Povolení domovní čistírny (ČOV) je proces, kterým musí projít každý, kdo chce čistírnu legálně využívat. Získat povolení není tak jednoduché, jak se může po přečtení některých článků zdát. Jde o relativně komplikovaný proces, u kterého se vyřádí několikero úředníků. V našem článku Vám ukážeme, jak získat povolení k domovní ČOV krok za krokem.

 

Přečíst si také můžete:

1. krok: Konzultace s projektantem ČOV

V prvním kroku povolení ČOV je vhodné si již dopředu zajistit projektanta. Někoho s kým můžete případně konzultovat možné varianty řešení a někým, kdo Vám případně poradí s neznámým. Pro tyto účely jsme tu pro Vás samozřejmě my.

Ne zřídka se stává, že klient má na začátku vybrané ne zcela vhodné či ekonomicky nejvýhodnější řešení a v takových případech se profesionální konzultace hodí. Navíc Vám musí projektant v další fázi procesu připravit projektovou dokumentaci k domovní čistírně. Domovní ČOV je podle zákona o vodách považována za vodní dílo a je tedy zapotřebí, aby dokumentace k povolení ČOV byla autorizována (kulatým razítkem) vodohospodářem, nikoliv například architektem rodinného domu.


Potřebuji poradit

2. krok: Likvidace odpadních vod z ČOV

Než se projektant pustí do práce, bude muset znát, jakým způsobem si přejete likvidovat přečištěné odpadní vody, tedy co se stane s vodou na konci procesu čištění. Nabízí se hned 3 možnosti.

Likvidace do vod podzemních (vsak)

V poslední době jde o nejoblíbenější způsob likvidace odpadních vod, kdy si přečištěné vody zasakujete přímo na svém pozemku či zachytáváte do retenční nádrže, kdy následně tuto vodu používáte pro zalévání.

 

Byť jde o ekonomicky velmi a ekologicky velmi dobrý způsob, jak likvidaci řešit, tak přináší nejedno úskalí. 

 

Úskalí likvidace do vsaku

Hydrogeologický posudek

V případě, že se rozhodnete likvidovat odpadní vody vsakem, pak bude zapotřebí nechat si zpracovat hydrogeologický posudek. Teprve až na základě posudku může projektant začít s projektem, a teprve až projektant dokončí projekt, můžete začít žádat o povolení. Hydrogeologů je jak šafránu a proto sehnat někoho, kdo udělá posudek rychle a za rozumnou cenu může být oříšek. S tímhle našim klientům rádi pomůžeme, máme kontakty na hydrogeology po celém území České republiky (viz. mapa).

Povolujete-li ohlášením bude zapotřebí ČOV s CE certifikátem

Dalším “úskalím” pak může být nutnost koupě ČOV s certifikátem CE v případě, kdy chcete vsak povolovat ohlášením. To však neplatí pro vodoprávní řízení, takže to není nezbytně nutné. Na druhé straně většina známých ČOV již tuto certifikaci má (např. Monocomp , AT6 či BioCleaner).

Ochranné pásmo studny

Myslet musíte také na umístění ČOV a vsakovaných vod, pokud máte studnu. Hydrogeologové se snaží předcházet tomu, že by byť přečištěné odpadní vody, prosákly do vod podzemních a poškodily tak kvalitu studny. Tento problém se týká především majitelů menších pozemků. Pokud jste vlastníkem studny, tak toto řešení doporučujeme konzultovat dopředu s projektantem.

Nelze mísit dešťovou a odpadní vodu

Někteří klienti si již dříve postavili retenční nádrž na dešťovou vodu a při budování domovní ČOV by rádi tuto nádrž využili i pro zachytávání odpadních vod. To však bohužel zákon neumožňuje a ještě jsme se nesetkali s vodoprávním úřadem, který by toto řešení povolil. Bude tak zapotřebí pořídit druhou retenční nádrž na přečištěné vody.

Normy pro likvidaci odpadních vod vsakem

Tabulku přikládáme jen pro představu. Vy jako klient se jí příliš zabývat nemusíte. Projektanti i výrobci mají normy nastudované a tohle si ohlídají za Vás.

 

 

 

Likvidace do vod povrchových

Výrazně jednodušší situaci mají klienti, kteří mají možnost vypouštět odpadní vody do vod povrchových. Tedy mají v blízkosti nemovitosti rybník či potok, do kterého je možné vypouštět vody z ČOV. Jednak není potřeba v takovém případě hydrogeologického posudku, což výrazně urychlí celkové povolení ČOV a zároveň za hydrogeologa ušetříte peníze. Na druhou stranu, tak přicházíte o možnost znovu využít odpadní vody.

Normy pro likvidaci odpadních vod do vod povrchových

Běžné ČOV na českém trhu plní normy kategorie III., opět platí, že tyto normy nemusíte studovat.

Likvidace do jednotné kanalizace

Nejjednodušší situaci mají budoucí majitelé čistírny v obci, která má vybudovanou jednotnou kanalizaci. V takovém případě stačí poptat obec, jakožto správce a požádat je o místní limity. V tomto případě není důvod se čehokoliv bát, tyto limity bývají velmi mírné a prakticky všechny ČOV na českém trhu normy splní. Nevíte-li si rady klidně se na nás obraťte

3. krok: Předjednání na vodoprávním úřadě

Tenhle krok ve většině návodů nenajdete, ale stoprocentně se vyplatí a povolení ČOV se tím výrazně urychlí. My to pro naše klienty děláme, abychom věděli, co Vás na daném vodoprávním úřadě čeká. Ještě než tedy začnete posílat projektovou dokumentaci, je dobré se s úředníkem spojit, popsat mu vybrané řešení a zeptat se na případné nuance. Skutečně ve vodoprávním světě platí, jiný kraj, jiný mrav. Předjednáním se tak vyhnete nepříjemnému překvapení, které pak zbrzdí celé projednání.

4. krok: Hydrogeologický posudek (HGP)

 

Jak jsme již psali, hydrogeologický posudek je zapotřebí v případě likvidování odpadních vod vsakem (popřípadě do retenční nádrže s následným rozstřikem). Je úplně jedno jestli povolení ČOV budete nakonec řešit ohlášením či povolením. V případě vsaku vždy budete potřebovat hydrogeologický posudek.

I proto jsme si pro naše klienty vytvořili mapu hydrogeologů v České republice a jsme tak schopni rychle a zdarma doporučovat kolegy hydrogeology, se kterými máme dobrou zkušenost.

5. krok: Výběr domovní čistírny odpadních vod

Ještě než vznikne projekt, je zapotřebí vybrat si domovní čistírnu odpadních vod. S tím Vám samozřejmě můžeme poradit v tomto článku nebo klidně telefonicky či přes email. Obecně vzato, je český trh vyspělý a nabízí skvělé výrobky. Nicméně pro připomenutí je dobré zvážit následující kritéria.

Počet osob, které budou ČOV pravidelně využívat

Každá domovní čistírna je dimenzovaná pro určitý počet ekvivalentních osob (EO). Rozhodně se nedoporučuje ČOV poddimenzovat za účelem úspory. Pokud žijete v dvougeneračním domě, rozhodně nespoléhejte na to, že prarodiče mají nižší spotřebu odpadních vod nebo že Vaše děti spotřebují méně vody než Vy. 

Než ČOV vyberete zamyslete se i nad tím, zda k Vám v budoucnu nepřiletí čáp. Standardně tak české rodiny volí čistírny pro 2 až 5 EO.

Podle způsobu likvidace odpadních vod

Toto téma jsme již nakousli výše. V momentě, kdy vybíráte domovní čov, máte již pravděpodobně rozmyšleno, jakým způsobem budete likvidovat přečištěné odpadní vody. Pokud jste vybrali likvidaci do povrchových vod, pak Vám bude stačit jednodušší čistírna. V případě, že naopak chcete likvidovat vsakem (či rozstřikem), pak budete vybírat dražší čistírnu. S tímhle Vám rádi poradíme.

Co obsahuje základní cena ČOV

Velký pozor je potřeba dávat na super levné čistírny odpadních vod. Nedoporučujeme kupovat domovní ČOV pod 30 000,-. Vždy se výrobce ptejte, co obsahuje základní cena čistírny. Není totiž až tak neobvyklé, že v ceně není například komínek, dmychadlo, řídící jednotka či zapojení servisním technikem. Tyto položky Vás pak při realizaci mohou přijít draho.

Distribuční a servisní síť výrobce

Samozřejmě, že ČOV je výrobek, byť převážně mechanický a “jediné”, co se může rozbít je dmychadlo, ale i tak. Stát se může cokoliv a vy přeci nechcete platit servisního technika, který k Vám pojede přes celou republiku a naúčtuje Vám cestu tam i zpět. Může se také stát, že si bude potřebovat dokoupit nějakou komponentu apod. I v těchto případech je dobré mít výrobce na blízku. Nemluvě o prvním nákupu, kdy cena za dopravu ČOV hraje velkou roli.

Srovnání nejlepších ČOV na trhu

Pro naše čtenáře jsme připravili následující srovnání nejprodávanějších čistíren odpadních vod na trhu.

 

6. krok: Projekt čistírny odpadních vod

 

Máte vybranou ČOV, předjednaný projekt, už dokonce víte, jakým způsobem budete likvidovat odpadní vody a přišel čas dát práci projektantovi. Projekt domovní ČOV je potřeba nechat zpracovat autorizovaného vodohospodáře. Počítejte, že projekt zabere projektantovi cca 1 měsíc. Nějaký čas sebere shánění zbylých podkladů, ověření detailů na úřadech, ale také případně projekty poptané před Vámi. Projektantů stejně jako hydrogeologů, je jako šafránu. My našim klientům dáváme dopředu vědět přesný termín, kdy mohou s projektem počítat, tak aby s tím mohl klient vždy dopředu počítat při realizaci ČOV. 

 


Potřebuji projekt

7. krok: Oslovení všech dotčených orgánů

Nyní přichází to nejhorší. První reálné setkání s úředníky. Na začátku si většina majitelů ČOV myslí, že povolení vyřídí do 30 dnů přes ohlášení. Realita je však bohužel úplně jinde. Co tedy budete muset nejprve obstarat, než vůbec dojde na povolení ČOV.

 

K povolení ČOV budete potřebovat následující stanoviska

 • Stanovisko správce vodního toku/kanalizace.
 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP). 
 • Koordinované stanovisko. Koordinované stanovisko celého úřadu se někdy podává na odbor územního plánování a někdy na odbor životního prostředí. To záleží na struktuře příslušného úřadu. 
 • Stanovisko správce povodí 
 • Stanovisko obce
 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých je stavba
 • Odbor územního plánování. 

 

 

8. krok: Správní řízení k povolení ČOV

Po získání veškerých vyjádření přichází čas na rozhodnutí, kterým typem řízení se vydat. Asi již víte, že na výběr máte ze dvou typů. Prvním a dnes určitě populárnějším řízením je ohlášení, druhým typem je pak vodoprávní řízení.

 

 

Na první pohled se zdá být jasné, že povolení skrze ohlášení je pro všechny strany výhodnější. Není to, ale stoprocentně pravda. V případě, že si zvolíte cestu ohlášení, pak některé povinnosti přecházejí na vás. Z těch nejzásadnějších jde o:

 

 • zajištění souhlasu se stavbou od sousedů
 • povinnost sehnat si stavební dozor
 • nutnost koupit ČOV s certifikací CE, pokud likviduje odpadní vody vsakem

 

Co je pro vás, ale důležité vědět, že správní řízení vede příslušný vodoprávní úřad. Jaký úřad má v dané obci působnost zjistíte buď u nás nebo se stačí poradit na obci. Formuláře, které budete k řízení potřebovat dostanete/stáhnete na daném úřadě.

9. krok: Kolaudace

Po úspěšném vyřízení povolení k domovní ČOV přichází na řadu samozřejmě stavba a pak kolaudace. Tedy tečka za celým procesem. Po dokončení stavby ČOV je potřeba ohlásit tento fakt na místním stavebním úřadě. Pro jednání se stavebním úřadem si připravte následující dokumenty:

 • Projektovou dokumentaci ČOV
 • Veškerou dokumentaci k vámi vybrané čistírně odpadních vod
 • V případě, že přečištěnou vodu vypouštíte do povrchových vod (řeka, potok, rybník…), budete potřebovat i vyjádření správce toku.

 

Nechce se vám po přečtení článku ztrácet čas s úřady? Nemusíte. Jsme tu pro vás a už dnes můžete začít řešit svůj projekt s námi.


  4 replies to "Povolení k domovní čistírně odpadních vod – ČOV v 9 krocích"

  • […] si také náš nejnovější návod na téma Povolení domácí čistírny odpadních vod. Zjistěte jak krok za krokem povolit domácí čistírnu. Zjistíte  na jaké úřady se obrátit […]

  • […] Povolení domovní čističky odpadních vod v 9 krocích […]

  • Profilový obrázek Jindrich KOHOUT

   Dobry den uvazuji ,že v roce 2021 budu realizuovat COV,mam dotaz jak je cena Hydrologického posudku a jaka je cena projektu.Jedna se mi o cistirnu ze ktere bude voda bud vsakovana nebo cerpana do nadrže.Dekuji

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den pane Kohoute,
    Děkuji za Váš dotaz. Nabídku posíláme do emailu.

    Děkuji a přeji pěkný den,
    MK

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.