Nemáte možnost napojit vaši domácnost na veřejnou kanalizaci a zdá se vám, že domovní čistička odpadních vod by váš problém vyřešila? V tom máte naprostou pravdu – domovní ČOV se postará o likvidaci odpadních vod, a to navíc ekologicky a relativně levně. Co vše by vás před jejím pořízením mohlo zajímat? Zodpovíme vám vaše nejčastější dotazy.

Co je domovní čistička odpadních vod? 

Domovní ČOV je celoplastové zařízení zapuštěné do země, do kterého jsou svedeny veškeré odpadní vody z domácnosti. Voda po splachování toalety, sprchování, mytí nádobí nebo praní prádla – ta všechna je v čističce zbavena nečistot a následně zlikvidována.

K čemu domovní ČOV slouží? 

Nemáte-li možnost zajistit si kanalizační přípojku, je domovní čistička ideálním řešením likvidace odpadních vod. Jestliže se navíc staráte o zahradu, pak je na místě zauvažovat i nad tím, zda by se nevyplatilo přečištěnou vodu shromažďovat v retenční nádrži a využívat ji k zálivce zahrady.

Kde ji využiju? A kde naopak není nejlepším řešením? 

Domovní ČOV je ideálním řešením likvidace odpadních vod u trvale obydlených staveb, jako jsou rodinné domy či celoročně vytížená ubytovací zařízení. Naopak u rekreačních zařízeních, kde nelze zajistit kontinuální přísun odpadních vod, je vhodnější zvolit tříkomorový septik.

TIP: Přečtěte si, proč je septik ideálním řešením likvidace odpadních vod na chatu.

čistička odpadních vod na chatu
Na chatu raději volte septik, kterému nevadí přerušovaný provoz a navíc funguje i bez přísunu elektrické energie

Domovní čistička odpadních vod totiž funguje na principu biologicko-mechanického čištění vody, přičemž biologickou část odstraňování nečistot mají na starosti bakterie, které vyžadují neustálý přísun potravy (v tomto případě odpadních vod). 

Jak naložit s přečištěnou vodou? 

Likvidovat přečištěnou vodu můžete vesměs čtyřmi způsoby. První možností je zlikvidovat vodu takzvaným vsakem nebo vsakem se zálivkou, to znamená nechat ji vsakovat do půdy a podzemních vod, k čemuž si ale potřebujete zajistit hydrogeologický posudek. Mezi další varianty patří vypuštění do řeky či potoka (povrchová voda) nebo do jednotné kanalizace, která ale nesmí být zakončena centrální čističkou odpadních vod.

Nejekologičtější variantou je využití přečištěné vody k zálivce zahrady, což se ale neobejde bez pořízení dodatečné retenční nádrže, kde budete přečištěnou vodu schraňovat. 

Jakou kapacitu čističky zvolit? 

Kapacita čističky se odvíjí od počtu osob žijících v domácnosti. Standardně se počítá s tím, že jedna osoba (v tomto případě se mluví o takzvané ekvivalentní osobě = EO) spotřebuje denně až 150 litrů vody. Vždy je také potřeba počítat s nějakým tím člověkem navíc, proto sáhněte po dostatečně velké čističce. 

Snaha ušetřit a zvolit menší a levnější zařízení se vám nevyplatí – čistička nebude schopná nadměrný přísun odpadních vod dostatečně rychle zlikvidovat, což poznáte především podle nelibého zápachu

Jak náročná je údržba domovní ČOV? 

Pokud chcete, aby vám domovní čistička odpadních vod vydržela dlouhá léta, je potřeba dodržovat určité zásady a dbát na pravidelnou údržbu. V domácnosti se proto vyhýbejte příliš agresivním chemickým čističům s dezinfekčními účinky, které mohou zahubit bakterie v čističce, a nahraďte je přírodními alternativami. 

Pravidelně kontrolujte přítok odpadních vod, průchodnost filtrů a funkci dmychadla. 1-2× ročně také zajistěte odčerpání přebytečného kalu, který se v čističce usazuje. 

Pokud máte čističku povolenou od vodoprávního úřadu, pak vás 2× ročně čeká povinný odběr vzorku vody, zatímco u čističky na ohlášení vás 1× za dva roky potěší návštěvou technický komisař. 

TIP: Přečtěte si, jak konkrétně se starat o čističku odpadních vod, aby vám sloužila dlouhé roky.

Jaká je cena domovní čističky odpadních vod? 

Náklady na pořízení samotné čističky se pohybují v rozmezí od 30 – 60 tisíc korun bez DPH. Za každých okolností se vyplatí na čističce příliš nešetřit, jedině tak získáte funkční zařízení. Pokud si ji navíc pořídíte od renomované společnosti, máte zajištěný bezproblémový a kvalitní servis

Nezapomeňte, že uvedené ceny jsou bez DPH. Co to znamená? Pokud si domovní ČOV pořizujete k rodinnému domu, připočtěte k uvedené ceně 15% DPH (vynásobte ji 1,15). Jestliže vám čistírna bude sloužit k podnikání (instalujete ji například k penzionu nebo kadeřnictví), DPH činí 21 %. 

Jestliže si domovní čistírnu odpadních vod za 40 000,- bez DPH pořizujete k rodinnému domu, zaplatíte ve výsledku 40 000 x 1,15 (15% DPH) = 46 000,-.

Jestliže si domovní čistírnu odpadních vod za 40 000,- bez DPH pořizujete k podniku, zaplatíte ve výsledku 40 000 x 1,21 (21% DPH) = 48 400,-.

Jaké jsou prvotní náklady na pořízení domovní ČOV?

Pořízením samotné čističky odpadních vod vaše výdaje ale nekončí. V první řadě si potřebujete nechat vypracovat projekt, zařídit povolení a nakonec zajistit výkopové, stavební a instalatérské práce, bez kterých vám čistička může dělat společnost maximálně v garáži. Jestliže jste se rozhodli využívat přečištěnou vodu k zálivce zahrady, pak vás čeká ještě pořízení retenční nádrže. 

TIP: Přečtěte si, kolik vás bude stát pořízení domovní čistírny odpadních vod.

cena čističky odpadních vod
Nezapomeňte, že finální cenu ČOV tvoří i takové položky, jako je projekt nebo hydrogeologický posudek

Jaké jsou provozní náklady domovní ČOV? 

Domovní čistička odpadních vod potřebuje ke svému provozu určité množství elektrické energie dané její spotřebou (50 – 80 W). Měsíční provoz čističky vás tak vyjde na zhruba 200 korun, ročně pak zaplatíte něco kolem 2 400 korun

Nezbytnou položkou na seznamu výdajů je ale také pravidelný vývoz kalu (zpravidla 1-2× ročně), který v čističce zůstává po přečištění vody. Ten vás vyjde na cca 2 500 korun. 

Lze na ni získat dotaci?

Jako jednotlivec bohužel dotaci na pořízení domovní čističky odpadních vod získat nemůžete. Dotace se totiž vztahuje na vybudování soustavy domovních čističek u rodinných či bytových domů do kapacity 50 EO, žádat o ni tedy mohou pouze obce a městské části.

dotační program dešťovka
Dotaci na vybudování čističky jako jednotlivec využít nelze. Můžete ale zažádat o dotaci Dešťovka na pořízení retenční nádrž na jímání přečištěné vody a následné zalévání.

Pouze v případě, že máte v úmyslu přečištěnou vodu využívat k zálivce zahrady, máte možnost získat dotaci ve výši až 50 % způsobilých výdajů na pořízení retenční nádrže.

TIP: Přečtěte si, jak získat dotaci na retenční nádrž. 

Potřebuju si nechat vypracovat projekt domovní ČOV? 

Podle platných právních předpisů je domovní čistička odpadních vod považována za vodní dílo, k jejímu vybudování je tudíž potřeba souhlas stavebního úřadu, který získáte jedině na základě vypracovaného projektu.


Potřebuji projekt

S projektovou dokumentací vám rádi pomůžeme a přizpůsobíme ji vašim požadavkům. S námi celý proces zvládnete prakticky celý online z pohodlí svého domova a prvotní konzultaci vám dokonce poskytneme zcela zdarma. Přečtěte si, jak u nás probíhá vypracování projektu a co vše od vás budeme potřebovat za podklady.

Kdy je potřeba hydrogeologický posudek?

Posudek od hydrogeologa potřebujete v momentě, kdy víte, že chcete přečištěné vody z čističky nechat zasakovat na svém pozemku. Hydrogeolog posoudí, zda je tento záměr realizovatelný a zda nehrozí riziko kontaminace spodních vod.

Sháníte hydrogeologa? Oslovíme za vás několik odborníků z vašeho okolí a předložíme vám jejich cenové nabídky, ze kterých si sami vyberete tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.


Potřebuji hydrogeologa

Jak si obstarat povolení domovní ČOV? 

Máte dvě možnosti, jak povolení domovní ČOV získat. Jednou z nich je klasické povolení vodoprávního úřadu, v druhém případě se jedná o ohlášeníJak se od sebe oba procesy liší, můžete vidět v následujícím srovnání:

Pokud nás přizvete ke zpracování projektu, můžete se spolehnout, že vám doporučíme tu nejvhodnější variantu a rádi si za vás vezmeme na starost i samotné získání povolení. 

povolení ČOV
Ohlášení nebo vodoprávní řízení? Než se rozhodnete, seznamte se s výhodami i nevýhodami obou procesů.

Využít můžete také naší služby inženýringu, kdy za vás vyřídíme veškeré potřebné byrokratické kroky, oběháme úřady a vy zatím ušetřený čas můžete věnovat své rodině a svým koníčkům.

Jak dlouho realizace domovní ČOV trvá?

Bohužel jako u většiny věcí, i zde nejvíce času zaberou byrokratické procesy. Samotný projekt jsme většinou schopni dodat do 3 týdnů. Jestliže jste se rozhodli přečištěnou vodu likvidovat vsakem, budete ale navíc potřebovat hydrogeologický posudek, který může vypracování projektu prodloužit až na 3 měsíce. 


Potřebuji hydrogeologa

Další průtahy nastávají s udělením povolení ke stavbě domovní čističky. Než úřady žádost vyřídí k vaší spokojenosti, může celý proces trvat další 2-3 měsíce. Celkem se tak realizace domovní čističky může protáhnout až na 6 měsíců. 

Lze domovní čistírnu realizovat svépomocí?

Ano, lze a dokonce to většina našich klientů preferuje. Znamená to, že sami poptají projektanta a případně také hydrogeologa, následně si seženou stanoviska všech dotčených orgánů a zažádají o povolení ke stavbě a k nakládání s odpadními vodami. V jejich režii jsou následně také stavební, výkopové a instalatérské práce s výjimkou samotného zapojení čističky, to má na starosti dodavatel.

Celý proces si samozřejmě můžete ulehčit například tím, že si od nás necháte vypracovat projekt a následně také získat povolení. A umíme za vás také poptat hydrogeologa. Další možností je pak služba takzvané domovní ČOV na klíč.

Vyplatí se domovní čistička odpadních vod na klíč?

Pokud si chcete ušetřit starosti a čas, pak se vám služba čističky na klíč zcela jistě vyplatí. Sjednaná firma za vás zařídí doslova vše (s výjimkou výběru čističky, i když i s tím vám může pomoci) – od projektu přes povolení až po stavební a instalatérské práce. Počítejte ale s tím, že vás tato služba bude něco stát – zpravidla dvakrát až třikrát tolik, kolik byste zaplatili v případě realizace ČOV svépomocí.

čistička odpadních vod na klíč
Služba ČOV na klíč vám ušetří čas i starosti. Co vám naopak neušetří, jsou peníze.

Shrnutí

Stále váháte, zda je pro vás domovní čistička odpadních vod tím správným řešením? Nebo jsme nezodpověděli vše, co vás o jejím fungování a pořízení zajímalo? Neváhejte se na nás obrátit s dalšími dotazy, rádi je zodpovíme a navrhneme vám ten nejvhodnější postup.


Chci konzultaci zdarma

Mohlo by vás také zajímat: