Vrtaná studna se stala oblíbeným způsobem, jak si zajistit vlastní zdroj vody. Jde však o vodní dílo a je potřeba počítat s povolením vrtané studny. Jak na povolení studny a s čím počítat, se dočtete v tomto článku.

Studna z pohledu zákona

Než se pustíme do samotného procesu, kterým se vrtaná studna povoluje, pojďme se nejprve podívat, co studna z pohledu legislativců vlastně je. Klíčovým zákonem v případě studny je vodní zákon (č. 254/2001 Sb.), který konkrétně o studně hovoří v paragrafu 55, kdy vymezuje studnu jako vodní dílo.

Pro vodní díla pak zákon ukládá jednak povinnost jejich povolení, tzn. žádné z vodních děl nelze budovat načerno a za druhé, k jeho zhotovení bude zapotřebí odborné práce. V případě povolení vrtané studny se to konkrétně týká hydrogeologa a autorizovaného vodohospodáře, který Vám připraví projektovou dokumentaci.

Pokud se tedy chystáte na studnu, již nyní můžete začít shánět hydrogeologa pro průzkum a projektanta. S obojím Vám případně dokážeme pomoci my. Jednak jsme autorizovaní inženýři vodohospodářských staveb, tudíž studny projektujeme pravidelně a za druhé máme kontakty na hydrogeology po celém území České republiky.

 


Potřebuji poradit

 

Povolení nové vrtané studny

V posledních letech došlo v případě povolení vrtané studny k několika důležitým změnám. Především měli zákonodárci snahu zamezit budování zdroje pitné vody bez povolení, kdy často docházelo k případům, kdy investor provedl pouze průzkumný vrt a následný povolovací proces již nezahájil. Často tak sousedé investora přicházeli o podzemní vodu.

První krok: Povolení průzkumného vrtu

V případech, kdy neznáte vydatnost vodního zdroje na Vašem pozemku, je zapotřebí nejprve provést průzkumný hydrogeologický vrt. Ten má za cíl zjistit, zda máte dostatek vody pro zásobování domácnosti. Než vrt provedete je zapotřebí to oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu. Od roku 2019 přešla povinnost oznámit vrt na investora, dříve tuto povinnost měli společnosti, které vrt prováděli.

K získání souhlasu s vrtem je potřeba doložit vodoprávnímu úřadu následující dokumenty:

 • Žádost o souhlas
 • Projekt geologických prací
 • Snímek katastrální mapy
 • Situaci širších vztahů místa odběru
 • Souhrnné stanovisko Obvodního báňského úřadu
 • Vyjádření krajského úřadu
 • Souhlas vodoprávního úřadu
 • Ohlášení realizace

Z tohoto vrtu nelze začít odebírat vodu bez dalšího povolení, i proto je potřeba průzkum oznámit, aby nedocházelo k budování nelegálních studní. 

Pokud je však stav podzemních vod ve Vašem okolí známý, pak není potřeba průzkumného vrtu. Nejprve se tedy informujte na místním vodoprávním úřadě a předejdete tak případnému papírování.

Druhý krok: Hydrogeologický posudek a projektová dokumentace

Druhý krok přichází v momentě, kdy průzkumný vrt odhalí, že na pozemku se nachází dostatečný pramen podzemní vody. Po této první zkušenosti, tak musíte sehnat jednak hydrogeologa a za druhé projektanta vodohospodářských staveb.

Hydrogeologů skutečně není jak hub po dešti. Je dobré jich oslovit hned několik, protože se klidně můžete stát, že budou mít čas až půl roku. V Zakře jsme proto připravili pro naše klienty kompletní seznam hydrogeologů po celé ČR a není tak problém vybrat si toho nejlepšího.

Projekt k vrtané studně řešíte nemusíte, my Vám ho rádi připravíme. Co takový projekt studny obnáší si můžete přečíst zde. A pokud již víte, že projekt budete potřebovat, není nic jednoduššího než nám napsat.

 


Potřebuji projekt studny

 

Třetí krok: Územní rozhodnutí o umístění studny a stavební povolení od vodoprávního úřadu i povolení k nakládání s vodami

Po získání projektu a kladného posudku Vám teprve začíná povolovací proces. Ze všeho nejdříve je potřeba sehnat územní rozhodnutí pro umístění stavby od stavebního úřadu. Bez rozhodnutí by stavební úřad nevydal stavební povolení, bez kterého není možné studnu postavit. Územní rozhodnutí vydává obecný stavební úřad.

Po územním rozhodnutí je teprve možné získat stavební povolení a povolení od vodoprávního úřadu. Naštěstí lze tento proces řešit ve sloučeném řízení. Povolení řešte s místním odborem životního prostředí. Shánějte se po žádosti s názvem: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.

V tento moment byste již všechny potřebné dokumenty mít měli. Nejdůležitější je samozřejmě hydrogeologický posudek a projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem vodohospodářských staveb.

Povolení staré studny budované před rokem 1955

Obecně platí, že staré studny není potřeba znovu povolovat. Je však nutné být schopen prokázat, že studna byla vykopána před 1.lednem 1955. Takové potvrzení si od Vás může vyžádat místní vodoprávní úřad, který se snaží předcházet studnám, které nemají povolení k užívání. 

Stáří studny můžete doložit např. kupní smlouvu, svědeckou výpovědí či čestným prohlášením. Každý dokument má však jinou právní váhu a můžete se stát, že např. čestnému prohlášení nebude úřad věřit.

Pokud nejste schopni prokázat, že studna vznikla přes rokem 1955, pak je potřeba získat povolení k užívání studny, resp. povolení k odběru vody. S takovým procesem neboli pasportizací studny Vám rádi pomůžeme.

Povolení prohloubení studny

V situaci, kdy současný vrt nestačí a vy potřebujete studnu prohloubit, je potřeba znovu projít byrokratickým kolečkem. V první fázi je tedy nutné pozvat hydrogeologa, který zjistí, zda vůbec dává smysl vrtat, pokud je posudek kladný, pak pokračujete projektem vrtané studny, povolením a nakonec realizací.

Změna procesu povolení studny Vás čeká v případech, kdy hloubka vrtu přesáhne 30 metrů. V takovém případě je potřeba se obrátit na báňský úřad. Nejde tak již o vodní dílo a povolení bude schvalovat Krajský úřad.

Studna bez povolení

 

Z výše popsaného je jasné, že studna nelze jen tak vybudovat bez povolení. Jednak jde o vodní dílo, z jehož definice vyplývá, že bez vyjádření vodoprávního úřadu není možné studnu postavit. Za druhé se vystavujete riziku v podobě sousedských vztahů. Studna postavená načerno tak není legální stavbou a majiteli případně hrozí povinnost odstranit stavbu a pokuta až do výše 50 000,-.


  2 replies to "Povolení vrtané studny"

  • Profilový obrázek margit kozlova

   Dobrý den, zajímalo by mě, jaká vzdálenost musí být od zdrojů pitné vody mezi sousedy.Soused si nechal udělat vtanou studnu cca 30m od mé a během půl roku mám o 1m vody méně.Děkuji Kozlová

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den paní Kozlová,

    Každá nová studna by měla vzniknout na základě hydrogeologického posudku. Zákon předpokládá, že novou studnou nedojde k ohrožení zdroje té původní. Lze se samozřejmě legálně bránit proti způsobené škodě, nicméně bude nutné prokázat původní stav hladiny ve Vaší studně.

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.