Chystáte se bydlet v novém nebo rekonstruovat stávající bydlení? Dříve či později se budete muset rozhodnout, který způsob likvidace odpadních vod zvolit. Máte možnost napojit svou nemovitost na kanalizaci? Pokud ano – máte po problému. Pokud ne – jaké další možnosti se vám nabízí?

Kanalizační přípojka

Pokud se vám nabízí připojení k obecní kanalizaci, jednodušší řešení své situace nenaleznete. O této možnosti vás jistě dokáží informovat starousedlíci a sousedé nebo samozřejmě stavební úřad.

S velkou pravděpodobností vám místní úřad připojení k obecní kanalizaci nařídí. Pokud je totiž připojení technicky možné, vzniká tato povinnost a vy se tak můžete vydat rovnou pro projekt kanalizační přípojky.

Co je kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je podle zákona samostatná stavba, k jejíž realizaci potřebujete územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Jednoduše řečeno – jde o kus potrubí vedoucí od připojovaného objektu do obecní kanalizace, která ústí v centrální čističce (pokud je řeč o splaškové kanalizaci).

likvidace odpadních vod
Kanalizační přípojka propojuje vaši nemovitost a obecní kanalizací, která vede splaškové vody do centrální čistírny

Kdo je vlastníkem kanalizační přípojky?

Podle zákona je vlastníkem kanalizační přípojky majitel nemovitosti, které přípojka slouží, takže případně vy. Z toho plynou povinnosti hradit opravy a starat se o to, aby nedošlo k poškození přípojky.

Projekt kanalizační přípojky

Stejně jako u domovní ČOV budete k realizaci přípojky potřebovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra, jakým je naše projekční kancelář Zakra. Projekt kanalizační přípojky s námi vyřídíte online z pohodlí svého domova a přenechat nám můžete i zdlouhavé obíhání úřadů a shánění potřebných povolení. Ušetřený čas raději věnujte tomu, co vás skutečně baví.


Potřebuji projekt

Cena kanalizační přípojky

Kolik vás připojení na kanalizaci bude stát?  Cena kanalizační přípojky se skládá z vícera položek:

  • Geodetické zaměření, je-li třeba
  • Projekt kanalizační přípojky
  • Povolení kanalizační přípojky
  • Výkopové práce, materiál a stavební práce
  • Instalace a zprovoznění

Počítejte s tím, že výsledná cena přípojky ke kanalizaci se bude pohybovat v rozpětí od 40–70 000,-. Občas se můžete setkat s obecními dotacemi – o této možnosti se informujte na obecním úřadě.

Domovní čistička odpadních vod (ČOV)

Nemáte možnost připojit svou nemovitost ke kanalizaci nebo je její výstavba v nedohlednu? Nezoufejte, existuje i další způsob likvidace odpadních vod – domovní ČOV. Domovní čistírna odpadních vod zastane centrální řešení v podobě kanalizace a ještě vám umožňuje využít vyčištěnou vodu třeba k zalévání zahrady.

Co je domovní ČOV

Domovní čistírna odpadních vod je plastová nádrž, která pomocí mechanicko-biologických procesů dokáže odpadní vody zbavit až 97 % nečistot. Umísťuje se na pozemek k nemovitost, odkud se napojí na odpad z vašeho domu.

Uvnitř ČOV se odehrává čistící proces, a to v několika fázích. Podívejme se, jak funguje domovní ČOV od společnosti ASIO AS – VARIOCOMP K:

jak funguje domácí ČOV

Jak funguje čistička odpadních vod

Odpad z vaší nemovitosti natéká do usazovací nádrže (A), kde se odstraní mechanické neboli pevné části. Nad těmito usazeninami následně probíhá anaerobní proces rozkládání. Zbytek (již předčištěný) přetéká přes přepad do tzv. aktivačního prostoru (B), kde se voda čistí biologickým procesem. Do tohoto prostoru se vhání vzduch pomocí dmychadla.

Benefitem tohoto typu ČOV je velký prostor nad vaničkami, chcete-li akumulační prostor (D), který slouží k vyvážené distribuci odtoku. Nakonec již vyčištěná voda natéká do nádrže (E), odkud se přečerpává mamutkou (F) do odtokového žlabu. U tohoto typu ČOV je zapotřebí kontrolovat množství usazeného kalu v usazovací nádrži (A) a  případně jej odstranit.

Kam se domovní ČOV hodí?

Domovní ČOV využijete k likvidaci odpadních vod především u trvale používaných objektů, jako jsou rodinné domy, ubytovací zařízení nebo průmyslové areály. Naopak čističku nedoporučujeme umísťovat na chatu či chalupu, kde pobýváte pouze občas. Ke správné funkci totiž čistírna potřebuje neustálý přísun odpadních vod. Zatímco s vaší dvoutýdenní dovolenou si poradí, delší doba nečinnosti ji už nesvědčí.

Projekt domovní ČOV

Domovní ČOV je podle zákona vodním dílem, proto se neobejdete bez projektové dokumentace, na jejímž základě získáte úřední povolení se stavbou čistírny. Přečtěte si, jak má vypadat projekt domovní ČOV.


Potřebuji projekt

Cena domovní ČOV

Kolik vás bude stát pořízení domovní čistírny k likvidaci odpadních vod? Cena domovní ČOV se pohybuje v rozmezí od 30 000,- do 60 000,- bez DPH. Do finální ceny je ale potřeba započítat i další položky – typicky projekt, úřední povolení, ale v některých případech také hydrogeologický posudek a nezbytné příslušenství.

Nahlédněte také do našeho velkého srovnání cen domovních čističek odpadních vod.

Septik s filtrem

Septik představuje modernější verzi staré známé jímky (neboli žumpy). Výhodou oproti jímce je, že odpadní vody se v septiku nejen akumulují, ale také částečně přečišťují. Díky tomu, že dochází ke kontinuálnímu vypouštění přečištěné vody, není potřeba příliš často objednávat odčerpání odpadu.

Co je septik

Septik je, stejně jako ČOV a jímka, vodotěsná nádoba sloužící k likvidaci odpadních vod. Nádrž bývá nejčastěji plastová, může mít kulatý či hranatý tvar a tvoří jí dvě až tři komory, mezi kterými voda protéká. Platí, že čím více komor, tím lépe – usadí se v nich více kalu a proces čištění je účinnější.

Jak funguje septik

Typicky má septik dvě až tři části, ve kterých se postupně oddělují pevné částice a postupně dochází k jejich rozkladu. Předčištěná voda následně vtéká do pískového (zemního) filtru nebo do jeho vyspělejší podoby, a to do filtru biologického. V této části dochází k mechanickému čištění vody.

Více se dozvíte v článku: Jak funguje tříkomorový septik.

likvidace odpadních vod septikem
Tříkomorový septik odpadní vody nejen shromažďuje, ale částečně také zbavuje nečistot

 

Kam se hodí septik

Likvidace odpadních vod pomocí septiku s filtrem vřele doporučujeme k rekreačním zařízením, jako jsou chaty a chalupy. Septik si totiž hravě poradí s nepravidelným provozem a zátěží – tím se významně liší od domovní čistírny odpadních vod. Zároveň funguje bez spotřeby energie, což jistě poznáte na měsíčním vyúčtování.

Projekt septiku

Stejně jako v případě domovní ČOV, i k realizaci septiku musíte v rukou třímat projektovou dokumentaci. Jak projekt septiku vypadá a kolik stojí? Přečtěte si podrobný článek: Projekt septiku – vše, co potřebujete vědět.


Potřebuji projekt

Cena septiku

Jaká je cena septiku? Většina tříkomorových septiků na našem trhu stojí 16–24 000,- bez DPH. Znovu připomínáme, že k celkové ceně byste neměli zapomenout připočítat náklady na filtr, projekt, hydrogeologický posudek, povolení a stavbu.

Žumpa neboli jímka

Dalším řešením likvidace odpadních vod je jímka neboli lidově žumpa. Na první pohled se jedná o relativně levný způsob, jak nakládat s odpadními vodami. Jak je to ale doopravdy?

Co je jímka

Jímku si představte jako bezodtokou nádrž, ve které se shromažďují odpadní vody z vaší domácnosti a jejíž obsah je potřeba jednou za čas nechat vyvézt fekálním vozem. S jímkou se setkáte u starších nemovitostí a u rekreačních objektů.

Kam se hodí jímka

Pokud uvažujete nad pořízením jímky, jediné rozumné řešení je umístit ji k nemovitosti, kterou obýváte pouze sporadicky. Vývoz jímky je totiž finančně poměrně nákladný a co si budeme povídat – při odčerpávání splašek se z jímky neline zrovna příjemná vůně.

Cena jímky

Nejlevnější jímku pořídíte už za 7 000,-, tu nejdražší pak klidně 80 000,-. Cenu jímky totiž určuje hned několik faktorů – především velikost nádrže (od 1 m³ až do 25 m³) a také materiál. K nejlevnějším patří plastové žumpy, zatímco za betonové si logicky připlatíte.

Vývoz žumpy

likvidace odpadních vod jímka
S jímkou se setkáte převážně u starších nemovitostí

Pravidelný vývoz splaškových vod z jímky není pouze otravná, ale také relativně drahá záležitost. Cena za vývoz žumpy sepohybuje v rozmezí 800–3 500,-. Otázkou je, kolikrát ročně k vám fekální vůz bude muset přijet? Před tím, než si jímku pořídíte, spočítejte si proto celkové roční náklady a zamyslete se, zda vás nevyjde levněji septik nebo domovní ČOV.

Pokud se vám nic počítat nechce, využijte toho, že jsme náklady na provoz jímky odhadli za vás.

Srovnání všech způsobů likvidace odpadních vod

Shrnutí

Každému majiteli nemovitosti se nabízí hned několik způsobů likvidace odpadních vod. Zpravidla se jedná o připojení k obecní kanalizaci, domovní čistírnu odpadních vod, septik s filtrem nebo jímku. Podstatné ale je, která z daných možností je nejvhodnější. Obecně lze říci, že:

  • Kanalizační přípojka je preferovaným řešením všude tam, kde se tato možnost nabízí.
  • Domovní čistírna odpadních vod je vhodná především k rodinným domům, které jsou trvale obydlené.
  • Septik s filtrem je ideálním způsobem likvidace odpadních vod u rekreačních objektů, jako je chata nebo chalupa, které obýváte pouze nárazově.
  • Jímka neboli žumpa se vyplatí pouze k objektům, které využíváte naprosto minimálně, takže vás nezruinuje časté vyvážení odpadních vod.

Už víte, jak bude nakládat s odpadními vodami u vaší nemovitosti? Pokud vám článek nezodpověděl veškeré vaše dotazy, kontaktujte nás – společně vaši situaci probereme.

Mohlo by vás také zajímat: