Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) se v posledních letech stala naprostým standardem trhu. Dřívější jímkové řešení nahradily domácí čističky vysokou efektivitou a nižšími náklady na provoz. Poptávka po tomto moderním a ekologickém řešení se zvyšuje a s tím i nabídka výrobků. Jako na každém trhu, i zde platí, že se liší v ceně, kvalitě a servisu. Na co byste tedy měli při výběru koukat a jak vybrat domácí čistírnu (ČOV) pro vaše účely, se dozvíte v tomto článku.

Co je domovní čistírna odpadních vod

Než se pustíme do výběru, pojďme si projít trochu teorie. Domácí čističku odpadních vod (ČOV) si můžete představit jako plastovou nádrž, která se zapouští do země na vašem pozemku. Na vstupu do ní vtéká veškerá odpadní voda z domácnosti, kterou myjete nádobí, perete prádlo, napouštíte vanu nebo splachujete toaletu, a na výstupu z ní vytéká přečištěná voda zbavená většiny nečistot. 

domácí čistička odpadních vod instalovaná na zahradě

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) se vyplatí:

 

NEBO 

 

 

Kde domácí čistička odpadních vod najde uplatnění?

Vzhledem k principu, na jakém domovní čistička – ČOV funguje, ji nelze doporučit ke všem typům nemovitosti.

V jakých případech s jejím pořízením chybu neuděláte?

  • Trvale obydlený rodinný dům
  • Celoročně vytížené ubytovací zařízení
  • Průmyslový objekt nebo podnik (například kadeřnictví, restaurace)

 

Kde naopak není domácí čistička nejideálnějším řešením?

  • Rekreační zařízení (chaty, chalupy)
  • Ubytovací zařízení, která nejsou vytížená celoročně, ale pouze sezónně

 

U takovýchto typů nemovitostí se nabízí prozaičtější řešení, kterým je buď jímka, nebo modernější septik. Více jsme se o tomto rozepsali v článku: Vyplatí se ČOV na chatu? 

 

Jak domácí čistička odpadních vod funguje 

Odpadní voda se v domovní čistírně (ČOV) čistí pomocí mechanicko-biologických procesů, které fungují na podobném principu jako běžné přírodní procesy. Výsledkem je voda zbavená až 97 % nečistot. 

Každá domovní čistírna se zpravidla skládá ze tří komor, přičemž v každé z nich probíhá trochu odlišný proces čištění. 

 • Usazovací komora – první místo, kam vtéká odpadní voda z domácnosti. Zde dochází k mechanickému odstraňování pevných látek na základě jejich velikosti. Nečistoty, které jsou takto z vody odstraněny, se následně rozkládají, a to anaerobně (bez přístupu vzduchu).
 • Aktivační komora – vtéká sem voda, která už obsahuje pouze organické látky. Ty se zde rozloží díky činnosti bakterií. Jedná se o aerobní proces – vzduch, který je k němu zapotřebí, je do aktivačního prostoru vháněn membránovým dmychadlem.
 • Dosazovací komora – vtéká sem přečištěná voda, kterou je následně potřeba zlikvidovat. 

 

Samotné čištění odpadních vod probíhá v postupných krocích: 

 

 1. Odpadní vody vtékají do usazovací nádrže, kde dochází k jejich hrubému mechanickému přečištění. 
 2. V následující aktivační části probíhá biologický čistící proces, který mají na starosti mikroorganismy rozkládající organické nečistoty. 
 3. V dosazovací části se odděluje aktivovaný kal od vyčištěné vody.
 4. Vyčištěná voda následně odtéká z čističky buď do retenční nádrže (kde je připravená na další využití) nebo pryč z vašeho pozemku. 
 5. Zahuštěný kal se automaticky vrací zpět do aktivace.

 

pohled na domácí čističku odpadních vod

 

Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod – video

Jak vybrat domácí čističku odpadních vod (ČOV) za 1 minutu

Nechcete číst, koukat na videa a studovat problematiku domácích čistíren odpadních vod? Pak pro Vás máme řešení. Za 15 vteřin máte vybranou kvalitní a spolehlivou domovní čistírnu. Doporučujeme tyto 3 čističky, za které můžeme dát ruku do ohně:

 1. Variocomp od ASIO
 2. Monocomp od ASIO
 3. AT6 od ABPlast

Jak vybrat domácí čističku odpadních vod

Kritéria pro výběr domovní čistírny odpadních vod – ČOV

 1. Místo, kde se bude čistit
 2. Počet osob využívajících čističku
 3. Koho bude domácí čistírna obsluhovat
 4. Způsob vypouštění přečištěných odpadních vod
 5. Legislativa, způsob povolení domovní ČOV
 6. Využívání vyčištěné vody
 7. Náklady na pořízení a údržbu
 8. Servis a kvalita

Místo, kde bude domácí čištička sloužit

Prvním zásadním kritériem je, pro jaký objekt čističku vybíráte a jak často bude využívána. Typicky jde o rozdíl mezi ubytovacím zařízením (např. penzion), rodinným domem a rekreačním objektem, např. chatou. Na každém místě se totiž bude lišit potřebná kapacita domovní ČOV a ne vždy musí být čistírna ideálním řešením.

Kapacita se určuje počtem osob na jednu čističku, neboli počtem EO, tedy ekvivalentních osob. V průměru totiž jedna EO vyprodukuje denně až 150 litrů odpadních vod. Nezdá se to, ale je tomu skutečně tak. Do čistírny totiž teče vše od mytí nádobí, přes pračku až po samotné splachování.

domovní ČOV

Ideálním řešením pro penziony a rodinné domy je právě domovní čistička, která má zajištěn pravidelný přísun odpadu a celý proces čištění, tak může fungovat bez přerušení. Při občasném používání nepřežijí bakterie nezbytné pro biologický proces čištění vody. Naopak u rekreačních objektů, kde nejste s rodinnou pravidelně se dá preferovat septik s filtrem, který je modernějším řešením než klasická žumpa.

Septik vs. domovní čistírna odpadních vod - ČOV

 

Pokud bude Vaší volbou nakonec septik, poptejte nás, rádi vám k němu uděláme projekt.


Potřebuji projekt ČOV

Počet osob využívajících čističku

Zřejmě víte, kde chcete čistírnu odpadních vod budovat, ale co počet ekvivalentních osob (EO)? V těchto případech se vyplatí příliš nešetřit a rozhodně neriskovat poddimenzování.

Důsledkem takovéto úspory bude v lepších případech obtěžující zápach, protože odpad se nebude rozkládat dostatečně rychle, a v horším případě pak servis čističky či koupě nové. Jak tedy správně vybrat domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) podle počtu osob? Určitě není problém spočítat počet osob, kteří budou čištěný objekt využívat pravidelně, zvažte však další okolnosti, jako je narození dítěte či péče o rodiče. Každý jeden se pak bude rovnat jedné ekvivalentní osobě (EO).

Pro zjednodušení jsme pro vás připravili výběrovou tabulku:

Koho bude domácí čistírna obsluhovat

Naši čtenáři pravděpodobně vybírají domácí čističku – ČOV pro svůj rodinný dům, těm by se mohl hodit náš další článek o srování domovních ČOV. Většina domácích čistíren se právě vyrábí za tímto účelem a pro tento segment, a je tak z čeho vybírat.

V této kategorii lze domácí čistírnu – ČOV pořídit v rozpětí 30 000 až 60 000,- a skutečně si tak můžete vybrat. Nabízí se minimálně 4 velcí výrobci (ASIO, Envi-pur, ABPlast, Ekocis), kteří již svou kvalitu na trhu prokázali a naši klienti je volí velmi často. S touto kategorií vám umíme do detailu poradit a vybrat ideální řešení pro vaši domácnost.

Pak jsou ale klienti, kteří chtějí domácí čističku – ČOV využít v komerčním objektu, který výrazně navyšuje kapacitu využívání. Typicky jde o případy penzionů a restaurací. Pokud sháníte čistírnu pro tento typ podnikání, rozhodně doporučujeme se poradit s odborníky, ať už přímo s prodejcem či projektantem.

Druhým zvláštním typem provozu, pak mohou být například kadeřnictví, kde dochází k vypouštění spousty chemikálií a je potřeba vybrat domovní  čistírna odpadních vod (ČOV), která si s tímto poradí. A to především v případě, pokud máte zájem přečištěné vody zavsakovat nebo využívat jako zálivku.

V případě, že tento článek čtete a sháníte čistírnu pro velký obchodní závod či obec, doporučujeme se rovnou spojit s projektantem a probrat s ním celý investiční záměr.

Typ domácí čističky podle velikosti

Způsob vypouštění přečištěných odpadních vod

Maličko složitější než tři předchozí kritéria je uvědomit si, jak budete nakládat s vyčištěnou vodou, minimálně si udělat alespoň vysněnou představu. Vodu je totiž možné nechat zasakovat do půdy (odborně řečeno do podzemních vod), vypouštět do potoka či řeky (tedy do vod povrchových), do jednotné kanalizace, která není zakončena obecní (centrální) ČOV, nebo do jímky a využívat vodu třeba k zalévání.

Toto rozhodnutí bude mít vliv na typ správního řízení a na pořizovací cenu, jelikož při rozhodnutí o vypouštění vod do zahrady je potřeba hydrogeologického posudku, což prodraží projekt (nijak zásadně, počítejte jednotky tisíc), a také je nutné počítat s kvalitnější čistírnou.

Rozeznáváme tedy tři způsoby nakládání s přečištěnou vodou:

 • Vypouštění do jednotné kanalizace
 • Vypouštění do vod povrchových
 • Vypouštění do vod podzemních

Vypouštění do jednotné kanalizace

V případě vypouštění odpadních vod z domácí čističky – ČOV do jednotné kanalizace je zapotřebí u obce, jakožto provozovatele, zjistit limity určené kanalizačním řádem. Netřeba se obávat, tyto předpisy bývají relativně mírné v porovnání s dnešní kvalitou domovních ČOV.

Vypouštění do vod povrchových

Nutná kvalita vyčištěné vody se liší podle vodoprávního řízení, pro které se rozhodnete. Formálnější řízení zakončené rozhodnutím správního orgánu vyžaduje následující hodnoty odpadu po procesu čištění.

Tabulka zbytkového znečištění u ČOV do 500 EO

Pokud budete povolení domovní ČOV řešit ohlášením a zároveň chcete přečištěné vody vypouštět do vod povrchových, bude úřad koukat do jaké z následujících kategorií Vaše ČOV patří.

Tabulka minimální účinnosti (v procentech)

Kategorie I – běžné domovní ČOV, určené pro vypouštění do vod povrchových

Kategorie II – Kvalitnější ČOV, typicky biologický proces čištění.

Kategorie III – Nejkvalitnější ČOV, typicky využívané pro vodárenské potřeby.

Vypouštění do zahrady (podzemních vod)

Obecně nejpřísnější způsob vypouštění vod. Zde budete potřebovat relativně kvalitní domovní ČOV a posudek hydrogeologa.

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

V případě vsakování vod do zahrady (na pozemek) v řízení na ohlášení bude muset vaše ČOV splňovat následující kritéria a být klasifikována jako  „Domovní čistírna odpadních vod – PZV“.

Klasifikace výrobku označovaného CE

Legislativa, způsob povolení domovní ČOV

Z výše popsaného asi už tušíte, že existují dva způsoby, jak získat povolení k vybudování domovní ČOV. Stavbu můžete realizovat buď na ohlášení nebo přes správní řízení. Do detailu si o rozdílech a průběhu řízení můžete přečíst v našem dalším článku o povolení domácí ČOV.

Povolení domácí čistírny odpadních vod

Byť každá z variant má své příznivce, nelze jednoznačně určit preferovanou variantu. My vidíme zásadní rozdíly jednak v době projednávání a za druhé v povinnostech plynoucích z rozhodnutí, tím myslíme následné revize domovních ČOV.

Dnes je velmi oblíbený způsob vyřízení povolení ČOV právě přes ohlášku, která jednak přináší rozhodnutí na dobu neurčitou a za druhé k Vám nemusí chodit dvakrát ročně úředník.

Pozor však na jednu věc, pokud také přemýšlíte o ohlášce, pak musíte vybírat domácí čističku –  ČOV s certifikátem CE. Jde o standard kvality, který zajišťuje vysokou kvalitu přečištění. Tu si koneckonců stejně jednou za dva roky musíte nechat zkontrolovat od odborně způsobilé osoby, takže kontrolám se na konci dne nevyhne nikdo, jde tedy spíše o jejich četnost.


Potřebuji projekt ČOV

Legislativní kritérium by u vás mělo hrát roli pouze v případě, že si chcete vyřizovat povolení sami. Je také možné si nechat vyřídit povolení skrze projektanta, který vám připravuje projektovou dokumentaci.

Této službě se říká inženýring a zahrnuje veškerá jednání s úřady včetně vyřízení všech povolení. Připravte se, že povolení domovní čističky ČOV Vám může zabrat až 6 měsíců. Něco se vrátí k doplnění, na něco zapomenete a něco bude chtít úřad doložit, aniž byste to mohli dopředu tušit. Pokud si s tímto nechcete lámat hlavu, nechte to na odbornících.

Využívání vyčištěné vody z domovní ČOV

Velmi jednoduché kritérium, o kterém jsme se již v článku zmínili. Buď chcete využívat přečištěnou vodu nebo nikoliv. Pokud máte velký pozemek, který vyžaduje zalévání, rozhodně vám tuto variantu můžeme doporučit. Do projektu stačí zahrnout retenční nádrž, do které bude natékat přečištěná voda, s tím vám rádi pomůžeme.

retenční nádrž k domácí čističce odpadních vod - ČOV

Na tzv. zálivku je navíc možnost získat dotaci – Dešťovku. Už Vám tak nemusí být líto vody, která se v domácnosti “vyplácá” nadarmo. Budete ji mít v retenční nádrži a zahradu si tak zalejete výrazně levněji. O to, jak dotační program Dešťovka funguje a jak můžete o příspěvek zažádat, jsme se rozepsali zde.

Náklady na pořízení a údržbu domovní ČOV

Domovní čističku – ČOV je potřeba kupovat s vědomím, že jde o zařízení, které může mít poruchu či se setkat s problémy. Vzhledem k tomu, že řešíme odpad a ne vycházkovou obuv, doporučujeme se pečlivě věnovat výběru výrobce. Opravdu zde nemá smysl šetřit několik tisícikorun u neznámého výrobce.

Za nás vždy doporučujeme našim klientům výběr u následujících výrobců:

 • ASIO
 • Envi – Pur
 • ABPlast
 • Ekocis

Víme, že naši klienti si u těchto společností dokáží vybrat, a také, že v případě poruchy či nevyžádaného servisu se budete obracet na stabilní společnost se zkušenostmi. Navíc je určitě výhodou, že v případě poruchy seženete bez problémů jednak specializovaného technika, druhak nahrádní díly. Navíc si pro ně nebudete muset je daleko, protože výrobci mají své prodejny (případně eshopy) po celé ČR.

Na co nezapomenout při výběru domovní ČOV

Kolik spotřebuje elektrické energie

Domovní čistírna ČOV si nějakou energii vezme, tento ukazatel bude samozřejmě ovlivňovat provozní náklady. Standardem je spotřeba v rozmezí 50W až 80W, měsíčně vás vyjde provoz ČOV na cca. 200,-.

Víko a jeho nosnost

Domácí čističku budete stavět na zahradě a je pravděpodobné, že přes ní budou běhat děti nebo na ní někdo omylem stoupne. Víka nejlepších výrobců mají nosnost kolem půl tuny, rozhodně doporučujeme tento parametr zahrnout do výběru. Myslete také na barvu víka, ať není jako pěst na oko na vaší zahradě.

víko k domovní čistírně odpadních vod

Velkou nebo malou

To by měli zvážit především klienti, kteří si ČOV budou stavět svépomocí. Velké rozměry zvyšují náročnost výkopových prací a samozřejmě se bude i více betonovat a hůře s domácí čistírnou při montáži manipulovat.

Servis a kvalita

Nešetřete zbytečně na pořizovací ceně. Žijeme v 21.století a všichni jistě máme zkušenost s nákupem na oko výhodným. Skutečně doporučujeme nákup u renomovaného výrobce např. ASIO, Envi-Pur nebo Aquatec. Tyto společnosti známe, víme, že dokáží poskytnout perfektní servis a jde o stabilní společnosti. Navíc vám umí prodat značkové příslušenství k vaší domovní čistírně odpadních vod.

Možnost vestavby do jímky

Pokud máte již ve své domácnosti, resp. často starém domě, který prochází rekonstrukcí, jímku, pak můžete poptat vestavbu do tohoto prostoru. Na tuto službu se přímo specializuje společnost Hellstein a my máme za sebou nespočet takovýchto projektů. Pokud máte tuto možnost, určitě ji zvažte a klidně využijte naší bezplatné konzultace.

Kde domácí čističku (ČOV) kupujete

Doporučujeme čistírnu kupovat ideálně u výrobce, kteří se dnes již přizpůsobili moderní době a většina z nich má své produkty na e-shopech. V momentě, kdy si vyberete typ čistírny, doporučujeme u obchodů, kteří ji mají v sortimentu, prozkoumat cenu a způsob dopravy, zda je čistírna na skladě, a také, kdo ji bude instalovat. Resp. zda je vůbec instalace v ceně.

Pozor také na to, co všechno je v ceně čistírny. Je v ceně dmychadlo? Instalace? Veškeré příslušenství? Nedejte na první cenu, klidně nám zavolejte, rádi vám s nákupem pomůžeme.

Naše doporučení na vynikající domovní čističky odpadních vod (ČOV)

Naprostým standardem, který odvede dobrou službu, jsou čističky ASIO, konkrétně již zmiňovaný Variocomp 5 a Monocomp, či domácí čistička od ABPlast AT6. Obě se dají pořídit od 30 990,- bez DPH. Společnosti jsou si navzájem konkurenty, tudíž nečekejte výrazné odlišnosti co do funkčnosti.

To, že je trh vyrovnaný, dokazuje i totožná cenová politika. Pokud bychom měli hovořit o preferencích našich klientů, tak nejčastěji kreslíme do projektů ASIO a právě ABPlast. Existují však zajímavé varianty k těmto již “profláklým” kusům.

 • Ekocis
 • Bazén plasty

Ať vybere cokoliv z výše popsaného, určitě se nespálíte. Pokud potřebujete vědět, který konkrétní typ nejlépe vyřeší vaší situaci, ozvěte se nám, rádi vám s výběrem a řešením odpadu poradíme zdarma. Obraťte se nás, pokud si nejste jisti s výběrem a potřebujete projekt domovní ČOV.

 


Potřebuji projekt ČOV

Instalace domácí čističky odpadních vod

Máte vybranou domovní čistírnu odpadních vod, v rukou držíte projekt a potřebná povolení k její stavbě? V tom případě vám zbývá jediná – instalace samotné čističky. Jen na vás záleží, co si obstaráte svépomocí a co budete požadovat od sjednané firmy. Pro vaši představu – instalace domovní ČOV zahrnuje následující:

 • výkopové práce
 • realizace základové desky
 • uložení potrubí
 • uložení čistící nádrže
 • zásyp (a případně betonování) čističky
 • umístění a napojení dmychadla
 • zaškolení obsluhy 

kam umístit domovní čistírnu odpadních vod

 

Postup instalace domácí čističky:

 1. Výběr vhodného místa pro uložení ČOV – tento krok za vás většinou vyřeší již hydrogeolog v prvních fázích plánování stavby. Důležité je, aby čistička byla dobře přístupná pro pravidelné kontroly a odčerpávání kalu. 
 2. Výkopové práce pro umístění potrubí 
 3. Uložení nátokového a odtokového potrubí – pokud chcete přečištěnou vodu likvidovat vsakem, pak nebudete budovat odtokové potrubí, ale vsak
 4. Výkopové práce pro uložení čističky – rozměry jámy by měly být ve všech směrech minimálně o 20 cm větší než rozměry samotné nádrže 
 5. Příprava betonové základové desky – minimální tloušťka základové desky je 15 – 20 cm. Cílem je dosáhnout rovného povrchu, na který se následně instaluje nádrž.
 6. Usazení čističky na betonový základ
 7. Připojení nátokového a odtokového potrubí – připojení musí být zcela vodotěsné. V případě nátokového potrubí je nutné vsunout ho do otvoru v nádrži jen tak hluboko, aby nebránilo vyjímání nátokového koše. 
 8. Umístění dmychadla – zpravidla se umísťuje maximálně 5 metrů od samotné nádrže a to tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy, mělo zabezpečený přísun vzduchu a zároveň aby neobtěžovalo hlukem při provozu.
 9. Zapojení dmychadla – dmychadlo se napojuje pomocí hadice a je vedeno skrze ochranné potrubí (chránička).
 10. Zahájení napouštění nádrže vodou – čistička se postupně napouští vodou do výšky odtokového potrubí a to tak, aby při napouštění byl rozdíl hladiny mezi jednotlivými komorami maximálně 0,5 metru.
 11. Obsypání nádrže – k tomu se používá buď štěrková drť, nebo tříděná zemina bez ostrých kamenů. Obsypání se provádí rovnoměrně, po cca 30 cm vrstvách.
 12. Obetonování nádrže (pouze v případě, že to vyžaduje situace – vysoká hladina spodní vody, jílovitá zemina, odpadní potrubí uložené více než 1 m pod úrovní terénu)
 13. Finální terénní úpravy – zahrnují urovnání a vyspádování terénu v okolí čističky tak, aby se v její blízkosti nezdržovala nebo k ní nestékala povrchová voda, která by nádrž mohla zaplavit. Vrchní okraj nádrže musí okolní terén přesahovat o 5 – 10 cm.
 14. Nastavení řídící jednotky

Na to, jak instalace čistírny odpadních vod probíhá, se můžete podívat na tomto videu:

Údržba domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

Investice do domovní čistírny se vám vyplatí pouze v případě, že se budete pravidelně starat o její bezproblémové fungování a částečně jí přizpůsobíte chod své domácnosti. Čistička se vám za pravidelnou údržbu a péči odmění účinným čištěním odpadních vod a nízkými provozními náklady. 

 

Zapomeňte proto na to, že zapojením čističky vaše starost o ni zcela končí. Občas vás tento přístup bude stát jenom čas na víc, který budete muset věnovat například vyčištění filtrů nebo odkalení čističky. V některých případech si ale připlatíte za odborný servis nebo dokonce za zcela nové zařízení. 

 

Pravidelná údržba čističky vám přitom zabere minimum času – některé úkony stačí provádět jednou týdně, jiné dokonce jen párkrát do roka. A nenechte se zmást – takzvaná bezúdržbová ČOV taky bude čas od času potřebovat nějakou tu péči. 

 

Pravidelná týdenní údržba

Jednou týdně si vyšetřete čas na: 

 • kontrolu přítoku odpadních vod
 • kontrolu provzdušnění nátoku a aktivace
 • kontrolu funkce dávkovacího filtru
 • kontrolu propustnosti filtru před dosedací komorou
 • kontrolu funkce vzduchového čerpadla
 • kontrolu chodu dmychadla
 • vyčištění přelivných hran od případných nečistot

Pravidelná několikaměsíční údržba

Jednou za delší časový úsek se nezapomeňte na:

 • kontrolu a údržbu dmychadla, která spočívá v čištění filtru (1x za tři měsíce) a výměně  membrán (1x za rok)
 • vyčištění dávkovacího filtru, a to preventivně 1x za rok nebo při ucpání
 • vyčištění filtru před přítokovou komorou, a to preventivně 1x za rok nebo při ucpání
 • odčerpání přebytečného kalu (1-2x za rok)

Jak se starat o domovní čistírnu odpadních vod

Odčerpání přebytečného kalu z domácí čističky odpadních vod

V kalojemu domovní ČOV se průběžně hromadí kal vznikající během rozkladných procesů, který je zpravidla 1-2x ročně potřeba nechat vyvézt. Jak jednoduše poznat, že je ten pravý čas na odkalení čističky?

Do nádoby si naberte přibližně 1 litr vody z aktivační nádrže čističky a nechte ji odstát. Po 30 minutách se kal usadí na dně nádoby. Pokud tvoří více než polovinu jejího obsahu, s odčerpáním kalu příliš dlouho neotálejte.

Pravidelné odkalení čističky tvoří nedílnou část provozních nákladů. Počítejte s tím, že jeden vývoz kalu vás bude stát kolem 1 000 Kč. 

Jestliže ale v domácnosti používáte výhradně biologicky odbouratelné čistící prostředky, pak vám nic nebrání v tom, vyvézt kal na kompost. Organické látky se rozloží na hnojivo, pro které na svém pozemku jistě najdete využití. 

 

Jak přizpůsobit chod domácnosti domácí čističce odpadních vod?

Jak jsme zmínili, v domovní čistírně se odpadní vody čistí mimo jiné pomocí mikroorganismů, které za přístupu vzduchu rozkládají organické nečistoty. Právě na jejich přítomnost je potřeba brát neustálý ohled – bez živých bakterií vám bude čistička sloužit leda k akumulaci splaškové vody. Na co si tedy v domácnosti dát pozor?

Kontinuální přísun odpadních vod

Bez čeho se bakterie zcela jistě neobejdou, je neustálý přísun odpadních vod, který pro ně představuje zdroj potravy. Právě to je důvod, proč není vhodné pořizovat si ČOV například na chatu, kterou obýváte jen párkrát do roka. Občas se dokonce může stát, že mikroorganismy nepřežijí ani dvoutýdenní dovolenou. V takovém případě bude potřeba čističku restartovat a nasadit do ní mikroorganismy nové. 

Nadměrný přísun odpadních vod

Stejně tak si ale dejte pozor na nárazový přísun většího množství odpadní vody. Větší přísun nečistot totiž bakterie nestíhají dostatečně rychle rozkládat a výsledkem může být nepříjemný zápach. V nejhorším případě může dokonce dojít k vyplavení bakterií mimo čističku a vás tak čeká pořízení nové sady mikroorganismů.

Čistící prostředky

Bakteriím v žádném případě nesvědčí příliš agresivní a chemické čistící prostředky používané v domácnosti. Nejvhodnější je najít si za ně zcela přírodní a v přírodě rozložitelnou alternativu. Čeho byste se měli zcela vyvarovat, jsou dezinfekční a antibakteriální přípravky. Kromě škodlivých bakterií v záchodové míse totiž spolehlivě zničí i osazenstvo čističky.

Toxické a chemické látky

Ani toxické a chemické látky, jako různá ředidla, barvy, chemické postřiky nebo léky, by neměly končit v domovní čistírně. Nepoužité léky vraťte do lékárny, kde je ekologicky zlikvidují, a toxické či chemické látky můžete odevzdat ve sběrném dvoře.

Saponáty a tenzidy

Pokud jste zvyklí jeden den v týdnu věnovat praní a stihnout během něj odbavit více praček naráz, možná bude potřeba tento váš návyk přehodnotit a praní si rozdělit do vícera dnů. Dáte tak čističce čas vypořádat se s přísunem saponátů a tenzidů.

Tuky a oleje

V ideálním případě by se tuky a oleje vůbec neměly dostat do odpadu, natož do nádrže čističky. Veškerý tuk, který vám zbyde například po smažení, proto slijte do plastové láhve a vyhoďte ji do směsného odpadu, případně do speciálního kontejneru (černý s oranžovým víkem). S větším množstvím můžete zajet i do sběrného dvora. 

Tuky mají tendenci usazovat se v odpadním potrubí, kde se rozkládají a mohou se tak jednoduše stát zdrojem nepříjemného zápachu v domě. Pokud se dostanou až do čističky, okyselí vodní prostředí a naruší tak biologickou rovnováhu. 

Odpadky z drtiče

Jestliže používáte drtič na odpadky, pak alespoň zamezte tomu, aby ústil do čističky. Příliš velké kusy odpadu ji totiž nepřiměřeně zatěžují. 

zápach z domácí čističky odpadních vod

Zápach z domovní čističky odpadních vod

Smrdí čistička odpadních vod, nebo nesmrdí? Zápach šířící se z domovní ČOV vždy značí nějaký problém – v čem konkrétně a jak se ho zbavit? 

 • Základem je správně vybraná domovní čistička – zjistěte, jak na to. 
 • Zaplaví vaší koupelnu zápach z vodovodního potrubí při každém spláchnutí toalety nebo vypouštění vany? Ujistěte se, že se nejedná o problém s potrubím, jako je například příliš tenká větev vedoucí k umyvadlu v koupelně. V takovém případě stačí k sifonu instalovat přivzdušňovací ventil. 
 • Ujistěte se, že máte správně vedené odvětrávání čističky. Že ho nemáte zanesené v projektové dokumentaci? Nebo je příliš krátké a není vyvedeno dostatečně vysoko nad střechu? I to může být příčinou zápachu.
 • Nedostatečné provzdušněné čističky může vést k vymírání aerobních bakterií a zpomalení rozkladu organických látek, které se hromadí a tlejí. Zkontrolujte proto funkci dmychadla a vyčistěte jeho filtry.
 • Cokoliv, co škodí bakteriím a může to vést k jejich zahubení, může být potenciální příčinou zápachu. Bez bakterií se zcela zastaví rozkladné procesy a organický materiál se v čističce bude hromadit a tlít. Na co vše si dát v domácnosti pozor si připomeňte zde.

Revize domovní čističky (ČOV)

Pravidelné kontroly ČOV mají zajistit, že vypouštěním přečištěné vody neohrožujete kvalitu podzemních nebo povrchových vod. Přesná forma kontrol je dána způsobem povolení domovní čistírny. Rozlišujeme dva typy povolení, ze kterých vyplývají odlišné podmínky, co do způsobu a četnosti revizí. 

Kontrola domácí čistírny – ČOV vyplývající z vodoprávního řízení

Jistě si pamatujete, že vodoprávní řízení bývá sice časově náročnější, na druhou stranu za vás většinu dokumentů obstará sám úřad. Kromě toho, že na základě rozhodnutí úřadu získáte “Povolení o nakládání s vodami”, vzniknou vám automaticky i povinnosti, které zahrnují pravidelnou kontrolu domovní ČOV.

Přesná forma kontroly je vždy zanesena v provozním řádu, který dostanete současně s čističkou. Zpravidla ale zahrnuje 1× ročně odebrání vzorku vody z čistírny a jeho rozbor v akreditované laboratoři. V legislativě se sice dočtete, že jsou povinné dva vzorky vody (na vstupu a výstupu čističky), v praxi ale většinou stačí vzorek jeden. Rozbor vody samozřejmě není zadarmo a jeho cena se odvíjí od způsobu, jakým nakládáte s přečištěnou vodou – zda ji vypouštíte do povrchových nebo podzemních vod. 

Kontrola domácí čističky – ČOV vyplývající z povolení na ohlášení

Pokud se rozhodnete pro povolení na ohlášení, čeká vás více práce se sháněním potřebných dokumentů a povinnosti zahrnující pravidelnou kontrolu čističky se ani tak nevyhnete. 

Revizi čističky na ohlášení provádí technický komisař, který musí disponovat oprávněním Ministerstva životního prostředí. První kontrola by měla proběhnout už 6 měsíců po kolaudaci čistírny a následně se opakovat každé dva roky. 

K revizi si připravte tyto dokumenty:

 • Souhlas s ohlášením
 • Projektovou dokumentaci (pouze u první revize)
 • Certifikát (pouze u první revize)
 • Provozní řád
 • Provozní deník
 • Doklad o zaškolení obsluhy

Samotná kontrola sestává z několika dílčích kroků, které se hodnotí na bodové škály od 1 do 5 (princip je stejný jako ve škole, kdy 1 je nejlepší hodnocení). Co vše kontrola zahrnuje?

 • Kontrola dokumentace – ke kontrole je nutné doložit provozní a manipulační řád, který jste obdrželi při koupi čistírny. Dále provozní deník, který máte povinnost vést, stejně jako doklady o likvidaci přebytečného kalu. Ke kontrole se předkládá i zpráva z předchozí revize a zjišťuje se, zda byly odstraněny případné dříve zjištěné závady.
 • Kontrola technického stavu – jedná se o vizuální kontrolu, která bere v potaz bezpečnost přístupu k čistírně. Dále zjišťuje, zda nedošlo k poškození ČOV vnějšími vlivy nebo nežádoucími úpravami. Prohlíží se vnitřní vestavby, nátokové a odtokové potrubí.
 • Kontrola technologického stavu – kontrola se zaměřuje na funkčnost mechanických částí čistírny (řídící jednotka, dmychadlo, aerační systém, čerpadla), zjišťuje se stav biologické části (teplota nádrže, koncentrace kyslíku, stav aktivovaného kalu) a kvalitu odtoku (vizuální kontrola odtoku, stav čerpacího systému vyčištění vody, stav filtračního systému a dosazovací nádrže).

Provozní deník k domácí čističce

Provozní deník je jedním z dokumentů, který po vás bude vyžadovat technický komisař při pravidelné kontrole ČOV. Povinnost vést ho má každý majitel domovní ČOV a stejně jako další aspekty kontroly je jeho vedení hodnoceno na škále od 1 do 5. Výsledné hodnocení ovlivňuje především styl vedení deníku, pravidelnost zápisů a jeho soulad s provozním řádem ČOV.

 1. Provozní deník veden řádně a pravidelně, zápisy z kontroly provozu jsou vedeny v souladu s provozním řádem
 2. Drobné nedostatky
 3. Provozní deník veden jen občasně
 4. Provozní deník zaveden, bez zápisů nebo jen sporadické zápisy
 5. Provozní deník není veden

Výstupem kontroly je revizní zpráva, jejíž součástí je fotodokumentace, bodové hodnocení a soupis případných závad. Stav čistírny je vyhodnocen jako nevyhovující pouze v případě, že průměr všech známek přesáhne hodnotu 2,5. V takovém případě je nutné zprávu zaslat do 10 dnů od prohlídky vodoprávnímu úřadu a do 60 dnů zajistit odstranění závad.

Byla vaše domovní čistírna odpadních vod shledána jako vyhovující? V tom případě vám povinnost zaslat zprávu vodoprávnímu úřadu zůstává, pouze se mění datum, do kterého je nutné zprávu doručit, a to konkrétně do 31.12. daného roku.

Další čtení na téma domácích čistíren odpadních vod

Došli jste až na konec a stále nemáte dost, pak Vám můžeme doporučit ještě následující články na téma domácích čistíren odpadních vod.

 1. Srovnání výrobců domácích čistíren odpadních vod
 2. Povolení domovní čističky odpadních vod v 9 krocích
 3. Co radí projektant domácích čističek odpadních vod
 4. Vyplatí se domovní čistírna odpadních vod na chatu
 5. Zkušenosti s domácí čistírnou odpadních vod

  2 replies to "Jak vybrat domovní ČOV"

  • Radek slama

   Dobry den jak na zapach z covky..

   • Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den pane Slámo,
    obecně řečeno zápach z ČOV značí problém v provozu. Můžete nám prosím napsat jaký typ ČOV používáte, popřípadě jak dlouho?
    Děkuji,
    Michal Kraus

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.