Připojení vody k nemovitosti je jedním z nezbytných kroků, které je zapotřebí udělat, aby mohla být stavba dokončena a vám se v ní dobře žilo. Tuto funkci plní vodovodní přípojka, která spojuje vaši nemovitost s vodovodním řadem. Abyste mohli přípojku vybudovat, budete potřebovat projekt a šikovné ruce. Jaká ale bude finální cena projektu vodovodní přípojky? To se pokusíme přiblížit v tomto článku.

Co je vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je podle litery zákona o vodovodech a kanalizacích považována za samostatnou stavbu (Sb. 274/2001 Sb.). Zákon pak explicitně zmiňuje, že přípojka vody není vodním dílem, což ve srovnání například s domovní čističkou odpadních vod přináší zjednodušený proces schvalování.

 

Projekt vodovodní přípojky Vám připravíme včetně všech nezbytných povolení. U nás získáte konzultaci zdarma. Připravíme Vám kalkulaci nákladů. Zařídíme profesionálně zpracovanou dokumentaci a ještě oběhneme úřady. Nechte to na profesionálech.

Schéma vodovodní přípojky

Nejobecnější definici vodovodní přípojky můžeme najít v zákoně o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.): Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. To samozřejmě moc neřekne, každopádně je asi každému jasné, že se dnešní článek týká sady potrubí, které ústí do rodinného domu či jiné nemovitosti a má na starosti zásobu pitné vody do objektu.

Podívejme se tedy na vodovodní přípojku z blízka.

 

cena vodovodní přípojky

zdroj: cevak

Vodovodní přípojka se skládá z

 • Napojení na vodovodní řad
 • Potrubí před vodoměrem
 • Vodoměrné sestavy
 • Domovních rozvodů

Z čeho se skládá vodoměrná sestava

cena vodovodní přípojky

Zdroj: vak-km

 


Potřebuji projekt

Vodoměrná sestava (souprava) se skládá z následujících komponent:

 • uzavírací armatury
 • redukce
 • vodoměr – sloužící k měření spotřeby
 • montážní kus
 • redukce
 • zpětný ventil
 • filtr
 • uzavírací armatura
 • vypouštěcí ventil

Kdo je vlastníkem vodovodní přípojky

Obecně platí, že vlastníkem nové vodovodní přípojky se stává vlastník nemovitosti, které bude vodovodní přípojka sloužit. S tím se pojí i odpovědnost a náklady za případné opravy, ty samozřejmě nese vlastník, tedy v tomto případě vy. Stejně tak vám vodárny naúčtují činnosti spojené s připojením na vodovodní řad.

Co všechno se promítne do ceny vodovodní přípojky

Pro vaši představu jsme se pokusili nastínit, s jakými všemi náklady se u vybudování vodovodní přípojky můžete setkat. Konkrétně na váš případ se nemusí vztahovat všechny položky, ale některé určitě na svém účtu najdete. Připravte se tedy na:

Cena projektu vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky musí být ze zákona zpracován autorizovaným inženýrem. Projektovou dokumentaci k přípojce s kulatým razítkem seženete v rozpětí 8 000,- až 12 000,-. Na vyšší cenu byste neměli narazit, resp. ji akceptovat.

Doporučujeme si vždy dopředu ověřit kapacity projektanta a očekávané dodání projektu. Nabídku na projekt vodovodní přípojky si můžete nechat zpracovat u nás, rádi vám vypracujeme projektovou dokumentaci připravenou pro jednání s úřady.

Kdy poptat projekt vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky budete potřebovat už pro samotné řízení s vodárnami. To znamená, že je potřeba poptat projektant, který vám zhotoví projekt vodovodní přípojky. Vzhledem k tomu, že vodovodní přípojka není podle zákona vodní dílo (narozdíl např. od domácí ČOV, septiku či studny), tak není zapotřebí, aby přípojku kreslil přímo vodohospodář, postačí autorizovaná osoba, např. autorizovaný inženýr pozemních staveb. Je však pravdou, že pro vodohospodáře je přípojka denním chlebem a jistě ji zvládne velmi rychle.

Jak dlouho trvá příprava projektové dokumentace vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky je lehčí typ vodohospodářského projektu. Přesto je projektová dokumentace k vodovodní přípojce relativně obsáhlá. Počítejte, že od projektanta vám dorazí minimálně 20-30 stran. Očekávejte, že projektantovi, než  sežene veškeré podklady, zabere projekt minimálně 2 týdny. Vždy doporučujeme domluvit se na termínu, kdy budete projekt potřebovat.

Jak dělá vodovodní přípojky Zakra

V Zakře se soustředíme na kvalitu, nejprve si od klienta vyžádáme veškeré podklady pro projekt. V druhém kroku si zajistíme veškeré informace o pozemku, sítích a dalších regulacích vztahujících se na váš pozemek. Pak se již pouštíme do práce na samotné vodovodní přípojce. Projekt nám obecně nezabere více než 14 dní, případně se s vámi domluvíme na termínu plnění. Pokud máte zájem, umíme za vás vyřídit i veškerá povolení, která k připojení vody budete potřebovat.

projekt vodovodní přípojky

Poplatek za povolení vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky musí projít schvalovacím řízením stavebního úřadu. Zákon rozlišuje dva druhy řízení, a to územní souhlas a územní povolení. Formu souhlasu je možné využít v případech, kdy přípojka není delší než 50 m. Pokud je delší, je nutné projít si dvoustupňovým řízením. Nejdříve budete potřebovat územní rozhodnutí a následně ohlášení stavby. Správní poplatek za územní souhlas je 500,-. Poplatky za správní řízení budou ve výsledku to nejmenší položkou na účtu.

Realizace vodovodní přípojky

V každém projektu vodovodní přípojky je určeno místo napojení na stávající vodovodní řad. Za počátek zemních prací by se dalo považovat vytyčení tohoto místa, jelikož podklad od správce vodovodu, který je při projektování místa napojení použit, je vždy pouze orientační.

Současně musí být vytyčeny všechny trasy sítí technické infrastruktury, aby při hloubení výkopu nedošlo k jejich poškození a následné havárii. Toto vytyčení se bude pohybovat kolem cca 500,- Kč za jednu síť + hodinová sazba pracovníka (1000-1500,- Kč/hod).

Šířka výkopu pro vodovodní přípojku

I když se může zdát, že se jedná pouze o vykopanou rýhu v zemi, i tato činnost má svá pravidla a zásady. Šířka výkopu se pohybuje mezi 0,4-0,6 m. V místě napojení na vodovodní řad je nutné vytvořit čtverec o půdorysných rozměrech 1,0/1,0, z čehož cca 0,2 m by mělo být za místem připojení a 0,8 před místem připojení. Tento prostor se zhotovuje jako manipulační prostor pro připojení.

cena vodovodní přípojky

Hloubka výkopu pro vodovodní přípojku

Hloubka samotného výkopu je odvislá od hloubky vodovodního řadu, který je standardně uložen v hloubce cca 1,5-1,6 m. Hloubka uložení celé trasy přípojky k vašemu objektu by měla být minimálně 1,2 m. Všechny tyto parametry si ve většině případů určí správce vodovodu, který může požadovat i zhotovení celé přípojky v jeho vlastní režii a naúčtovat si cenu dle svých paušálů a ceníků.

Pokud správce toto nepožaduje a je ochoten nechat zhotovení přípojky (tedy mimo její samotné napojení) na vás, nastává otázka – kolik mě to asi bude stát?

Pokud se v trase budoucí přípojky nevyskytuje žádné křížení se sítěmi technické infrastruktury, lze celou trasu hloubit pomocí bagru. Pokud ano, je nutné výkop hloubit ručně. Nedá se tedy přesně stanovit cena vodovodní přípojky, protože je závislá na řadě faktorů.

Cena realizace vodovodní přípojky

Dalším faktorem, který vstupuje do hry, je povrch, pod kterým bude trasa přípojky vedena, resp. který výkopem porušíte (asfalt, chodník z dlažby, zatravnění apod.). Obecně lze přibližnou cenu vodovodní přípojky stanovit dle ukazatelů za běžný metr:

 • asfaltová komunikace – cca 3500,- Kč/bm
 • chodník asfalt – cca 3500,- Kč/bm
 • chodník dlažba – cca 2500,- Kč/bm
 • zatravnění (nezpevněná plocha) – cca 1000-1500,- Kč/bm

V této ceně je počítán i materiál.

Dalším nákladem při výstavbě vodovodní přípojky je její samotné připojení, vodoměrná šachta apod., ale o tom až v dalším odstavci.

Cena za napojení vodovodní přípojky

Montáž vodovodní přípojky, tedy konečné napojení na vodovodní řad, musí dělat profesionál. Nejčastěji vám to dokáže udělat přímo někdo z vodárny. Pracovník vodáren také musí provést tlakovou zkoušku, aby byla jistota, že voda k vám skutečně doteče. Počítejte s cenou kolem 8 000,- až 12 000,-. To je cena, která by měla zahrnovat čas zaměstnance vodárny, připojení na řad a vodoměrnou sestavu.

Poplatek obci za vodovodní přípojku

Poplatek obci je velmi individuální záležitost. Je dokonce možné, že vaše obec po vás nebude nic chtít. Pokud jste teprve ve fázi, kdy přemýšlíte o koupi pozemku, rozhodně se informujte na ceny přípojek, resp. kolik budete muset obci přispět.

Některé zkušenosti z internetu jsou děsivé. Majitelé nových pozemků vůbec nepočítali s tím, že by obec mohla chtít několik desítek tisíc korun za připojení. Pokud jste již koupili a neznáte poplatek za přípojky, držíme vám palce, ať jde o co nejnižší částku. Vysoké částky lze očekávat u pozemků překvapivě levných aneb jak se říká, není vždycky zlato, co se třpytí.

Rozdíly v ceně vodovodní přípojky

Co jiný kraj, to jiný mrav. Pokud pročtete diskusní fóra, odhalíte obrovské rozdíly mezi cenami, za které jiní lidé přípojky postavili. Nenechte se tímto rozhodit, rozdíly jsou dány jednak tím, jak se přípojka buduje, tedy zda svépomocí (zemní práce) nebo ji pro vás dělá společnost, která samozřejmě potřebuje vydělat.

Nemalé rozdíly také vznikají u poplatků obci. Část obcí si od vlastníků nové vodovodní přípojky nechá přispět do obecní kasičky za zbudování vodovodního řadu. Zde se částky mohou lišit v řádu desetitisíců.

Dalším rozdílem je samozřejmě délka samotné přípojky, to se projeví de facto na všech položkách na vašem finálním účtu.

Kompletní orientační cena vodovodní přípojky

Závěrem

Byť nejde o vodní dílo, je vodovodní přípojka relativně komplexní záležitost. Jeden by řekl až úmorná otrava, zvláště pokud tímto procesem procházíte poprvé. Proto se nebojte poradit s odborníkem. Pokud máte zájem o projekt, pomoc či konzultaci, klidně se na nás obraťte.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.