Zajímá vás, jak funguje čistička odpadních vod, do které odchází veškerá použitá voda z vaší domácnosti? Pojďte nahlédnout do útrob domovní ČOV a zjistit, jak přesně dochází k čištění odpadních vod. 

Kdy se vám hodí čistička odpadních vod?

jak funguje čistička odpadních vod

 

Domovní čistička odpadních vod je stále oblíbenějším řešením všude tam, kde není možné napojit nemovitost na obecní kanalizaci. Důvodem může být jak to, že kanalizace v dané lokalitě zcela chybí, nebo je příliš vzdálená a kanalizační přípojka by vás vyšla zbytečně draho. Jaká je cena kanalizační přípojka si můžete přečíst v tomto článku.

 

Kdy naopak zvolit jiné řešení?

Nutno podotknout, že ne vždy je ale domovní ČOV jediným správným řešením. Obecně se doporučuje pořizovat ji k trvale obydleným nemovitostem, jako jsou rodinné domy, případně k celoročně vytíženým ubytovacím zařízením nebo průmyslovým objektům. Méně vhodné je umístění čističky odpadních vod u rekreačního objektu, jakým je typicky chalupa či chata. V takovém případě zvolte raději septik, který je modernějším nástupem staré známé žumpy. Více se dočtete v článku: Vyplatí se čistička odpadních vod na chatu?

Ptáte se proč? Důvodem je princip, na jakém domovní ČOV funguje a který si nyní popíšeme. 

Jak funguje čistička odpadních vod?

Odpadní voda, která zahrnuje veškerou vodu od spláchnutí toalety, přes vodu z myčky s pračky, až po vodu z vany, se v domovní ČOV čistí pomocí mechanicko-biologických procesů. Ty fungují na podobném principu jako běžné přírodní procesy a jejich výsledkem je voda zbavená až 97 % nečistot. 

Z čeho se domovní ČOV skládá?

Většina domovních čističek odpadních vod se skládá ze tří komor, přičemž v každé z nich probíhá trochu odlišný čistící proces.

jak funguje domovní ČOV

  • Usazovací komora – první místo, kam vtéká odpadní voda z domácnosti. Zde dochází k mechanickému odstraňování pevných látek na základě jejich velikosti. Nečistoty, které jsou takto z vody odstraněny, se následně rozkládají, a to anaerobně (bez přístupu vzduchu).
  • Aktivační komora – vtéká sem voda, která nyní obsahuje pouze organické látky. Ty jsou zde rozkládány za pomocí bakterií. Jedná se o aerobní proces – vzduch, který je k němu zapotřebí, je do aktivačního prostoru vháněn membránovým dmychadlem.
  • Dosazovací komora – vtéká sem přečištěná voda, kterou je následně potřeba zlikvidovat.

Jaký je princip čištění odpadních vod?

Samotné čištění odpadních vod probíhá v postupných krocích: 

  1. Odpadní vody vtékají do usazovací nádrže, kde dochází k jejich hrubému mechanickému přečištění.
  2. V následující aktivační části probíhá biologický čistící proces, který mají na starosti mikroorganismy rozkládající organické nečistoty.
  3. V dosazovací části se odděluje aktivovaný kal od vyčištěné vody.
  4. Vyčištěná voda následně odtéká z čističky buď do retenční nádrže (kde je připravená na další využití) nebo pryč z vašeho pozemku.
  5. Zahuštěný kal se automaticky vrací zpět do aktivace.

Proč si nepořizovat domovní ČOV na chatu či chalupu?

čov na chatu a chalupu

Možná už tušíte, proč není vhodné pořizovat si čističku odpadních vod na chalupu nebo chatu. Důvodem je přítomnost bakterií, které ke svému životu potřebují pravidelný přísun odpadních vod jakožto své potravy. Váš nepravidelný pobyt jim proto vůbec neprospívá a při delší absenci doslova zemřou hlady. Jak si domyslíte, domovní ČOV se v tu chvíli stává nefunkčním zařízením.

Domovní ČOV je ekonomická i ekologická

Občas se stane, že i dvoutýdenní dovolená si vyžádá restart domovní ČOV a koupi nové násady bakterií. Přesto lze pořízení čističky odpadních vod k rodinným domům doporučit. Z ekonomického i ekologického pohledu se jedná o velmi vhodné řešení, jak čistit odpadní vody z vaší domácnosti. Šetrně k životnímu prostředí si budete počínat především tehdy, budete-li přečištěnou vodu uchovávat v akumulační nádrži a následně ji využívat k zálivce zahrady nebo přímo v domácnosti. 

Jak naložit s přečištěnou vodou z čističky?

Sekundární využití je ale pouze jednou ze čtyř možností, jak s přečištěnou vodou z čističku naložit. Kromě toho se vám nabízí také likvidace vsakem do podzemních vod, vypouštění do povrchových vod nebo vypouštění do kanalizace.

Přečtěte si, jak lze nakládat s přečištěnou vodou z domovní ČOV a co jednotlivé možnosti obnáší.

Nutno dodat, že většinou toto rozhodnutí neleží pouze na vás, ale důležité je i stanovisko, které zaujímá příslušný vodoprávní úřad. Ne všechna přečištěná voda je vhodná k vsakování do podzemních vod, stejně tak jako ne všechna voda splňuje požadavky pro využití v domácnosti.

Projekt domovní ČOV

projekt domovní ČOV

Pokud byste si čističku odpadních vod rádi pořídili, ale nevíte si rady s výběrem konkrétního typu nebo právě s tím, jak přečištěnou vodu likvidovat, obraťte se na nás. První konzultaci vám poskytneme zcela zdarma a vy tak získáte jasnou představu o tom, jak dále postupovat.

V případě vašeho zájmu vám rádi vypracujeme projekt ČOV na míru a není pro nás problém ani obíhání úřadů, shánění potřebných dokumentů a následné získání povolení ke stavbě ČOV.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.