Povolení kanalizační či vodovodní přípojky je proces, kterému se nevyhnete u žádného domu, který má možnost se napojit na již vybudované sítě. U vodovodní přípojky se povoluje připojení na vodovod, u kanalizační přípojky pak připojení na kanalizaci. Do procesu povolení pak vstupuje jednak správce sítě (typicky vodárny) a příslušný stavební úřad.

Co je potřeba zařídit před povolením přípojky

Povolení je až jeden z kroků, vedoucích k úspěšnému napojení na stávající řad (kanalizační či vodovodní). Tomuto procesu však předchází několik kroků.

Předjednání

Předjednání povolení přípojky není jednání před úřadem. Než dojde na státní úředníky, je nutné záměr konzultovat se správcem sítě. Doporučujeme zajít na místní vodárny a kanalizace, zeptat se na podmínky připojení a seznámit je s Vaším záměrem vybudovat kanalizační či vodovodní přípojku. Pravděpodobně Vám na vodárnách předají seznam technických a zákonných norem, které je potřeba dodržet. Z toho nemějte těžkou hlavu, to je starost projektanta přípojky, aby si poradil s konkrétními předpisy.

Povolení vodovodní nebo kanalizační přípojky lze získat územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Ve většině případů, kdy je přípojka kratší než 50 metrů se povoluje územním souhlasem. K povolení vodovodní i kanalizační přípojky je potřeba projekt.

Projekt vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní ani kanalizační přípojka nemůže být povolena, pokud k ní není vypracovaná projektová dokumentace. Projekt Vám vypracuje autorizovaný inženýr. Typicky příprava této dokumentace zabere 3 až 5 týdnů. Nejde ani tak o složitost projektu, jako spíš vysokou poptávku a projektantů je relativně málo. Pokud ještě nemáte vybraného projektanta, můžete se obrátit na nás, rádi Vám projekt přípojky připravme.


Potřebuji projekt

Jak povolit kanalizační či vodovodní přípojku do 50m

Vodovodní i kanalizační přípojka do 50 metrů se povoluje územním souhlasem, jde o nejednoduší územní rozhodnutí, jaké stavební řízení nabízí. Podle litery zákona se nejedná o správní řízení a nelze se tak odvolat ani podat námitky proti rozhodnutí. I tak se ale nevyhnete některým formálním krokům.

Jednak je potřeba Váš záměr projednat se správcem sítě, typicky příslušné vodárny, případně v menších obcích pak sama obec. Dále je potřeba sehnat souhlasy sousedů. Podpisy se píší do projektové dokumentace a není tak zapotřebí speciálního formuláře. 

Územní souhlas pro povolení kanalizační a vodovodní přípojky

Stavební úřad pak jen následně posoudí, zda Váš záměr splňuje zákonné podmínky. Pokud by nesplňoval, pak úřad přesune své rozhodnutí do územního řízení. V naprosté většině případů však záměr zákon splňuje a stavební úřad, vydá úřad do 30 dnů souhlas a doručí Vám ho písemně. Souhlas má platnost dvou let, do kdy je potřeba výstavbu kanalizační či vodovodní přípojky realizovat. Formulář pro toto řízení sežene na příslušném stavebním úřadu.

V momentě, kdy držíte v ruce souhlas, musíte se znovu vrátit ke správci sítě (kanalizace či vodovodu) a přihlásit se k využívání sítě. Formuláře opět seženete u správce sítě. Ten již s Vámi uzavře smlouvu a vše přechází do fáze realizace.


Potřebuji poradit

Jak povolit kanalizační či vodovodní přípojku nad 50m

Kanalizační i vodovodní přípojka delší 50 metrů je složitější stavbou a řízení o povolení, tak bude o něco delší. Nejprve je zapotřebí získat územní rozhodnutí a následně ještě ohlásit stavbu. Jak na to?

O územním rozhodnutí rozhoduje opět příslušný stavební úřad. Zpravidla se řízení účastníte Vy (jako žadatel), obec, popřípadě vlastník pozemku, kde se záměr realizuje (zpravidla Vy) a sousedící osoby.

Územní rozhodnutí pro povolení kanalizační a vodovodní přípojky

Řízení o povolení kanalizační či vodovodní přípojky se zahajuje návrhem, který úřad očekává od Vás. Opět platí, že konkrétní formulář seženete na daném stavebním úřadě. V případě přípojek, kde bývá málo účastníků a záměr vybudovat přípojku není zpravidla konfliktní věc, pak úřad rozhodne bez ústního jednání.

Úřad má však právo požádat Vás o doložení závazných stanovisek jiných správních orgánů, typicky odbor životního prostředí apod. Úřad nakonec vydá stavební rozhodnutí o umístění stavby, opět s platností 2 let na realizaci stavby.Povolení vodovodní a kanalizační přípojky

S kladným rozhodnutím, pak již jen zahájíte proces ohlášení stavby. Formulář Vám dají na úřadě a Vy již znovu pošlete informace, které úřad de facto má. Tímto aktem máte splněno a může stejně jako v případě územního souhlasu pokračovat ke správci sítě.

Kdo vyřídí povolení kanalizační či vodovodní přípojky za mě?

Byť se proces povolení zdá relativně snadný, určitě se připravte na 3měsíční úřednická kolečka a spoustu času nad papíry. Tohoto stresu Vás může zbavit projektant, který Vám připravoval projektovou dokumentaci. My v Zakře tuto službu (odborně inženýring) našim klientům nabízíme. Pokud tedy chcete vypracovat projekt či vyřídit povolení, neváhejte se na nás obrátit.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.