Jste majiteli žumpy nebo septiku, který je nutné vyvážet? Pak se na vás vztahuje novela zákona č. 254/2001 Sb. a v případě, že nemáte uchovány doklady k vyvážení obsahu žumpy fekálním vozem, hrozí vám pokuta. Pokuta za žumpu se bude vybírat již za rok (2023), a je tak ideální čas nahradit žumpu nebo septik.

Co říká novela vodního zákona

Majitelé žump a bezodtokých jímek budou muset prokázat, že obsah žumpy nechávají pravidelně vyvážet licencovanou společností. Možná to na první pohled vypadá jako samozřejmost, ale bohužel tomu tak není. Českou tradicí historicky bývalo buď žumpu tzv. prokopnout nebo neřešit, že trochu teče. Zákonodárce tento problém vnímá a snahou novely je chránit stav podzemních vod. Chránit ho chce kontrolami ze strany vodoprávních úřadů a kontrolou dokladů o pravidelném vývozu žumpy nebo septiku.

V zákoně se tedy nově objevil tento dlouhý odstavec:

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny“


Nechci pokutu

Komu pokuta za žumpu hrozí 

Pokuta obecně hrozí všem majitelům žumpy, kteří buď žumpu nevyváží nebo si neschovávají doklady o vývozu. Doklady o správné likvidaci odpadních vod musíte uchovávat až 2 roky zpětně. Pokud jste doklady ztratily nebo nikdy ani neměli, pak máte minimálně teoretický problém. První kontroly totiž začnou již v roce 2023 (povinnost uchovávat doklady platí od ledna 2021). Rok 2022 se tak nabízí jako ideální pro změnu technologie. Pokud vás žumpa/septik delší dobu zlobí nebo jste přemýšleli o alternativně, rozhodně se nebojte požádat naši společnost o bezplatnou konzultaci.

septik retenční nádrž

Co bude úřad kontrolovat

Úředníci nejsou hloupí, pokud nemáte všechny doklady, úředník to pozná. Dokáže si spočítat průměrnou spotřebu odpadní vody vs. velikost žumpy. Úřadu bude hned jasné, zda majitel žumpy má všechny doklady nebo mu některé chybí.

Jaká hrozí pokuta za žumpu při porušení pravidel

Za porušení pravidel hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 20 000,-, právnickým osobám dokonce až 100 000,-. Pokutu lze uložit opakovaně. Rozhodně se tak nevyplatí rozkmotřit si místní úřad.

Vyplatí se nahradit žumpu a neriskovat pokutu?

Jednoznačně ano. Žumpa je tím nejdražším způsobem, jak likvidovat odpadní vodu. Více jsme o finanční nákladnosti psali v tomto článku. Nicméně pojďme si připomenout proč je žumpa/jímka nevýhodným řešením (plus je potřeba připočítat riziko pokuty).

Nejprve je potřeba počítat průměrnou spotřebu vody na osobu. Jedna osoba vyprodukuje 120 litrů odpadní vody za den. Pro tento případ můžeme počítat 100 litrů, s ohledem na to, že žumpa se častěji nachází u rekreačních objektů. Pokud na chatu jezdí pravidelně 2 osoby, pak jsme tedy na 200 litrech za den.

Další proměnou je velikost jímky, pokud budete vlastníky žumpy, typicky s objemem 4 kubíky (4 000 litrů), pak žumpu naplníte za 4 000 / 200 = 20 dnů. Ve 4 osobách dokonce za 10 dní.

Cena za jeden vývoz roste, v roce 2022 můžeme počítat minimálně se 4 000,- za vývoz žumpy. Trávíte-li na chatě léto a část víkendů během roku, dejme tomu 100 dní dohromady. Pak ve 2 osobách bude nutné 4 kubíkovou žumpu vyvést 5x a zaplatit tedy minimálně 20 000,-, u 4 osob to znamená dvojnásobek, tedy 40 000,- za rok!.

Náhrada žumpy za ekologičtější řešení, tak nabízí návratnost za méně než 10 let.


Konzultace zdarma

Čím nahradit septik nebo žumpu 

Žumpu u rodinných domů doporučujeme nahradit domovní čistírnou odpadních vod, ta s realizací na klíč vyjde na cca. 200 000,-, v případě svépomoci je možné se dostat na zhruba 120 000,-. Od sedmého roku, tak již šetříte peníze.

Alternativou pro rekreační objekty je tříkomorový septik s dodatečným filtrem, kde je cena zhruba podobná.

Výhodou těchto řešení, že je možné schraňovat přečištěné odpadní vody v retenční nádrži a využít je pro zálivku zahrady. Na retenční nádrž je navíc možné žádat o dotaci dešťovku.

Jak postupovat při náhradě septiku a žumpy

Pokud se chcete vyhnout případné pokutě a nahradit žumpu čističkou odpadních vod, případně tříkomorovým septikem (tedy vodním dílem), začíná postup u nás. První krokem je projekt ČOV nebo projekt septiku.

Budete-li chtít používat přečištěné vody pro zálivku nebo ji vsakovat na zahradě, neobejdete se bez hydrogeologického posudku, ten vám jsme schopni zajistit. Rádi za vás poptáme hydrogeology a zajistíme vám nejlepší nabídku.

Po vyhotovení projektu, přichází na řadu povolení. Bohužel jde o relativně byrokratický proces, který jsme vám však schopni zajistit. Jednání s úřady se tak bát nemusíte.

Posledním krokem pak je výběr technologie a její realizace. V Západních Čechách vám rádi pomůžeme s realizací čistírny nebo septiku na klíč.