Zaujala vás domovní čistírna odpadních vod a rádi byste věděli, zda na ni lze získat dotaci? Pokud ano, kdo o ni smí žádat a za jakých podmínek mu bude dotace na domovní ČOV vyplacena? Jestliže si v této záležitosti chcete udělat jednou provždy jasno, pak pro vás máme odpovědi na ty nejčastější otázky.

Co je domovní čistírna odpadních vod (ČOV)

Domovní čistička odpadních vod je plastová nádrž zapuštěná do země, ve které dochází k přečištění odpadních vod. Hravě si poradí s veškerou vodou, kterou doma spotřebujete – ať už se jedná o vodu ke splachování toalety, praní prádla nebo sprchování. Kromě toho vám nabízí možnost přečištěnou vodu znovu využít, a to například k zálivce zahrady nebo napuštění bazénu.

S domovní ČOV se proto nejčastěji setkáte u rodinných domů a ubytovacích zařízení, kde je zajištěný neustálý přísun odpadní vody. Naopak u rekreačních zařízení, která jsou obývána pouze nárazově, je vhodnějším řešením septik.

Dotační program na podporu domovních ČOV

Dotační program určený na výstavbu domovních čistíren odpadních vod skutečně existuje, a to pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Státního fondu pro životní prostředí. Jeho cílem je podpora decentralizovaného čištění odpadních vod, které je z ekonomického i ekologického pohledu výhodnější než centrální čistírna. Výstavba domovní čističky je navíc možná i v místech, kde nelze vybudovat klasickou stokovou síť.

Kdo může o dotaci žádat?

Na dotaci bohužel nedosáhnou fyzické osoby, čímž se významně liší od dotačního programu Dešťovka. O příspěvek tak mohou žádat pouze obce, městské části, dobrovolné svazky obcí nebo společnosti vlastněné z víc než 50 % obcemi či městy. Společně se žádostí se odesílá pouze jeden návrh za dané území, jehož součástí by měl být seznam všech parcel dotčených realizací projektu. 

dotace na domovní čov čistírnu odpadních vod

Jaké jsou podmínky čerpání dotace?

Aby obec na dotaci dosáhla, musí zajistit, že soustava domovních čistíren se postará o likvidaci odpadních vod minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel (EO = osoba, která denně vyprodukuje cca 150 litrů odpadních vod). Ti navíc musí mít v dané oblasti trvalé bydliště. Nemovitosti sloužící ke komerčním účelům (ubytovací zařízení, restaurační zařízení), ale také rekreační zařízení, jako jsou chalupy a chaty, nelze do projektu zahrnout. 

Jestliže se na daném území vyskytují domy s více bytovými jednotkami, na domovní čistírnu odpadních vod se musí napojit všichni obyvatelé. V opačném případě nebude žádost o dotaci schválena.

dotace na domovní ČOV čistírnu odpadních vod

Jaká je výše dotace na domovní ČOV?

Celková výše dotace na domovní ČOV nezahrnuje pouze pořízení soustavy domovních čistíren odpadních vod. Vztahuje se také na projektovou dokumentaci, stavební práce nebo pravidelnou údržbu čistíren. Podpora tak může ve finále dosáhnout až 80 % způsobilých výdajů. 

V případě jedné domovní čističky odpadních vod závisí výše dotace na počtu ekvivalentních osob, kteří budou na čističku napojeni. Zajímají vás konkrétní čísla?

 • Domovní čistírna s kapacitou 1-5 EO – dotace ve výši až 100 000 korun
 • Domovní čistírna s kapacitou 6-15 EO – dotace ve výši až 170 000 korun
 • Domovní čistírna s kapacitou 16-50 EO – dotace ve výši až 240 000 korun

Do kdy lze o dotaci žádat?

Žádosti o dotaci na domovní ČOV mohou obce či městské části zasílat Státnímu fondu životního prostředí od 2. března 2020 do 30. června 2021 nebo do vyčerpání fondu, ve kterém je připraveno 200 milionů korun. Projekty, jejichž žádost bude schválena, musí být realizované nejpozději do konce roku 2024.

Projekt domovní ČOV

Dotace vám bude přiznána jen v případě, že nejprve předložíte vypracovanou projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, jakým je například naše projekční kancelář Zakra. Neváhejte nás proto kontaktovat, rádi vám poradíme a vytvoříme nabídku na míru.

Mohlo by vás také zajímat:


  2 replies to "Dotace na domovní ČOV: Lze ji získat?"

  • Profilový obrázek Jaroslav Vlček

   Dobrý den,
   naše obec Mrlínek uvažuje s výstavbou domácích čističek, protože centrální řešení je pro nás finančně nepřijatelné. Jedná se o 100 domácností, u kterých jsme zpracovali popis současného stavu. Náš dotaz:
   -příjemcem dotace je obec, ale čistička je na soukromém pozemku a užívá ji soukromá osoba , jak se to řeší?
   -jaká je doba udržitelnosti, lze po ní předávat čističky soukromým majitelům nemovitosti? kolik oni budou platit?
   – jaké jsou podmínky přiznání dotace a jaké doklady nutno chystat?
   děkuji
   ing. Jaroslav Vlček , starosta , 773 994 029, jar.vlcek@gmail.com

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den pane Vlčku,

    děkujeme za Váš dotaz. Předpokládám, že s Vámi Ing. Žák již mluvil.

    Děkujeme a přejeme fajn den,
    Tým Zakra

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.