Stavíte dům a ocitli jste se před otázkou, jak naložit s odpadními vodami? Jestliže nemáte možnost napojit stavbu na kanalizaci, ideálním řešením je domovní ČOV. Čistička odpadních vod nabývá poslední dobou na popularitě také z toho důvodu, že ve spojení s retenční nádrží vám umožňuje přečištěnou odpadní vodu využívat třeba k zálivce zahrady. 

Co si pod pojmem domovní ČOV představit

Jak naložit s odpadními vodami musíte řešit v případě, že bydlíte v lokalitě, kde není možné zajistit standardní připojení ke kanalizaci. Jestliže plánujete stavět dům v odlehlé vesnici a sháníte levný pozemek, s největší pravděpodobností bude nutné investovat do domovní ČOV.

Domovní čistička odpadních vod je plastová nádrž zapuštěná do země, ve které dochází k likvidaci odpadních vod a jejich biologicko-mechanickému přečištění. Hravě si poradí s veškerou vodou, kterou doma spotřebujete – ať už se jedná o vodu ke splachování toalety, praní prádla nebo sprchování. Kromě toho vám nabízí možnost přečištěnou vodu znovu využít, a to například k zálivce zahrady nebo napuštění bazénu.

S domovní ČOV se proto nejčastěji setkáte u rodinných domů a ubytovacích zařízení, kde je zajištěný neustálý přísun odpadní vody. Naopak u rekreačních zařízení, která jsou obývána pouze nárazově, je vhodnějším řešením septik. Jeho porovnání s domovní ČOV naleznete v článku Je lepší čistírna odpadních vod nebo septik?.


Potřebuji konzultaci

Jak funguje domovní ČOV

Možná se ptáte, proč je u rekreačních zařízení vhodnější dát přednost septiku. Důvodem je způsob, jakým domovní ČOV funguje. K čištění odpadní vody používá biologicko-mechanické procesy, které sníží množství nežádoucích látek ve vodě o 90-97 %

První fází je mechanické čištění, při kterém jsou odstraněné hrubé nečistoty (písek, štěrk, vlasy, chlupy, atd.) a na něj navazuje čištění biologické. O to se starají mikroorganismy, pro jejichž činnost je ale zásadní, aby byl přísun odpadních vod stálý. To lze většinou zajistit pouze u trvale obydlených staveb. V opačném případě bakterie nepřežijí a čistička tak ztrácí svou funkčnost. Zároveň je vhodné mít na paměti, že bakteriím škodí příliš agresivní čisticí prostředky, proto je raději vyměňte za šetrnější alternativy. 

Nakonec v čističce dochází k sedimentaci vody, při které se odděluje a usazuje kal. Ten je nutné z domovní ČOV jednou až dvakrát ročně vyvézt. V případě, že v domácnosti používáte výhradně biologicky odbouratelné čisticí prostředky, můžete usazený kal zkompostovat. 

Co s přečištěnou vodou?

S přečištěnou vodou můžete naložit několika způsoby. Buď ji necháte vsáknout do podzemní vody nebo ji vypustíte do vody povrchové (řeka, potok) či do jednotné kanalizace

Jestliže ale vlastníte větší zahradu, je na místě uvažovat nad využitím přečištěné vody k její zálivce. Nejen že se jedná o ekologický způsob hospodaření s vodou, ale navíc tato možnost značně uleví vaší peněžence při měsíčním zúčtování za vodné a stočné. Pravdou je, že abyste mohli s vodou nakládat, musíte společně s domovní ČOV pořídit také retenční nádrž, ve které budete přečištěnou vodu schraňovat. Díky dotačnímu programu Dešťovka ale máte možnost ušetřit až 50 % nákladů. Bližší informace jsme vám sepsali v článku Jak získat dotaci na retenční nádrž

Jaká je cena domovní ČOV?  

Při pořizování domovní čističky odpadních vod počítejte s vyššími pořizovacími náklady. Jen za samotné čistící zařízení zaplatíte několik desítek tisíc korun (30 – 60 tisíc korun). Připočíst musíte i vypracování projektu, výkopové a instalatérské práce. A něco málo padne případně také na pořízení a instalaci retenční nádrže, ve které budete schraňovat přečištěnou vodu určenou k zálivce zahrady. Jakou částku byste pro tyto účely měli mít po ruce, jsme pro vás rozebrali v článku Jaká je cena domácí ČOV. Roční náklady na provoz domovní ČOV vás pak vyjdou na zhruba 2 400 Kč, ke kterým ještě připočtěte 2 500 korun za odčerpání usazeného kalu. 


Potřebuji poradit

Uvažujete-li nad pořízením domovní ČOV, neváhejte se na nás obrátit a využít první konzultaci zdarma. Navrhneme vám nejvýhodnější řešení vaší situace a na starost si vezmeme i případné zpracování projektu domovní ČOV nebo septiku.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.