Uvažujete nad vlastním zdrojem užitkové nebo pitné vody a nejste si jistí, jestli je pro vaše účely vhodnější kopaná nebo vrtaná studna? Vrtaná studna jímá kvalitnější vodu z hlubších vrstev, zatímco studna kopaná akumuluje větší množství vody vhodné například k napuštění bazénu. Udělejte si jasno v tom, která bude zásobit vodou vaši domácnosti.

Proč se pořízení domácí studny vyplatí?

Zásobení vlastní vodou ze studny je stále oblíbenějším řešením nejen nemožnosti napojení domu či chaty k vodovodnímu řádu, ale také rostoucích nákladů na vodné a stočné. Kvalitně vybudovaná studna vám zajistí dostatek užitkové vody a v některých případech i vody pitné, a to s minimálními náklady na její provoz. I přes vyšší prvotní investici má tak kopaná či vrtaná studna potenciál ušetřit vám z dlouhodobého hlediska značnou sumu peněz. 

S volbou studny vám poradí hydrogeolog

Před samotným budováním studny si přizvěte hydrogeologa, který zajistí vyhledání vody a zpracuje odborný posudek, v němž vám navrhne vhodný typ studny. S jistotou se tak dozvíte, zda je pro vaše účely vhodná kopaná nebo vrtaná studna. Pojďme se podívat na oba typy podrobněji. 


Potřebuji posudek

Vrtaná studna

Vrtaná studna jímá podzemní vodu z hloubky několika desítek metrů, což představuje její hlavní výhodu. Díky tomu není množství vody zásobující studnu přímo ovlivněno množstvím srážek, tak jako tomu je u studny kopané, a naopak bývá relativně stálé v průběhu celého roku. Významnou výhodou je možnost účinně izolovat vodu z hlubších vrstev od znečištěné povrchové vody, která zpravidla obsahuje v zemědělství hojně používané dusičnany. Díky tomu se vrtaná studna může stát zdrojem kvalitní pitné vody, ačkoliv garantovat to před započetím stavby nelze. Aby mohla být voda z vaší studny považována za pitnou, musí pocházet z hloubky 40-100 metrů v závislosti na typu podloží a její kvalitu je nutné ověřit rozborem. Více jsme se o tomto rozepsali v článku: Vrtaná studna jako zdroj pitné vody pro vaši domácnost?

Zásadní otázkou je, kam vrtanou studnu na svém pozemku umístíte. Hydrogeolog vám na základě svého průzkumu navrhne místo, které nejlépe splňuje podmínky, jako je výskyt podzemní vody nebo vhodná skladba podloží. Zohlednit ale musíte i to, že pro realizaci stavby je nutné zajistit přístup vrtné soupravě sestávající z nákladního auta s vrtným zařízením. Samotná realizace vrtané studny zabere zpravidla 1-2 dny v závislosti na hloubce vrtu a stavbě podloží. 

Výhody vrtané studny

 • hloubka vrtu
 • možnost izolace vody z mělčích a hlubších vrstev
 • přístup ke kvalitnější vodě 
 • relativně stabilní množství vody po celý rok
 • možnost jímání užitkové i pitné vody
 • relativně nenáročná a rychlá výstavba 

Nevýhody vrtané studny

 • nemožnost stavby svépomocí 
 • nutnost zajištění přístupu vrtné techniky na pozemek
 • bez možnosti dodatečného prohloubení
 • dražší a náročnější údržba


Potřebuji projekt studny

Kopaná studna

Kopaná studna je zpravidla vedena do hloubky několika jednotek až desítek metrů, proto se doporučuje budovat v místech, kde je pramen spodní vody relativně blízko povrchu. Využívá se k jímání vody z mělčích vrstev, kterou následně použijete na zahradě. Jako zdroj pitné vody vám tedy narozdíl od studny vrtané neposlouží. V období sucha může dojít k poklesu studniční vody, jelikož její množství je přímo závislé na množství srážek, a nedostatek vody může nastat i v důsledku holomrazů. Na druhou stranu, pokud je vody dostatek, je kopaná studna schopná akumulovat velké množství vody a umožňuje tak větší jednorázový odběr, například na napuštění bazénu. 

kopaná vs vrtaná studna

Kopané studny jsou hloubeny ručně nebo za pomocí stroje a čas potřebný k jejich celkové realizaci se podstatně liší v závislosti na složení podloží v místě hloubení a samotné hloubky studny. Vzhledem k vyšší pracnosti a nárokům na odvoz vykopaného materiálu je ale jisté, že si počkáte o něco déle než byste čekali na studnu vrtanou. 

Výhody kopané studny

 • možnost stavby svépomocí (do hloubky 3 metrů) 
 • akumulace vody umožňující větší jednorázový odběr 
 • možnost prohloubení 
 • šetrnější budování studny v okrasných zahradách
 • levnější údržba

Nevýhody kopané studny

 • jímání vody z mělké hloubky
 • nižší kvalita vody
 • množství jímané vody závisí přímo na množství srážek
 • nedostatek vody hrozí nejen v období sucha, ale i v období zimních holomrazů
 • pevné podloží zvyšuje náklady na výstavbu 

Cena studny

Kolik vás bude kopaná či vrtaná studna stát? Výslednou cenu nelze jednoznačně určit, jelikož je ovlivněna řadou faktorů. Zahrnout do ní musíte prvotní hydrogeologický průzkum, který obnáší vyhledání zdroje vody, dále vypracování odborného posudku a projektu a také zajištění nutných povolení. 

Nemalé výdaje padnou na samotnou stavbu studny, do které je kromě realizace vrtu započítaný také transport vrtné soupravy a materiálu. Pár tisíc nakonec připadne na hydrochemické práce zahrnující chemickou analýzu vody. Zapomenout nesmíte na pořízení nezbytného čerpadla a filtrační techniky. 

Jednotlivé položky se pohybují v řádech tisíců korun a stavba studny se odvíjí od její hloubky, kdy za jeden metr zaplatíte 1 500 – 3 000 Kč. 

Studna svépomocí? 

Vrtanou studnu svépomocí nevybudujete a nezbývá vám proto nic jiného, než se obrátit na specializovanou firmu. U kopané studny můžete o budování svépomocí uvažovat, ale pouze do hloubky 3 metrů, a i k tomu je zapotřebí nejprve si zajistit povolení na vodoprávním úřadě. Jestliže chcete studnu hlubší, budete potřebovat také souhlas obvodního báňského úřadu. Kromě potřebných nástrojů si také nezapomeńte zajistit odvoz vykopaného materiálu. 

Jestliže ale není vaším primárním cílem ušetřit, lepším řešením je i v případě kopané studny přenechat realizaci na odbornících. 

Před samotným hloubením studny

Ať už se rozhodnete pro vybudování studny vrtané nebo kopané, před samotnou realizací stavby vás čeká vyřízení mnoha formálních záležitostí. Každá studna je podle platných právních předpisů považována za vodní dílo, které musí splňovat veškeré potřebné náležitosti. Prvním krokem je zpracování projektu, a to osobou či firmou, která vlastní potřebná oprávnění. 

Jestliže si nevíte rady s vyřízením formalit kolem projektu studny, využijte možnosti první neplacené konzultace s našimi odborníky. Nabídnou vám nejvýhodnější řešení vaší situace a vypracují vám projekt na míru. O tom, jak přesně probíhá projekt vrtané studny si můžete více přečíst zde


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.