Čeká na vás nové bydlení, popřípadě chcete komfortnější rekreaci na chatě? Pak jistě chcete svou nemovitost připojit na vodu a odpad, respektive vodovod a kanalizaci. Nejde však jen o samotné stavební práce, ale také formální procesy, kterým se bohužel nevyhnete. Co vás tedy čeká na cestě za bezstarostným životem s vodou? Poradíme vám, jak na připojení vody a odpadu k vaší nemovitosti.

Co je kanalizační a vodovodní přípojka

Velmi jednoduše. Pokud potřebujete připojit vodu či odpad k vašemu bydlení, je přípojka přesně to, co hledáte. Z pohledu zákona je problematika vodovodní a kanalizační přípojky upravena v zákoně o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Zákon oba typy přípojek definuje prakticky totožně, kdy říká:

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Jde tedy v obou případech o úsek potrubí, který spojuje konkrétní nemovitost s vybudovanou sítí, v případě kanalizační přípojky s kanalizací a v případě vodovodní přípojky s vodovodem.

Čtěte také:

Co budete potřebovat k připojení vody a odpadu?

K vybudování přípojek budete potřebovat několik věcí:

 1. Oslovení správce sítě, že se lze napojit na vodovod či kanalizaci, ideálně se doptat za jakých podmínek a vyžádat si podklad k trasám jednotlivých sítí
 2. Vytvoření projektové dokumentace od projektanta vodohospodářských staveb
 3. Vyřízení všech povolení a schválení správcem sítě a stavebním úřadem
 4. Realizace samotné přípojky stavební společností
 5. Zapojení technikem správce sítě

Jak začít realizovat kanalizační a vodovodní přípojku

Oslovte správce

Nejjednodušší krok. Ideálně se za správcem přímo zastavit. Pokud nevíte, kdo je správcem v případě vaší nemovitosti, můžete se na nás kdykoliv nezávazně obrátit a my vám rádi pomůžeme příslušného správce dohledat.

Následně bude zapotřebí podat žádost o existenci sítí. To lze již dnes udělat u většiny správců elektronicky. Příkladem mohou být například portály jako:

 • https://zadosti.scvk.cz/Requests/reqMain.iface
 • https://www.cevak.cz/cs/technicka-vyjadreni/
 • a těmto podobné

To bude sloužit jako podklad projektantovi.

Tento krok můžete zcela přeskočit, pokud si necháte projekt zpracovat námi. Veškeré podklady si zajistíme za vás.

Sežeňte projektanta vodohospodářských staveb

Je pravdou, že kanalizační a vodovodní přípojka není vodním dílem. Tudíž podle litery zákona se na projektu nevyžaduje razítko přímo od vodohospodáře. Může ji tedy připravit např. projektant rodinného domu. Na druhou stranu z vlastní praxe víme, že projektanti pozemních staveb často poptávají k projekci u vlastních projektů vodohospodáře a cena projektu se tak pro klienta ve výsledku prodraží. Navíc vodohospodář zná tyto typy projektů a dokážeme vám lépe poradit. Pro představu, co musí splňovat projektová dokumentace k přípojkám:

 

Projektová dokumentace na novou vodovodní přípojku musí obsahovat tyto náležitosti:

 • technickou zprávu
 • výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455 a výpočet potřeby požární vody dle
 • ČSN 73 0873
 • popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna)
 • přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a
 • umístění inženýrských sítí v místě křížení či v souběhu
 • půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky
 • podélný profil vodovodní přípojky
 • kladečské schéma vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu
 • výkres umístění vodoměrné sestavy
 • stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do
 • nemovitosti)
 • ostatní technické náležitosti dle ČSN 75 5401, ČSN 75 5411 a ČSN 73 6660

Projektová dokumentace kanalizační přípojky, pak musí splňovat:

 • technickou zprávu
 • výpočet průtoku odpadních vod dle ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760
 • přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a
 • umístění inženýrských sítí v místě křížení či v souběhu
 • půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky
 • podélný profil kanalizační přípojky
 • kladečské schéma kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
 • výkres umístění revizní šachty či čistícího kusu(v případě, že kanalizační přípojka není napojena do
 • revizní šachty)
 • ostatní technické náležitosti dle ČSN 75 6101 a ČSN 73 6760

Povolení kanalizační a vodovodní přípojky

V momentě, kdy máte v ruce hotovou projektovou dokumentaci, začíná “boj” s úřady. V první řadě se podává žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k nové vodovodní či kanalizační přípojce ke správci sítě. Jeho vyjádření, pak budete potřebovat při podpisu žádosti o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky.

Následně je potřeba vyřídit povolení se stavebním úřadem.

Kanalizační přípojka je stavbou ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona. Přípojky spadají do kompetence obecného stavebního úřadu. K umístění libovolně dlouhé přípojky na pozemku je třeba získat územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Pokud je délka přípojky do 50 m, postačí vám územní souhlas.

Sepište žádost o zřízení přípojky

Jedno z posledních papírování. Zastavte se v zákaznickém centru správce sítě a podepište žádost o zřízení přípojky k vaší nemovitosti. Nezapomeňte s sebou vzít povolení od stavebního úřadu, projektovou dokumentaci k přípojce, výpis z katastru a vyjádření správce sítě k projektové dokumentaci.

Zemní a stavební práce

Pokud vše dopadlo dle očekávání, je čas kopnout do země. Realizace přípojek vyžaduje stavební práce, které lze buď provádět svépomocí či si najít stavební společnost. To samozřejmě závisí na vaší šikovnosti a také rozpočtu. Zlatá střední cesta je např. objednání si bagristy, aby člověk netrávil s krumpáčem v ruce volné víkendy.

Napojení na vodovod či kanalizaci

Připojení vody a odpadu na vodovodní, respektive kanalizační řad dělá pracovník správce sítě. Jde o odbornou činnosti, kde se např. provádí tlaková zkouška aj. Se správcem se tedy po vybudování přípojky domluvte na termínu zapojení. Náklady s tím spojené samozřejmě nese investor, tedy vy.

Podpis smlouvy se správcem sítě

Nyní je vše prakticky hotovo a stačí podepsat obchodní smlouvu se správcem sítě. Poslední formalitka k tomu, aby člověk mohl “s radostí” začít platit vodné a stočné.

Jak může s projektem přípojky pomoci ZAKRA

Naše společnost za vás umí vyřídit veškeré kroky popsané v tomto článku. Základem našich služeb je vyřízení projektové dokumentace, tu vám rádi připravíme za 8 000,- bez DPH. Sami si seženeme veškeré podklady a provedeme základní jednání se správci sítě.

Na cestě za přípojkou vám také můžeme pomoci s vyřízením všech povolení, jde o tzv. služby inženýringu, které končí souhlasným rozhodnutím stavebního úřadu a vyjádřením správce sítě. Za tyto služby platíte 7 500,- bez DPH.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.