Téma úspory energií rezonuje společností, jako nikdy před tím.  Paralelně s elektřinou a plynem poroste i cena vody. Jak drahá bude voda v příštím roce a co lze očekávat v dalších letech? Kdy bude stát kubík vody 200,-, tedy dvojnásobek dnešní ceny? Na to se podíváme v následujících odstavcích. 

Jaká je cena za kubík vody dnes

Cena vody v roce 2022 dosáhla celorepublikového průměru 97,53 koruny za kubík (1 000 litrů vody), průměrná cena vodného pak 49,88 koruny a stočného 45,88 koruny za kubík. Jak víme z účtů za vodu, skládá se cena ze dvou položek vodného a stočného.

Co je vodné

Vodné vyjadřuje cenu za objem odebrané pitné nebo užitkové vody z vodovodu. Spotřebu vody za cenu vodného je možné sledovat pomocí vodoměru. Cena vodného je tradičně o pár korun vyšší, než cena stočného.

Co je stočné

Druhou položkou v celkové ceně vody je stočné. To vyjadřuje cenu za objem vody odvedený do kanalizace. Obecně se počítá přirozeně s tím, že do kanalizace odvedete totéž, co spotřebujete na vodném, ale existují situace, kdy se na stočném dá výrazně ušetřit.

Jak ušetřit za stočném

V případě, že prokážete vypuštění více než 30m3 za rok mimo kanalizaci, například díky domovní čistírně odpadních vod nebo využitím vody z bazénu pro zálivku, můžete požádat o snížení stočného.

Běžně se pro měření objemu vody, kterou jste získali z vodovodu a nevrací se zpět do kanalizace využívá podružný vodoměr

Tip: Více o tom, jak ušetřit na stočném jsme napsali v tomto článku.

Jaká je cena za 1 litr vody

Běžně se cena za vodu udává v 1m3 (kubík vody), ten má obsah 1 000 litrů. Chceme-li spočítat cenu za 1 litr vody vydělíme cenu 1 000. V roce 2022, tak byla cena za 1 litr vody v průměru 0,09753, tedy pro pamětníky desetník. 10 litrů pak vyšlo zaokrouhleně na 1,-.

Jak se mění cena vody v letech

Průměrná cena vody v roce 2023 přesáhne výrazně 100,- za kubík pitné vody. V dalších letech, pak lze očekávat pokračující zdražování. Od roku 1990 voda zdražovala nejčastěji o 6,4% meziročně.

Od roku 1989 cena vody neustále roste. Kromě let 1989 a 1990 došlo každý rok ke zdražení. Medián změn ceny vody je 6,4%, v absolutních hodnotách pak 2,42,-. Na celkový vývoj cen vody se můžete podívat v přiloženém grafu.

Cena vody od roku 1989 roste. Aktuálně rychleji, než v předchozích letech.

Cena vody roste rychleji, než inflace

Cena vody (červená) roste v dlouhodobém trendu rychleji, než průměrná míra inflace. Na grafu je vidět, že tento trend byl narušen v roce 2020, od kterého výrazně rychleji roste inflace. 

Tím, že je inflace tažena primárně cenami energií, tedy komodit, které hojně využívají i vodárny a kanalizace, je plánované zdražení vody, jen doběhnutím trendu, spíše než nečekaná zpráva. Bohužel to však bude mít opět dopad na naše peněženky.

Cena vody bude v dalším roce dohánět skokový nárůst inflace

Jak zdraží voda v roce 2023

To, že ke zdražení vody v příštím roce dojde je neoddiskutovatelný fakt. Není možné udržet současné ceny vody při skokovém zdražení elektřiny a plynu, otázkou zůstává, o kolik procent zdražení bude?

Pokud bychom měli vycházet z mediálních vyjádření, tak v některých lokalitách se dá očekávat zdražení až o 33%. Podle ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Viléma Žáka pro rok 2023 v průměru očekávat v intervalu od 10 do 30 procent.

V našem článku raději pracujeme se střední hodnotou – 20%. Například v Plzni se nezdraží vůbec, v jiných místech půjde o desítky procent. Vše záleží na připravenosti jednotlivých vodáren a kanalizací, a také jejich připravenosti na energetickou krizi.

Kolik bude stát voda za 10 let 

V naší predikci počítáme se zdražením o 20% v nadcházejícím roce a dále zdražováním o 6,4% (medián od roku 1989). Pokud by cena vody rostla v dalších 11 letech stejně rychle jako v posledních 30 letech, pak v roce 2032 zaplatíme v průměru za kubík vody přes 200,-.

Pokud by voda zdražovala stejně jako za posledních 30 let, bude v roce 2032 stát kubík vody přes 200,-.

Podíváme-li se na cenu vody čistě z pohledu trendů je jasné, že levnější už byla. Kromě cen energií, mohou její cenu roubovat nahoru i klimatické změny a nedostatek vody. 

Zdraží změna klimatu vodu v Evropě?

Téma klimatické změny je pandořina skříňka, část audience ji odmítá, jiná část brání téma do roztrhání těla. To, jak se změny klimatu promítnou na ceně pro koncového zákazníka zatím není jisté, nicméně lze usuzovat, že události, kterými jsme svědky povedou spíše ke zdražení, než ke zlevnění.

Připomeňme si, že Španělsko letos prožilo nejteplejší léto za poslední dekádu. Nedostatek vody v italských řekách nebo problémy Francie, kdy se více, než sto obcí ocitlo bez vody.

Kolik platíme za vodu ve srovnání s Evropou

Když jde o ceny, nenachází se Česká republika většinou na chvostu, ba naopak. Srovnání cen vody v jednotlivých metropolích Evropy ukazuje, že Praha je svými cenami (za rok 2021) spíše v v horní třetině.

Podobně jako pražané mají drahou vody obyvatelé Amsterodamu, Hamburgu či Bruselu. Naopak závidět nemusíme Oslu a Kodani, kde jsou ceny vody výrazně dražší.

Jak je drahá voda v jiných městech Evropy?

Jak ušetřit za vodu

Způsobů, jak ušetřit za pitnou vodu je několik a tomuto tématu se více do detailu věnují naše další články. Sluší se připomenout, alespoň ten nejvyužívanější a nejdostupnější, kterým je pořízení nádrže na dešťovou vodu.


Chci slevu

Na nádrže se vztahuje dotace Dešťovka v rámci programu Nová zelená úsporám a se zachycenou dešťovou vodou lze zalévat zahradu a zároveň splachovat. 

Kolik dešťové vody naprší? 

Kolik dešťové vody naprší snadno zjistíme z průměrného úhrnu ročních srážek.

Dešťová voda v nádrži slouží primárně pro měsíce od dubna do října, kdy v součtu naprší 470mm srážek na 1m2. Pokud toto číslo vynásobíme plochou střechy snadno dostaneme maximum dešťové vody, které můžeme zachytit. 


Chci dotaci

Navíc, pokud využijete veškerou zachycenou vodu můžete při dnešních cenách ušetřit tisíce.

Začnete šetřit vodou už dnes. Nechte si od nás zpracovat odborný posudek k dotaci, poradit s výběrem nádrže na dešťovou vodu a třeba s námi i realizovat dešťovku na klíč.