Přemýšlíte, jak se vypořádat s odpadními vodami na chatě či chalupě, když nemáte možnost napojit se na kanalizaci? Řešením může být septik s filtrem, který se postará o přečištění odpadních vod. Zajímá vás, jak čištění probíhá? V tom případě se v dnešním článku podíváme na to, jak funguje tříkomorový septik. 

Co je tříkomorový septik 

tříkomorový septik

Co si představit pod pojmem septik? Jedná se o vodotěsnou nádobu, ve které dochází ke shromažďování a následné mu čištění odpadní vody z domácnosti. Nádrž bývá nejčastěji vyrobena z plastu, může mít kulatý či hranatý tvar a tvoří jí dvě až tři komory oddělené separačními přepážkami. Obecně platí, že čím více komor, tím lépe – usadí se v nich více kalu a proces čištění je tak účinnější. 

Jak funguje tříkomorový septik

Odpadní vody postupně protékají jednotlivými komorami, ve kterých dochází k mechanicko-biologickému čištění. Přečištěná voda v septiku ale nezůstává. Jednou z možností je, že odtéká do jímky, kterou ale musíte pravidelně vyvážet a také čas od času čistit.

Nejčastěji proto pořídíte septik s filtrem (buď pískovým, nebo biologickým), díky kterému můžete přečištěnou vodu vypouštět do vod povrchových nebo podzemních, případně do veřejné kanalizace neukončené obecní čistírnou.

Jak funguje tříkomorový septik s filtrem – krok za krokem:jak funguje tříkomorový septik

 • Odpadní voda z domácnosti vtéká do první komory septiku, kde dochází k hrubému přečištění odpadní vody díky činnosti enzymů a bakterií. Jedná se především o anaerobní rozklad organických látek a usazování kalů.
 • Takto přečištěná voda putuje dále do druhé komory, kde se usazuje jemný kal.
 • V třetí komoře se shromažďuje už z velké části přečištěná voda. Přesto se i zde opakuje mechanicko-biologický čistící proces.
 • Než voda odteče ze septiku, protéká ještě přes pískový nebo biologický filtr. Při filtraci dochází k biologickému rozkladu zbylých odpadních látek. 
 • Nakonec se odpadní voda vypustí do kanalizace, povrchových vod nebo se zlikviduje vsakem přímo na pozemku. 

Kam se hodí septik?

Septik představuje ideální řešení likvidace odpadních vod u rekreačních zařízení, které nelze připojit ke kanalizaci. Nejlépe uděláte, pokud si pořídíte septik na chatu nebo chalupu, kde pobýváte spíše nárazově. Septik si totiž dokáže hravě poradit s nepravidelným provozem a zátěží – tím se významně liší od domovní čistírny odpadních vod.

Je lepší ČOV nebo septik?

Domovní čistička odpadních vod a septik sice fungují na podobném principu (mechanicko-biologické čištění), každé zařízení je ale určené do zcela jiných podmínek. 

Domovní ČOV je nejmodernějším způsobem likvidace odpadních vod u rodinných domů a jiných trvale obydlených objektů. Prvotní vyšší investice se vám během několika let provozu mnohonásobně vrátí, přečištěné vody navíc můžete využít k zalévání zahrady nebo ke splachování toalety. 

Výhody domovní ČOV:čov nebo septik

 • vysoká účinnost čištění, bez nutnosti následného dočištění odpadních vod
 • vhodná k rodinným domům a jiným trvale obydleným objektům

Nevýhody domovní ČOV:

 • vyžaduje neustálý přísun odpadních vod
 • vyžaduje pravidelnou údržbu, obsluhu a revizi 
 • spotřebovává elektrickou energii

Jednoznačnou výhodou septiku oproti domovní čistírně odpadních vod je pak schopnost poradit si s nepravidelným provozem a fungování bez elektřiny. Vhodnou volbou je pak především ve dvou případech:

 • Chcete ho užívat na netrvale obydlených místech, typicky na chatě.
 • Víte, že vaše nemovitost bude v blízké době napojena na centrální čistírnu odpadních vod.

Výhody septiku:

 • nižší provozní náklady
 • funguje bez spotřeby elektřiny
 • poradí si s nepravidelným provozem

Nevýhody septiku:

 • větší rozměry
 • nutnost dočištění odpadních vod pomocí filtru

Cena septiku

Kolik stojí tříkomorový septik? Cena za samotné čistící zařízení se pohybuje od 15–20 000,- bez DPH. Cena septiku se liší v závislosti na typu, výrobci a příslušenství, které je v ceně zahrnuto. V tabulce vidíte přehled nejznámějších produktů, které jsou aktuálně k dostání na českém trhu:

Z čeho se skládá cena septiku?

Finální cenu ale ovlivňují i další položky – započítat musíte například projekt a povolení septiku, hydrogeologický posudek, filtr nebo stavební práce. 

Hydrogeologický posudek

Potřebovat ho budete v případě, že přečištěnou odpadní vodu chcete likvidovat vsakem. Cena za hydrogeologický posudek se typicky pohybuje v rozmezí od 4–10 000,- bez DPH. Pro naše klienty navíc zdarma seženeme několik cenových nabídek, ze kterých si sami vyberou tu, která jim nejlépe vyhovuje.


Potřebuji posudek

Projekt septiku

Chcete-li po vašem septiku, aby likvidoval přečištěné odpadní vody pomocí pískového nebo biologického filtru, pak se ze septiku stává vodní dílo, ke kterému je nutné doložit projektovou dokumentaci. Projekt tříkomorového septiku s filtrem vám musí vypracovat autorizovaný projektant vodních staveb, jakým je například naše společnost Zakra. Projekt septiku pro vás rádi vypracujeme za 11 990,- s DPH.


Potřebuji projekt septiku

Povolení septiku

S projektem v ruce můžete zamířit na úřad a žádat o povolení septiku, pro které platí stejná pravidla jako v případě povolení domovní čistírny odpadních vod. Mimo jiné to znamená, že máte na výběr – septik můžete nechat povolit buď na ohlášení, nebo formou vodoprávního řízení.

Jak je to s cenou, kterou za povolení zaplatíte? Pokud si ho budete zařizovat svépomocí, na úřadech necháte zhruba 1 500,- a 4–6 měsíců svého času. Využít můžete také služeb takzvaného inženýringu, které vám v Zakra nabízíme. Co to znamená? Že se vám kromě projektu postaráme také o jednání s úředníky, za což si účtujeme 7 000,- bez DPH (8 490,- s DPH). 

Finální cena tříkomorového septiku

Cena za tříkomorový septik tak není jen o nákupu plastové jímky, ale je potřeba počítat i s dalšími položkami. Jak by tedy mohl vypadat finální rozpočet za pořízení septiku?

V této ceně počítáme s maximální úsporu a prakticky vše, co lze udělat svépomocí, počítáme buď za minimální hodnoty nebo za nulu.

Zajímá vás více informací? Přečtěte si podrobný článek o tom, z čeho se skládá cena tříkomorového septiku.

Jak vybrat septik?

Septik je vhodné vybírat podle kombinace několika kritérií. Za hlavní parametry pro výběr septiku lze považovat objem, tvar a jak funguje tříkomorový septikcenu septiku. Jaké jsou ostatní parametry, které je potřeba vzít do úvahy při pořizování septiku?

 • Počet osob
 • Objem septiku
 • Tvar
 • Nosnost skeletu
 • Způsob povolení
 • Způsob likvidace odpadních vod 
 • Dodatečný filtr
 • Cena tříkomorového septiku

Podrobnější informace najdete v článku: Jak vybrat tříkomorový septik.

Už víte, jak funguje tříkomorový septik? Pokud vám článek nezodpověděl veškeré vaše dotazy, nezávazně nás kontaktujte a využijte konzultaci zdarma. Poradíme vám, jak postupovat ve vaší konkrétní situaci a pokud budete chtít, rádi pro vás vypracujeme projekt septiku na míru.


Kontaktujte nás


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.