ale nekončí. V první řadě si potřebujete nechat vypracovat projekt, zařídit povolení a nakonec zajistit výkopové, stavební a instalatérské práce, bez kterých vám čistička může dělat společnost maximálně v garáži. Jestliže jste se rozhodli využívat přečištěnou vodu k zálivce zahrady, pak vás čeká ještě pořízení retenční nádrže. 

Jaké jsou provozní náklady domovní ČOV? 

Domovní čistička odpadních vod potřebuje ke svému provozu určité množství elektrické energie dané její spotřebou (50 – 80 W). Měsíční provoz čističky vás tak vyjde na zhruba 200 korun, ročně pak zaplatíte něco kolem 2 400 korun

Nezbytnou položkou na seznamu výdajů je ale také pravidelný vývoz kalu (zpravidla 1-2× ročně), který v čističce zůstává po přečištění vody. Ten vás vyjde na cca 2 500 korun. 

Lze na ni získat dotaci?

Jako jednotlivec bohužel na pořízení domovní čističky odpadních vod dotaci získat nemůžete. Dotace se totiž vztahuje na vybudování soustavy domovních čističek u rodinných či bytových domů do kapacity 50 EO, žádat o ni tedy mohou pouze obce a městské části. Podrobněji jsme se o tom rozepsali v článku Domovní čistírna odpadních vod: Lze na ni získat dotaci?

dotační program dešťovka

Pouze v případě, že máte v úmyslu přečištěnou vodu využívat k zálivce zahrady, máte možnost získat dotaci ve výši až 50 % způsobilých výdajů na pořízení retenční nádrže. O dotačním programu Dešťovka jsme se více rozepsali zde.

Potřebuju si nechat vypracovat projekt? 

Podle platných právních předpisů je domovní čistička odpadních vod považována za vodní dílo, k jejímu vybudování je tudíž potřeba souhlas stavebního úřadu, který získáte jedině na základě vypracovaného projektu


Potřebuji projekt

S projektovou dokumentací vám rádi pomůžeme a přizpůsobíme ji vašim požadavkům. S námi celý proces zvládnete prakticky celý online z pohodlí svého domova a prvotní konzultaci vám dokonce poskytneme zcela zdarma. Více o tom, jak u nás probíhá vypracování projektu a co vše od vás budeme potřebovat za podklady, se dozvíte zde.

Jak dlouho realizace domovní ČOV trvá?

Bohužel jako u většiny věcí, i zde nejvíce času zaberou byrokratické procesy. Samotný projekt jsme většinou schopni dodat do 3 týdnů. Jestliže jste se rozhodli přečištěnou vodu likvidovat vsakem, budete ale navíc potřebovat posudek hydrogeologa, který může vypracování projektu prodloužit až na 3 měsíce. 

Další průtahy nastávají s udělením povolení ke stavbě domovní čističky. Než úřady žádost vyřídí k vaší spokojenosti, může celý proces trvat další 2-3 měsíce. Celkem se tak realizace domovní čističky může protáhnout až na 6 měsíců. 

Jak si obstarat povolení? 

Máte dvě možnosti, jak povolení získat. Jednou z nich je klasické povolení vodoprávního úřadu, v druhém případě se jedná o ohlášení. Pokud nás přizvete ke zpracování projektu, můžete se spolehnout, že vám doporučíme tu nejvhodnější variantu a rádi si za vás vezmeme na starost i samotné získání povolení. 

povolení ČOV

Vyřídíme za vás veškeré potřebné byrokratické kroky, oběháme úřady a vy zatím ušetřený čas můžete věnovat jiným činnostem. Jak získat povolení na domovní čističku jsme podrobněji popsali v tomto článku.

Stále váháte, zda je pro vás domovní čistička odpadních vod tím správným řešením? Nebo jsme nezodpověděli vše, co vás o jejím fungování nebo pořízení zajímalo? Neváhejte se na nás obrátit s dalšími dotazy, rádi je zodpovíme a navrhneme vám ten nejvhodnější postup.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.