Zajímá vás, jaké všechny zákony upravují problematiku domovních čistíren odpadních vod a s čím je potřeba počítat pro získání povolení ČOV v roce 2021? Připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, s čím se setkáte a může to ovlivnit získání povolení pro stavbu ČOV.

Jaká legislativa reguluje domácí ČOV

Domovní ČOV jsou primárně regulovány zákonem č. 254/2001 o vodách. Zákon definuje čistírnu v §55 odst. 1, písm. c),  jako vodní dílo, což má dopad na další správní úkony. Ke stavbě domovní ČOV je zapotřebí získat kladné rozhodnutí správních orgánů a následně splňovat požadavky na její provoz. Nezbytnou součástí tohoto procesu je vytvoření projektové dokumentace od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb.


Potřebuji projekt ČOV

Požadavky na projektovou dokumentaci ČOV

Jak již víte, domácí ČOV je vodním dílem. Na rozdíl od vodovodní a kanalizační přípojky vám musí projekt domovní ČOV připravit projektant vodohospodářských staveb. Nelze si tedy projekt nechat zpracovat od známého architekta či souseda, který má zálibu v kreslení v AutoCADu. Na projektu se bude muset objevit kulaté razítko.

Projektová dokumentace k ČOV se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb. k zákonu č. 405/2017. Typicky zahrnuje následující části:

 1. Průvodní zpráva
 2. Souhrnná technická zpráva
 3. Situační výkresy
 4. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 5. Specifikace domácí ČOV
 6. Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

TIP: Více o projektové dokumentaci k ČOV si můžete přečíst v článku Co má obsahovat projektová dokumentace domácí ČOV.

povolení ČOV
Projekt domovní ČOV je obsáhlá dokumentace, kterou smí dle zákona vypracovat pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb

Krok za krokem k úspěšnému povolení ČOV

Pokud si chcete vyřizovat povolení ČOV sami, čeká na vás série úkonů a běhání po úřadech. V následujících řádcích vám prozradíme, co vás určitě nemine.

Dobře si rozmyslete, co chcete

Domovní ČOV je skvělá technologie, ale nese s sebou i trochu starostí, se kterými je potřeba na začátku počítat. Například budete muset myslet na to, co do ČOV pouštíte. Biologický proces čištění mají totiž na starosti bakterie, kterým logicky nesvědčí antibakteriální a dezinfekční přípravky používané na úklid. Stejně tak si bakterie neumí moc dobře poradit s nepravidelným provozem, nedoporučujeme pořizovat si ČOV na chatu nebo chalupu. Myslete ale i na to, že odcestovat na dva měsíce znamená pravděpodobně restart ČOV.

Na druhou stranu platí, že domovní ČOV je nejlepším řešením likvidace odpadních vod v případě, že není možné napojení na kanalizaci a jedná se o trvale obydlený objekt.

Zmapujte si okolí

Než se pustíte do shánění projektanta a koupě ČOV, zjistěte si, zda je váš záměr realizovatelný. Nejlépe udělat, pokud se zeptáte svých sousedů, jak vyřešili problém s odpadem. Pokud kanalizační přípojkou, pak je pravděpodobné, že vám jinou možnost úřad nepovolí. Pokud ale sousedé budovali čističku nebo septik, pak máte vyhráno.

Nemáte-li sousedy, pak doporučujeme zajít na vodoprávní úřad, kde svůj záměr předestřete úředníkovi. Je také vhodné zajít na obecní úřad a zeptat se, zda obec neplánuje v nejbližších letech vybudovat kanalizaci. Pokud ano, pak by se čistička stala pouze přechodným řešením, do kterého není zapotřebí investovat tolik peněz.

Spojte se s projektantem

Pokud již víte, že čističku budete moci na svém pozemku vybudovat, spojte se s projektantem vodohospodářských staveb.

Pokud si projekt poptáte u nás, zajistíme za vás veškeré potřebné projekční podklady od úřadů. Vyžádáme si vyjádření správců podzemních i nadzemních inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektřina). Pokud budete potřebovat hydrogeologický posudek (chcete-li zasakovat přečištěné vody do terénu), pomůžeme vám hydrogeologa sehnat.

Aby se projektant mohl pustit do práce, bude od vás potřebovat následující informace:

 • Katastrální označení místa, kde bude ČOV projektována, popř. adresu a číslo parcely
 • Preferované umístění ČOV na pozemku
 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa/septik…)
 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat
 • Vybraný typ ČOV
 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

V případě, že jde o novostavbu (ve fázi projektu), bude potřeba dodat situaci od projektanta domu (pokud je již k dispozici), kde by měl být naznačený vývod kanalizace z objektu a přibližné umístění sestavy ČOV

Projekt je hotový a konečně se dostanete na úřad

V momentě, kdy máte od projektanta hotovou dokumentaci, přichází čas na návštěvu úředníků. Každý druh vypouštění vod z ČOV má maličko odlišné náležitosti, ale v zásadě se jedná o ty samé úkony. Nejprve vás čeká první kontakt se všemi dotčenými orgány:

 • Stanovisko správce vodního toku/kanalizace. Bude ho zajímat projekt, ale nebojte, nic odborného po vás chtít nebude. Stanovisko správce vodního toku potřebujete, pokud je správcem toku někdo jiný, než příslušné povodí.
 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP). Na OŽP podáte žádost, ke které přiložíte projektovou dokumentaci. OŽP se k tomu vyjádří z pohledu ochrany lesa, ochrany ovzduší atd.
 • Koordinované stanovisko. Koordinované stanovisko celého úřadu se někdy podává na odbor územního plánování a někdy na odbor životního prostředí. Potřebovat ho budete v případě, že budete čističku stavět mimo zastavěné území obce.
 • Stanovisko správce povodí (někde se možná dočtete, že stanovisko povodí je potřeba jen při ohlášení stavby, ale ze zkušenosti víme, že je po nás ve většině případů vyžadováno i při klasickém řízení). Opět přiložíte projektovou dokumentaci a správce posoudí, jak provoz čističky ovlivní povodí.
 • Stanovisko obce. Jedná o formální žádost o vyjádření k vašemu záměru. Obecní úřad vás bude oficiálně informovat, zda není možné napojení do kanalizace či jestli není např. naplněna kapacita obecní ČOV apod. Pokud byste křížili obecní komunikaci, je potřeba na obci žádat ještě ,,souhlas s uložením sítí do komunikace“.
 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých je stavba. Se stavbou musí logicky souhlasit všichni, kteří budou záměrem dotčeni. Když jde stavba přes cizí pozemky, je nutné uzavřít buď smlouvu o věcném břemenu (obec, státní pozemkový úřad, jiná státní organizace), nebo získat souhlas vlastníka pozemku.
 • Odbor územního plánování. Stavební úřad posoudí, zda je váš záměr v souladu s územním plánem obce.

Je potřeba upozornit, že povolovací fáze se v každém okrese lehce liší a to, co po vás bude chtít doložit vodoprávní úřad např. ve Zlíně, nemusí chtít v Chebu.

povolení ČOV
Samotnému povolení předchází získání mnoha stanovisek a vyjádření. I to za vás umíme zařídit v rámci služby takzvaného inženýringu.

Ohlášení či vodoprávní řízení

Máte již oběháno, co šlo, ale stále vás ještě čeká to nejdůležitější, a to vodoprávní úřad a získání povolení. Na výběr máte ze dvou typů řízení – ohlášení a vodoprávního řízení. Nejprve si řekněme základní rozdíly mezi jednotlivými řízeními.

Co je potřeba sehnat k ohlášení a vodoprávnímu řízení ČOV

V případě dokumentace je míč na straně vodoprávního řízení. Ohlášení vypadá skvěle na první pohled, ale myslete na to, že jednak si bude muset oběhat sousedy sám a ne vždy jsou sousedské vztahy dokonalé a za druhé bude potřeba stavebního dozoru. Pokud nemáte známého, který vám dozor udělá, připravte si další peníze. V neposlední řadě pak platí, že chcete-li ohlášením povolovat vsak do podzemních vod, musíte si koupit čistírnu s certifikátem CE, která je samozřejmě o něco dražší než ČOV bez certifikátu. Ve výsledku je tak ohlášení dražší a často náročnější proces.

Co dál po získání povolení ČOV

V momentě, kdy získáte kladné povolení/ohlášení vodoprávního úřadu, můžete začít stavět. Osobně doporučujeme ČOV kupovat až v tento moment. Nemá smysl, aby vám stála na zahradě, a postavit ji načerno před rozhodnutím taktéž nemůžeme doporučit. Většina našich klientů si čističku staví svépomocí, popřípadě zavolá na pomoc bagr či stavební firmu. Samotné zapojení a zprovoznění ČOV pak provádí zaměstnanec výrobce.

Následuje už jen kolaudace domovní ČOV, o kterou je potřeba zažádat na stavebním úřadě. K tomuto již formálnímu procesu si připravte následující dokumenty:

 • Projektovou dokumentaci ČOV.
 • Veškerou dokumentaci k vámi vybrané čistírně odpadních vod.
 • Vyjádření správce toku (v případě, že přečištěné vody vypouštíte do povrchových vod)
povolení domovní ČOV
Abyste čističku mohli začít legálně užívat, potřebujete ji nejprve zkolaudovat

Jak dlouho trvá získat povolení ČOV

Povolení ČOV rozhodně není žádný sprint. Ano, je pravdou, že zákon definuje určité lhůty, ale ty raději berte obrazně. Navíc je potřeba počítat s tím, že než začne řízení o povolení ČOV, nějaký čas vám zabere posbírat všechny důležité podklady.

Realistický scénář z naší zkušenosti je následující:

Bojíte se úřadů? Pomůžeme vám

Nemáte s jednáním na úřadech žádné zkušenosti nebo převládají ty negativní? K našim projektům nabízíme služby tzv. inženýringu. K projektu si od vás necháme dát plnou moc a následně všechny úřady oběhneme za vás. Služba končí získáním společného povolení/ohlášení. Buď se jedná o společné povolení (územní+stavební) + povolení s nakládáním nebo v případě ohlášení o společný souhlas (územní souhlas + ohlášení) + ohlášení s nakládáním. Máte-li zájem o projekt k ČOV s inženýringem, neváhejte se na nás obrátit a my vám rádi připravíme individuální nabídku.

Mohlo by vás také zajímat:


  5 replies to "Legislativa kolem domácích čistíren aneb povolení ČOV (2021)"

  • Profilový obrázek Jana Bicanova

   V jake vzdalenosti muze byt cisticka od zdroje pitne vody to je studny dekuji

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    Minimálně 12m, přičemž záleží na dalších okolnostech jako třeba podloží.

    Děkuji a přeji pěkný den,
    Michal Kraus

  • Profilový obrázek Aleš Takač

   Dobrý den, prosím Vás o radu před 14 lety nechala babička nainstalovat čov bez ohlášení a povolení.
   Babička zemřela a uřed vodohospodářký chce výsvětlení o likvydaci odpadních vod a není možné se připojit na kanalizaci není v ulici a babičce přišlo lepší investovat do čov než do obnovy starého septiku.Prosím o radu jak postupovat děkuji Aleš

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    V takovém případě je nutné zlegalizovat ČOV. Tedy připravit projekt a vyřídit povolení. ČOV je rozhodně lepší řešení než bezodtoký septik. Máte-li zájem o naše služby, stačí nám napsat bližší info na projekce@zakra.cz (např. kde se ČOV nachází a o jaký typ jde) a my Vám rádi připravíme nabídku.

    Děkujeme,
    Tým Zakra

    • Profilový obrázek Aleš Takač

     Zatím moc děkuji

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.