Domovní čističky odpadních vod se spolehlivě postarají o likvidaci veškeré spotřebované vody v domácnosti. Otázkou ale je jak naložit s přečištěnou vodou? Vypustit ji do povrchových či podzemních vod, do kanalizace nebo ji využít na zálivku zahrady? 

Co je domovní ČOV?

Stále více domácností se nemůže napojit na veřejnou kanalizaci a likvidaci odpadních vod tak řeší pořízením domovní čističky. Ta své uplatnění najde především u rodinných domů nebo ubytovacích zařízení, kde je zajištěný kontinuální přísun odpadních vod. Jak vybrat tu správnou domovní čističku odpadních vod s ohledem na vaše účely? S tím jsme vám poradili v  článku Jak vybrat domovní ČOV. 

Jak funguje domovní ČOV? 

V domovní čističce je odpadní voda zbavena až 97 % nečistot, a to kombinací mechanických a biologických procesů, na nichž se podílí aerobní (na kyslíku závislé) bakterie. Právě jejich přítomnost je závislá na neustálém přísunu odpadních vod jakožto jejich potravy. U rekreačních zařízení je proto vhodnější volbou žumpa nebo moderní septik, o čemž jsme se rozepsali zde: Vyplatí se čistička odpadních vod na chatu?

domovní čističky odpadních vod

Nakládání s odpadní vodou z domovní čističky odpadních vod

Přečištěná voda se v čističce dlouho neohřeje, jelikož musí dojít k její efektivní likvidaci. Jakou formou k tomu dojde, nezáleží pouze na vašem rozhodnutí, důležité je především stanovisko příslušného vodoprávního úřadu. Jaké možnosti jsou ve hře? 

Likvidace do podzemních či povrchových vod

Ačkoliv se jedná o dvě odlišné věci, legislativně se příliš neliší. Ať už necháte odpadní vodu zasakovat do vod podzemních (likvidace vsakem), nebo ji budete vypouštět do vod povrchových (rybník, potok), v obou případech se neobejdete bez povolení vodoprávního úřadu. Abyste ho získali, přečištěná voda musí splňovat zákonem stanovené limity:

  • v případě vsaku se jedná konkrétně o limity dle Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.,
  • v případě likvidace do povrchových vod je nutné se řídit dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Jestliže uvažujete nad vsakem, pak se také nezapomeňte obrátit na hydrogeologa, který posoudí, zda vámi vypouštěná voda neohrozí kvalitu vody podzemní. Jelikož s hydrogeology často a úzce spolupracujeme, rádi vám doporučíme spolehlivého člověka. 


Potřebuji posudek

Vypouštění do veřejné kanalizace

Přečištěnou vodu můžete také vypouštět do veřejné kanalizace, která není zakončena centrální čističkou odpadních vod. Voda z vaší domovní čističky přitom nemusí splňovat žádné přísné limity, proto je napojení na kanalizaci poměrně snadným krokem. Z vaší strany je zapotřebí jediné – uzavřít písemnou smlouvu s majitelem či provozovatelem dané kanalizace, kterým bývá obec. Ta je zároveň odpovědná za kvalitu a údržbu vody, která je kanalizací vedena do povrchových vod. 


Potřebuji projekt

Využití vody k zálivce zahrady 

Z ekologického (i ekonomického) pohledu je nejlepším řešením využít přečištěnou vodu jako vodu užitkovou k zálivce zahrady. Pokud ale uvažujete nad tímto způsobem likvidace přečištěné vody, zcela jistě se neobejdete bez retenční nádrže, ve které budete užitkovou vodu akumulovat. Jestliže už vlastníte retenční nádrž na dešťovou vodu, nic se na této povinnosti nemění. Dle zákona nesmí docházet k mísení dešťové a užitkové vody z domovní čističky.

Dobrou zprávou je, že se na veškeré výdaje spojené s pořízením retenční nádrže vztahuje dotační program Dešťovka. Kolik peněz vám ušetří a jak o dotaci žádat jsme vám sepsali zde: Jak získat dotaci na retenční nádrž? Využijte programu Dešťovka

Čistírna odpadních vod ČOV

Co řešit před pořízením domácí čističky odpadních vod? 

Jak budete nakládat s odpadními vodami není to jediné, nad čím byste měli před pořízením domácí čističky přemýšlet. Co vše je třeba brát v potaz, než do domovní ČOV investujete? Stručný přehled toho nejdůležitějšího naleznete zde: Domovní čistička odpadních vod: Co by vás mělo zajímat před tím než do ni investujete?

Nezapomeňte především na to, že domovní čistička odpadních vod je považována za vodní dílo, proto je k její realizaci nutný vypracovaný projekt. Ještě nemáte svého projektanta? V Zakra.cz vám s projektem domovní ČOV rádi pomůžeme. Problém pro nás nepředstavuje ani obíhání úřadů a řešení byrokratických záležitostí. Obraťte se na nás a využijte první konzultaci zdarma. 


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.