Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) se v posledních letech staly naprostým standardem trhu. Dřívější jímkové řešení nahradily vysokou efektivitou a nižšími náklady na provoz. Poptávka po tomto moderním a ekologickém řešení se zvyšuje a s tím i nabídka výrobků. Jako na každém trhu, i zde platí, že se liší v ceně, kvalitě a servisu. Na co byste tedy měli při výběru koukat a jak vybrat domovní ČOV pro vaše účely, se dozvíte v tomto článku.

Kritéria pro výběr domovní ČOV

 1. Místo, kde se bude čistit
 2. Počet osob využívajících čističku
 3. Koho bude domácí čistírna obsluhovat
 4. Způsob vypouštění přečištěných odpadních vod
 5. Legislativa, způsob povolení domovní ČOV
 6. Využívání vyčištěné vody
 7. Náklady na pořízení a údržbu
 8. Servis a kvalita

Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod – video

Místo, kde bude domácí čištička sloužit

Prvním zásadním kritériem je, pro jaký objekt čističku vybíráte a jak často bude využívána. Typicky jde o rozdíl mezi ubytovacím zařízením (např. penzion), rodinným domem a rekreačním objektem, např. chatou. Na každém místě se totiž bude lišit potřebná kapacita domovní ČOV a ne vždy musí být čistírna ideálním řešením.

Kapacita se určuje počtem osob na jednu čističku, neboli počtem EO, tedy ekvivalentních osob. V průměru totiž jedna EO vyprodukuje denně až 150 litrů odpadních vod. Nezdá se to, ale je tomu skutečně tak. Do ČOVky totiž teče vše od mytí nádobí, přes pračku až po samotné splachování.

domovní ČOV

Ideálním řešením pro penziony a rodinné domy je právě domovní čistička, která má zajištěn pravidelný přísun odpadu a celý proces čištění, tak může fungovat bez přerušení. Při občasném používání nepřežijí bakterie nezbytné pro biologický proces čištění vody. Naopak u rekreačních objektů, kde nejste s rodinnou pravidelně se dá preferovat septik s filtrem, který je modernějším řešením než klasická žumpa.

Pokud bude Vaší volbou nakonec septik, poptejte nás, rádi vám k němu uděláme projekt.


Potřebuji projekt ČOV

Počet osob využívajících čističku

Zřejmě víte, kde chcete čistírnu odpadních vod budovat, ale co počet ekvivalentních osob (EO)? V těchto případech se vyplatí příliš nešetřit a rozhodně neriskovat poddimenzování.

Důsledkem takovéto úspory bude v lepších případech obtěžující zápach, protože odpad se nebude rozkládat dostatečně rychle, a v horším případě pak servis ČOV či koupě nové. Jak tedy správně vybrat domovní ČOV podle počtu osob? Určitě není problém spočítat počet osob, kteří budou čištěný objekt využívat pravidelně, zvažte však další okolnosti, jako je narození dítěte či péče o rodiče. Každý jeden se pak bude rovnat jedné ekvivalentní osobě (EO).

Pro zjednodušení jsme pro vás připravili výběrovou tabulku:

Koho bude domácí čistírna obsluhovat

Naši čtenáři pravděpodobně vybírají ČOV pro svůj rodinný dům, těm by se mohl hodit náš další článek o srování domovních ČOV. Většina domácích čistíren se právě vyrábí za tímto účelem a pro tento segment, a je tak z čeho vybírat. V této kategorii lze domácí ČOV pořídit v rozpětí 30 000 až 60 000,- a skutečně si tak můžete vybrat. Nabízí se minimálně 4 velcí výrobci (ASIO, Hellstein, Envi-pur, Aquatec), kteří již svou kvalitu na trhu prokázali a naši klienti je volí velmi často. S touto kategorií vám umíme do detailu poradit a vybrat ideální řešení pro vaši domácnost.

Pak jsou ale klienti, kteří chtějí domácí ČOV využít v komerčním objektu, který výrazně navyšuje kapacitu využívání. Typicky jde o případy penzionů a restaurací. Pokud sháníte čistírnu pro tento typ podnikání, rozhodně doporučujeme se poradit s odborníky, ať už přímo s prodejcem či projektantem.

Druhým zvláštním typem provozu, pak mohou být například kadeřnictví, kde dochází k vypouštění spousty chemikálií a je potřeba vybrat domovní ČOV, která si s tímto poradí. A to především v případě, pokud máte zájem přečištěné vody zavsakovat nebo využívat jako zálivku.

V případě, že tento článek čtete a sháníte čistírnu pro velký obchodní závod či obec, doporučujeme se rovnou spojit s projektantem a probrat s ním celý investiční záměr.

Způsob vypouštění přečištěných odpadních vod

Maličko složitější než tři předchozí kritéria je uvědomit si, jak budete nakládat s vyčištěnou vodou, minimálně si udělat alespoň vysněnou představu. Vodu je totiž možné nechat zasakovat do půdy (odborně řečeno do podzemních vod), vypouštět do potoka či řeky (tedy do vod povrchových), do jednotné kanalizace, která není zakončena obecní (centrální) ČOV, nebo do jímky a využívat vodu třeba k zalévání.

Toto rozhodnutí bude mít vliv na typ správního řízení a na pořizovací cenu, jelikož při rozhodnutí o vypouštění vod do zahrady je potřeba hydrogeologického posudku, což prodraží projekt (nijak zásadně, počítejte jednotky tisíc), a také je nutné počítat s kvalitnější čistírnou.

Rozeznáváme tedy tři způsoby nakládání s přečištěnou vodou:

 • Vypouštění do jednotné kanalizace
 • Vypouštění do vod povrchových
 • Vypouštění do vod podzemních

Vypouštění do jednotné kanalizace

V případě vypouštění odpadních vod z doovní ČOV do jednotné kanalizace je zapotřebí u obce, jakožto provozovatele, zjistit limity určené kanalizačním řádem. Netřeba se obávat, tyto předpisy bývají relativně mírné v porovnání s dnešní kvalitou domovních ČOV.

Vypouštění do vod povrchových

Nutná kvalita vyčištěné vody se liší podle vodoprávního řízení, pro které se rozhodnete. Formálnější řízení zakončené rozhodnutím správního orgánu vyžaduje následující hodnoty odpadu po procesu čištění.

Tabulka zbytkového znečištění u ČOV do 500 EO

Pokud budete povolení domovní ČOV řešit ohlášením a zároveň chcete přečištěné vody vypouštět do vod povrchových, bude úřad koukat do jaké z následujících kategorií Vaše ČOV patří.

Tabulka minimální účinnosti (v procentech)

Kategorie I – běžné domovní ČOV, určené pro vypouštění do vod povrchových

Kategorie II – Kvalitnější ČOV, typicky biologický proces čištění.

Kategorie III – Nejkvalitnější ČOV, typicky využívané pro vodárenské potřeby.

Vypouštění do zahrady (podzemních vod)

Obecně nejpřísnější způsob vypouštění vod. Zde budete potřebovat relativně kvalitní domovní ČOV a posudek hydrogeologa.

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

V případě vsakování vod do zahrady (na pozemek) v řízení na ohlášení bude muset vaše ČOV splňovat následující kritéria a být klasifikována jako  „Domovní čistírna odpadních vod – PZV“.

Klasifikace výrobku označovaného CE

Legislativa, způsob povolení domovní ČOV

Z výše popsaného asi už tušíte, že existují dva způsoby, jak získat povolení k vybudování domovní ČOV. Stavbu můžete realizovat buď na ohlášení nebo přes správní řízení. Do detailu si o rozdílech a průběhu řízení můžete přečíst v našem dalším článku o povolení domácí ČOV.

Byť každá z variant má své příznivce, nelze jednoznačně určit preferovanou variantu. My vidíme zásadní rozdíly jednak v době projednávání a za druhé v povinnostech plynoucích z rozhodnutí, tím myslíme následné revize domovních ČOV.

Dnes je velmi oblíbený způsob vyřízení povolení ČOV právě přes ohlášku, která jednak přináší rozhodnutí na dobu neurčitou a druhak k Vám nemusí chodit dvakrát ročně úředník. Pozor však na jednu věc, pokud také přemýšlíte o ohlášce, pak musíte vybírat domácí ČOV s certifikátem CE. Jde o standard kvality, který zajišťuje vysokou kvalitu přečištění. Tu si koneckonců stejně jednou za dva roky musíte nechat zkontrolovat od odborně způsobilé osoby, takže kontrolám se na konci dne nevyhne nikdo, jde tedy spíše o jejich četnost.


Potřebuji projekt ČOV

Legislativní kritérium by u vás mělo hrát roli pouze v případě, že si chcete vyřizovat povolení sami. Je také možné si nechat vyřídit povolení skrze projektanta, který vám připravuje projektovou dokumentaci. Této službě se říká inženýring a zahrnuje veškerá jednání s úřady včetně vyřízení všech povolení. Připravte se, že povolení domovní ČOV Vám může zabrat až 6 měsíců. Něco se vrátí k doplnění, na něco zapomenete a něco bude chtít úřad doložit, aniž byste to mohli dopředu tušit. Pokud si s tímto nechcete lámat hlavu, nechte to na odbornících.

Využívání vyčištěné vody z domovní ČOV

Velmi jednoduché kritérium, o kterém jsme se již v článku zmínili. Buď chcete využívat přečištěnou vodu nebo nikoliv. Pokud máte velký pozemek, který vyžaduje zalévání, rozhodně vám tuto variantu můžeme doporučit. Do projektu stačí zahrnout retenční nádrž, do které bude natékat přečištěná voda, s tím vám rádi pomůžeme.

Na tzv. zálivku je navíc možnost získat dotaci – Dešťovku. Už Vám tak nemusí být líto vody, která se v domácnosti “vyplácá” nadarmo. Budete ji mít v retenční nádrži a zahradu si tak zalejete výrazně levněji. O to, jak dotační program Dešťovka funguje a jak můžete o příspěvek zažádat, jsme se rozepsali zde.

Náklady na pořízení a údržbu domovní ČOV

Domovní ČOV je potřeba kupovat s vědomím, že jde o zařízení, které může mít poruchu či se setkat s problémy. Vzhledem k tomu, že řešíme odpad a ne vycházkovou obuv, doporučujeme se pečlivě věnovat výběru výrobce. Opravdu zde nemá smysl šetřit několik tisícikorun u neznámého výrobce.

Za nás vždy doporučujeme našim klientům výběr u následujících výrobců:

 • ASIO
 • Envi – Pur
 • Aquatec
 • Hellstein

Víme, že naši klienti si u těchto společností dokáží vybrat, a také, že v případě poruchy či nevyžádaného servisu se budete obracet na stabilní společnost se zkušenostmi. Navíc je určitě výhodou, že v případě poruchy seženete bez problémů jednak specializovaného technika, druhak nahrádní díly. Navíc si pro ně nebudete muset je daleko, protože výrobci mají své prodejny (případně eshopy) po celé ČR.

Na co nezapomenout při výběru domovní ČOV

Kolik spotřebuje elektrické energie

Domovní ČOV si nějakou energii vezme, tento ukazatel bude samozřejmě ovlivňovat provozní náklady. Standardem je spotřeba v rozmezí 50W až 80W, měsíčně vás vyjde provoz ČOV na cca. 200,-.

Víko a jeho nosnost

ČOVku budete stavět na zahradě a je pravděpodobné, že přes ní budou běhat děti nebo na ní někdo omylem stoupne. Víka nejlepších výrobců mají nosnost kolem půl tuny, rozhodně doporučujeme tento parametr zahrnout do výběru. Myslete také na barvu víka, ať není jako pěst na oko na vaší zahradě.

Velkou nebo malou

To by měli zvážit především klienti, kteří si ČOV budou stavět svépomocí. Velké rozměry zvyšují náročnost výkopových prací a samozřejmě se bude i více betonovat a hůře s ČOV při montáži manipulovat.

Servis a kvalita

Nešetřete zbytečně na pořizovací ceně. Žijeme v 21.století a všichni jistě máme zkušenost s nákupem na oko výhodným. Skutečně doporučujeme nákup u renomovaného výrobce např. ASIO, Envi-Pur nebo Aquatec. Tyto společnosti známe, víme, že dokáží poskytnout perfektní servis a jde o stabilní společnosti. Navíc vám umí prodat značkové příslušenství k vaší ČOV.

Možnost vestavby do jímky

Pokud máte již ve své domácnosti, resp. často starém domě, který prochází rekonstrukcí, jímku, pak můžete poptat vestavbu do tohoto prostoru. Na tuto službu se přímo specializuje společnost Hellstein a my máme za sebou nespočet takovýchto projektů. Pokud máte tuto možnost, určitě ji zvažte a klidně využijte naší bezplatné konzultace.

Kde domovní ČOV kupujete

Doporučujeme čistírnu kupovat ideálně u výrobce, kteří se dnes již přizpůsobili moderní době a většina z nich má své produkty na e-shopech. V momentě, kdy si vyberete typ čistírny, doporučujeme u obchodů, kteří ji mají v sortimentu, prozkoumat cenu a způsob dopravy, zda je čistírna na skladě, a také, kdo ji bude instalovat. Resp. zda je vůbec instalace v ceně. Pozor také na to, co všechno je v ceně ČOV. Je v ceně dmychadlo? Instalace? Veškeré příslušenství? Nedejte na první cenu, klidně nám zavolejte, rádi vám s nákupem pomůžeme.

Naše doporučení na vynikající ČOV

Naprostým standardem, který odvede dobrou službu, jsou čističky ASIO, konkrétně již zmiňovaný Variocomp 5 a čistička od Envi-Pur Biocleaner. Obě se dají pořídit od 30 990,- bez DPH. Společnosti jsou si navzájem konkurenty, tudíž nečekejte výrazné odlišnosti co do funkčnosti. To, že je trh vyrovnaný, dokazuje i totožná cenová politika. Pokud bychom měli hovořit o preferencích našich klientů, tak častěji kreslíme do projektů ASIO. Existují však zajímavé varianty k těmto již “profláklým” kusům.

 • Ekocis
 • Aquatecc
 • Hellstein

Ať vybere cokoliv z výše popsaného, určitě se nespálíte. Pokud potřebujete vědět, který konkrétní typ nejlépe vyřeší vaší situaci, ozvěte se nám, rádi vám s výběrem a řešením odpadu poradíme zdarma. Obraťte se nás, pokud si nejste jisti s výběrem a potřebujete projekt domovní ČOV.


Potřebuji projekt ČOV


  2 replies to "Jak vybrat domovní ČOV"

  • Radek slama

   Dobry den jak na zapach z covky..

   • Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den pane Slámo,
    obecně řečeno zápach z ČOV značí problém v provozu. Můžete nám prosím napsat jaký typ ČOV používáte, popřípadě jak dlouho?
    Děkuji,
    Michal Kraus

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.