Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) se stala řešením všude tam, kde není možné napojení na kanalizaci. V posledních letech se tak čistírna stala “parťákem” mnoha novostaveb. Domovní čistírny odpadních vod jsou oblíbené nejen proto, že nabízejí vysokou kvalitu přečištění odpadních vod, ale také kvůli možnosti zabydlet se na levnějších pozemcích v době, kdy metr čtvereční stojí i jednotky tisíc.

Jak si pořídit domovní čistírnu odpadních vod?

Pořízení domovní čistírny odpadních vod je běh na dlouhou trať. Čeká vás série několika kroků, které se v tomto článku pokusíme představit. Pevně doufáme, že vás neodradíme od nákupu této jedinečné technologie.

Rozhodněte se, zda chcete využívat přečištěné vody

Prvním krokem před realizací čistírny je úvaha nad tím, zda budete přečištěné vody využívat například pro zalévání zahrady. V takovém případě vás čeká nákup retenční nádrže, kde se bude přečištěná voda zadržovat. Pozor na myšlenku, že již máte retenční nádrž na dešťovou vodu. Obecně nelze mixovat dešťové a odpadní vody a čeká vás budování druhé retenční nádrže.

Popřemýšlejte o likvidaci odpadních vod

Pokud nechcete přečištěné vody zadržovat, budete se muset rozhodnout, co se bude dít s přečištěnou vodou. To, že se musíte rozhodnout, berte spíše v uvozovkách. Vždy záleží na tom, co vám dovolí vodoprávní úřad, resp. co vám nařídí. Obecně lze  likvidovat odpadní vody vsakem, tedy zjednodušeně řečeno se voda z čistírny zasakuje na vašem pozemku (tzv. livkidace do vod podzemních). Nebo je možné likvidovat odpadní vody do vod povrchových nebo kanalizace. Ve druhém případě se musí v blízkosti vašeho pozemku logicky nacházet kanalizace, potok, rybník apod. 

Vybrali jste vsak či retenci? Pak sháníte hydrogeologa

Pokud jste se rozhodli pro vsak či retenci, bude projektant potřebovat hydrogeolický posudek. Hydrogeolog musí posoudit, zda vsak nepoškodí kvalitu podzemních vod a nemůže mít například škodlivý vliv na vaše zdraví. Bohužel hydrogeologů je jak šafránu a často se čeká několik týdnů, než má hydrogeolog místo v kalendáři. Našim klientům vždy pomáháme hydrogeologa sehnat. Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o pomoc.


Potřebuji hydrogeologa

Máte posudek? Můžete začít shánět projektanta čistírny odpadních vod

Nyní už příchází na řadu projektant. Domovní čistírna odpadních vod je podle zákona považována za vodní dílo, což přináší povinnost nechat si projekt čistírny zpracovat od autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb, takového, jakého máme i ve společnosti Zakra.

Projektant vás buď navštíví osobně nebo si vystačí se zaslanými podklady a online zdroji. Tuto fázi nepodceňte a pokud vám cokoliv není jasné, konzultujte situaci s projektantem. Třeba s námi, konzultaci nabízíme zdarma.


Potřebuji projekt ČOV

Projekt je hotový, nyní musíte čistírnu povolit

V tento moment začíná nejvíce frustrující moment celého procesu. Povolení k domovní čistírně je běh na několik měsíců. Rozhodně počítejte se 4 až 6 měsíci. Často se setkáváme s mylnou představou, že k povolení čistírny se vyjadřuje pouze vodoprávní úřad. Více o povolení čistírny se dočtete níže v článku.

Držíte v ruce povolení? Pak můžete objednat čistírnu

Dočkali jste se šťastného konce a máte povolení? Nyní již můžete bezpečně objednat domovní čistírnu. Většina prodejců má již dnes e-shop a doba dodání se pohybuje v rozpětí 1 až 3 týdnů. Inu, nyní už není kam spěchat.

Stavební příprava a usazení čistírny

Stavba domovní čistírny není ve srovnání s vybudováním domu nic složitého. Pokud jste se jako většina klientů rozhodli budovat ČOV svépomocí, připravte se přesto na to, že budete potřebovat pravděpodobně součinnost známých a profesionálů. Rozhodně můžeme doporučit zajištění bagru, popřípadě i s bagristou, který připraví to nejzásadnější, tedy jámu. Běžná domovní čistírna odpadních vod má 2 metry na výšku a prakticky tolik i na šířku. Představa takového výkopu s krumpáčem v ruce je pro většinu z nás odstrašující. K ruce se jistě bude hodit i zedník, který vám může pomoci připravit železobetonový podklad. Následně se čistírna usadí a doinstaluje, ideálně za pomoci menšího jeřábu, případně lidskou silou.

cena projektu čov
domovní čistírna odpadních vod

Zprovoznění čistírny

Zprovoznění čistírny buď můžete provést sami, avšak většina výrobců nabízí autorizované zprovoznění. To můžeme doporučit i my. Servisní technik vám jednak provede odborné napojení, vysvětlí jak s čistírnou pracovat, seznámí vás s provozním řádem a také předá kontakt, pokud by s čistírnou v budoucnu něco bylo. V případě, že jste si zakoupili výrobek od společnosti ASIO, pak můžete jako servisní středisko využít i nás.

Kolik stojí projekt domovní čistírny (ČOV)

Společnost Zakra s.r.o. se specializuje na přípravu projektové dokumentace k domovním čistírnám odpadních vod. Dokážeme připravit podklady pro jakýkoliv typ čistírny a zároveň získat potřebná povolení. Zajímá vás, kolik naše práce stojí? 

Jak získat povolení k provozu čistírny 

Jak jste již četli výše, tak povolit čistírnu není úplná legrace. Povolení domovních čistíren jsme již věnovali tyto dva články a doporučujeme je prostudovat:

Nicméně se pokusíme o rychlý úvod do problematiky.

Obecně rozlišujeme dva typy řízení, a to ohlášení a vodoprávní řízení. Pozor však na jednu mylnou domněnku. Než se dostanete k podání žádosti o povolení na vodoprávní úřad, je zapotřebí absolvovat několik jiných koleček po úřadech a sehnat vyjádření od dotčených orgánů státní správy (DOSS) viz níže:.

 • Stanovisko správce vodního toku/kanalizace
 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)
 • Koordinované stanovisko
 • Stanovisko správce povodí  
 • Stanovisko obce
 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých je stavba 
 • Odbor územního plánování. 

 

Výběr domovní čistírny odpadních vod

Výběr domovní čistírny je část procesu, ke které doporučujeme přistoupit velmi zodpovědně. Jednak si čistírnu pořizujete na několik let, za druhé vaše čistírna ovlivňuje přírodu kolem vás a za třetí nejde o věc za pár stovek korun. Výběru domovní čistírny jsme se do detailu věnovali v tomto článku: Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod.

Avšak stejně jako v případě povolení shrneme i zde parametry, které byste měli při výběru zohlednit:

 1. Počet osob, které budou čistírnu využívat – rozhodně nedoporučujeme poddimenzovat domovní ČOV, vždy si dobře dopředu spočítejte, kolik vás v nemovitosti je pravidelně, kolik může být (např. potomek) a jak často máte návštěvy.
 2. Jak chcete likvidovat odpadní vody – to platí zvláště, pokud se chystáte přečištěné vody využívat pro zálivku či likvidovat odpadní vody vsakem, a zároveň chcete povolovat čistírnu ohlášením. V takovém případě musíte koupit čistírnu s certifikátem CE.
 3. Osvědčený výrobce – u koupě čistírny nedoporučujeme sahat po nejlevnějších kusech. Jde o výrobek, který chrání přírodu a potažmo i vás. Doporučujeme raději vybrat ČOV od zaběhnutých výrobců (např. ASIO, Aquatec, Envi-Pur, Hellstein atd.)

Využijte našich služeb a pusťte se do čistírny s profesionály

Je nám jasné, že i po přečtení tohoto článku visí ve vzduchu spoustu otazníků. Neváhejte se proto na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. Rádi vás celým procesem provedeme individuálně a připravíme vám řešení na míru.


Potřebuji projekt ČOV


  1 Response to "Domovní čistírna odpadních vod a co od ní čekat"

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.