Zprávy o vysychání krajiny a nedostatku pitné vody mají na svědomí zvýšený zájem o zachytávání vody dešťové a její následné využití na zahradě či v domácnosti. Retenční nádrž na dešťovou vodu vám nejen z dlouhodobého hlediska ušetří peníze, ale díky dotačnímu programu Dešťovka vás může přijít až o 50 % levněji. Jak dotační program funguje a můžete příspěvek na retenční nádrž získat právě vy?  

Proč si pořizovat retenční nádrž? 

Na většině zahrad se setkáte s plechovými barely na zachytávání dešťové vody. Dříve vyhovující řešení se je ale stále méně účinné v boji s prohlubujícím se suchem. Vody se v barelech nashromáždí maximálně 100-200 litrů a navíc se rychle kazí. 

Retenční nádrž disponuje objemem několika jednotek až desítek m³ a díky tomu pojme zásoby vody až na 3 týdny. Jestliže navíc zvolíte podzemní nádrž, voda se v ní díky relativnímu chladu a tmě nebude kazit. O tom, jak přesně retenční nádrž funguje se dočtete v tomto článku: Jak funguje retenční nádrž a co od ní očekávat?

Akumulovaná srážková voda najde své uplatnění především na zahradě k zálivce záhonů nebo napouštění bazénu. Mnohem zajímavější je ale její využití v domácnosti k splachování WC, praní prádla nebo běžnému úklidu. V takovém případě je ale nutné, aby byl rozvod dešťové vody striktně oddělen od vodovodního řadu, který nesmí být ohrožen kontaminací.  

Dotační program Dešťovka

Dotační program Dešťovka vznikl pod záštitou Ministerstva životního prostředí za účelem podpory využívání dešťové vody a šetření zdrojů vody pitné. Jak můžete o dotaci zažádat a jakou část nákladů spojených s pořízením retenční nádrže pokryje?

Pro koho je dotace Dešťovka určená? 

O dotaci mohou žádat majitelé a stavitelé rodinných a bytových domů a nově i majitelé rekreačních zařízení, kteří zde ale mají hlášený trvalý pobyt. 

Co když máte retenční nádrž již postavenou a o dotačním programu slyšíte poprvé? Ani pak nemusíte věšet hlavu. Příspěvek je určen i pro již započaté nebo dokončené stavby nádrží. Podmínkou je, aby realizace projektu nebyla v době podání žádosti dokončena déle než jeden rok. 

Do třetice všeho dobrého – máte-li na zahradě nepoužívanou žumpu a rozhodnete se ji využít za účelem akumulace dešťové vody, dotace se bude vztahovat i na výdaje na její vyčištění a nezbytné úpravy.

jak získat dotaci Dešťovka na retenční nádrž

Kolik činí dotační příspěvek?

Přesná výše dotačního příspěvku záleží na vícero faktorech, z nichž tím hlavním je objem retenční nádrže a způsob využívání srážkové vody. V každém případě činí příspěvek maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů, které jste schopni doložit. Příspěvek se vždy skládá z fixní částky (pohybuje se v rozmezí od 20-60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže (jejíž minimální objem je stanovený na 2 m3). 

3 varianty dotačního programu aneb za jakým účelem chcete shromažďovat dešťovou vodu

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Tato dotace je k dispozici pouze pro majitelé již stávajících domů, kteří si chtějí pořídit retenční nádrž výhradně za účelem zálivky zahrady. Příspěvek v tomto případě tvoří fixní část 20 000 korun, ke které se připočítává 3 500 korun za každý kubický metr nádrže. Získat tak můžete příspěvek ve výši až 55 000 Kč. 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Druhá varianta je k dispozici také majitelům novostaveb, kteří chtějí srážkovou vodu využívat nejen na zahradě, ale i v domácnosti ke splachování toalety. Nezbytnou podmínkou je striktní oddělení rozvodu srážkové vody od rozvodu vody pitné. Dotace se může vyšplhat až na 65 000 Kč.

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Třetí varianta podporuje využití takzvané šedé vody (odpadní voda ze sprchy, vany a umyvadla), která je po přečištění použita ke splachování toalety. Jestliže se kromě šedé vody rozhodnete v domácnosti využít i vodu srážkovou, dotace dosáhne až k 105 000 korun. 

Jak podat žádost o dotaci Dešťovka

Každý rok je v programu k dispozici částka, která může být na základě podání žádosti přerozdělena investorům do retenčních nádrží. Jak žádost podat? 

Prvním krokem je zpracování posudku a odborného projektu, který musí splňovat stanovené podmínky. Hledáte spolehlivou firmu, která vám posudek vypracuje? Společnost Zakra má několikaleté zkušenosti nejen s projekty retenčních nádrží, ale také se samotným dotačním programem Dešťovka. Kontaktujte nás a společně vymyslíme nejlepší řešení pro vaši situaci.

Druhým krokem je samotné podání žádosti. To probíhá on-line formou přímo na stránkách dotačního programu. K žádosti je nutné připojit další nezbytné dokumenty včetně vyplněného a podepsaného formuláře žádosti s podpisem. 


Potřebuji projekt

Co je nezbytné doložit k podané žádosti

 • (ručně nebo elektronicky) podepsaný formulář žádosti,
 • odborný posudek obsahující projektovou dokumentaci
 • případně další dokumenty:
  • plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),
  • vyjádření souhlasu ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků),
  • dokumenty prokazující, že je rekreační zařízení využíváno k trvalému pobytu 

Po schválení žádosti máte na realizaci projektu 12 měsíců u stávajících domů a 24 měsíců u novostaveb. V určitých případech lze zažádat o prodloužení této lhůty.

Doložení realizace projektu

Dotace se vyplácí až zpětně, proto je nutné počítat s tím, že celý projekt zpočátku financujete z vlastní kapsy. Aby vám byla dotace zpětně přiznána, je nutné po dokončení realizace projektu doložit náklady s ním spojené a připojit odpovídající doklady:

 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,
 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,
 • soupis provedených prací 
 • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele 
 • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Na základě rozhodnutí s vámi bude uzavřena písemná smlouva, která stanovuje konkrétní podmínky poskytnutí dotace (především její výši, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace) a ta vám bude následně vyplacena na bankovní účet. 

Jestliže uvažujete nad pořízením retenční nádrže, dotační program Dešťovka je skvělou příležitostí, jak ušetřit až polovinu veškerých nákladů spojených s projektem. Máte pochybnosti, zda se vám i přesto investice do nádrže vyplatí nebo potřebujete vypracovat odborný posudek a projekt? Obraťte se na nás a využijte první konzultaci zdarma.

Pokud by vás zajímalo, zda je možné získat dotaci také na domovní čističku odpadních vod, odpověď najdete zde: Domovní čistírna odpadních vod: Lze na ni získat dotaci?

dotace Dešťovka na retenční nádrž Dešťovka


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.