Domácí studna je stále cennějším zdrojem užitkové nebo dokonce pitné vody. Především v současné situaci, kdy se výrazně prodlužují období sucha a cena za stáčenou vodu neúměrně roste, je vlastní studna ideálním řešením. Uvažujete i vy nad jejím vybudováním? Řekneme vám, co vše byste měli o domácích studnách vědět.

Kopaná, nebo vrtaná studna?

Kopaná studna je historickým předchůdcem studny vrtané a jako taková je dnes u rodinných domů stále méně k vidění. Přesto je zcela dostačující pro běžné účely, jako je jímání vody pro zálivku zahrady, a navíc je její hloubení mnohem jednodušší. Pitnou vodu z ní ale nezískáte, od toho tu jsou studny vrtané, které sahají do mnohem větších hloubek.

Kopaná studna:

 • možnost stavby svépomocí (do hloubky 3 metrů)
 • akumulace vody umožňující větší jednorázový odběr 
 • možnost prohloubení 
 • před hloubením se obejdete bez průzkumného vrtu
 • šetrnější budování studny v okrasných zahradách
 • levnější údržba
 • jímání vody z mělké hloubky –> nižší kvalita vody
 • množství jímané vody závisí přímo na množství srážek
 • nedostatek vody hrozí nejen v období sucha, ale i v období zimních holomrazů
 • pevné podloží zvyšuje náklady na výstavbu 

Vrtaná studna:

 • značná hloubka vrtu (až desítky metrů)
 • možnost izolace vody z mělčích a hlubších vrstev
 • přístup ke kvalitnější vodě 
 • relativně stabilní množství vody po celý rok
 • možnost jímání užitkové i pitné vody
 • lze provést zkušební vrt, na který je ale nutné si zajistit povolení
 • relativně nenáročná a rychlá výstavba 
 • nemožnost stavby svépomocí
 • nutnost zajištění přístupu vrtné techniky na pozemek
 • bez možnosti dodatečného prohloubení
 • dražší a náročnější údržba

Hydrogeologický posudek

domácí studna

Posudek hydrogeologa je nutnou součástí vaší žádosti o povolení stavby studny. Hydrogeolog posoudí, zda se na vašem pozemku nachází dostatečně vydatný pramen spodní vody, a také určí, na kterém místě je vhodné studnu hloubit. Pod jeho dohledem pak probíhá takzvaný průzkumný vrt, díky kterému probíhá následné hloubení vrtané studny doslova najisto.

Mějte ale na paměti, že v současnosti je nutné získat povolení i na tento průzkumný vrt – jedná se o opatření, které má předejít nelegálnímu odběru vodu právě z těchto vrtů.


Potřebuji hydrogeologa

Povolení studny

K získání povolení pro stavbu domácí studny budete potřebovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýr vodohospodářských staveb. Tuto službu vám nabízíme i my v Zakra, kde se projektům domácích studní věnujeme už dlouhá léta a rádi pomůžeme i vám. 

Projekt studny

projekt domácí studny

Projektová dokumentace k vrtané studni obsahuje hned několik dokumentů, mezi které patří souhrnná technická zpráva, situační výkresy nebo již zmíněný hydrogeologický posudek. Cena projektu domácí studny se samozřejmě liší projektant od projektanta.


Potřebuji projekt

My v Zakra vám ale garantujeme neměnnou cenu po celou dobu naší spolupráce, a to 11 990,- s DPH. Za tuto cenu od nás dostanete komplexní projektovou dokumentaci, která má veškeré náležitosti a splňuje normy dané českými právními předpisy.

Zároveň vám rádi zajistíme hydrogeologický posudek (platí se zvlášť) a pokud budete mít zájem, pomůžeme vám s projednáním povolení na úřadech.

Kontaktujte nás, jestliže uvažujete nad vybudováním domácí studny. Úvodní konzultace je zcela zdarma!

Domácí studna jako zdroj pitné vody?

domácí studna

Může se domácí studna stát zdrojem pitné vody? V některých případech ano, platí to ale pouze pro studnu vrtanou a to ještě za předpokladu, že zdravotní nezávadnost studniční vody potvrdí chemické rozbory vody. Ty by se i nadále měly provádět minimálně jednou za rok. 

V případě, že rozbor neuzná jímanou vodu za vhodnou k přímé konzumaci, je potřeba studnu důkladně vyčistit a následně vodu znovu podrobit chemickému rozboru. Jak na to? Přečtěte si náš návod, jak vyčistit studnu svépomocí. 

Cena studny

Na otázku „kolik stojí studna“, není snadné nalézt odpověď. Cena studny se totiž skládá hned z několika položek a výrazně ji ovlivňuje technika hloubení studny, její výsledná hloubka nebo typ podloží v místě hloubení. 

Výsledná cena studny zahrnuje:

 • Hydrogeologický posudek – cena se pohybuje mezi 4–17 000 Kč
 • Průzkumný vrt – cca 3 000 Kč
 • Projektová dokumentace – projekt od Zakra vás vyjde na 11 990 Kč s DPH
 • Stavební povolení – dle typu povolení je jeho cena buď 300, nebo 600 Kč
 • Hloubení studny – odvíjí se od ceny za metr, která se pohybuje mezi 1 700–3000 Kč
 • Hydrochemické práce – dle typu rozboru studniční vody je cena mezi 1 500–6 500 Kč
 • Čerpací technika – cena čerpadla se většinou blíží k 10 000 Kč
 • Případné prohloubení studny – znovu se odvíjí od ceny za metr, zároveň ale zaplatíte 300 Kč za úřední povolení

TIP: Podívejte se na náš modelový příklad a orientační nacenění stavby vrtané studny. 

Inspirujte se ukázkovým příkladem ceníku v případě budování vrtané studny s průměrem 191/203 mm, s PVC výstrojí 140 mm a stěnou o šířce 6,5 mm, která bude sahat do hloubky 30 metrů. Stavební firma, kterou jste si zvolili, je od vás vzdálená 100 km. Projekt studny jste si nechali zpracovat u nás v Zakra. 

Jak ze staré studny udělat novou?

vlastní studna

Nachází se na vašem pozemku domácí studna, kterou už ale roky nikdo nepoužíval? Starou studnu stačí důkladně vyčistit a může se tak stát cenným zdrojem užitkové (a pokud budete mít štěstí, tak i pitné) vody. Nejprve ale zkontrolujte, že je studna v dobrém stavu – v opačném případě je nutné ji vyspravit. Dobrou zprávou je, že pokud byla studna vybudovaná před rokem 1955, nepodléhá stavebnímu povolení a můžete z ní tak vesele odebírat studniční vodu pro vlastní účely.

A co když je studna mladšího data a vy nemáte žádné doklady o jejím povolení? V tom případě vás čeká legalizace studny.

Čištění domácí studny svépomocí

Nejen léta nepoužívanou studnu je třeba důkladně vyčistit – jednou za dva až tři roky by to pro vás mělo být standardem i u běžně využívané domácí studny. Jedině tak zajistíte, že studniční voda si zachová svou kvalitu a bude zdravotně nezávadná. 

A jak postupovat při čištění studny? 

 1. Odčerpejte znečištěnou vodu ze studny – použijte k tomu kalové čerpadlo. Při čerpání vody dejte pozor na to, abyste ji vypustili dostatečně daleko od studny. Zamezíte tak opětovné kontaminaci studniční vody.
 2. Ručně odstraňte nečistoty nahromaděné na dně studny.
 3. Dno se doporučuje pokrýt štěrkem nebo pískem. Zabráníte tak opětovnému znečištění vody. 
 4. Stěny studny umyjte tlakovou vodou, do které přidejte dezinfekční přípravek (například savo). V případě většího znečištění se nebojte stěny studny vydrhnout i ručně.
 5. Vodu ze studny následně znovu odčerpejte. Jelikož obsahuje dezinfekční prostředek, vypusťte ji klasicky do odpadu a ne do půdy.
 6. Do vyčištěné studny nechte natéct vodu, kterou postupně čerpejte, dokud nebude zcela čirá. 
 7. Nakonec vodu ošetřete savem a nechte působit. 

Čerpadlo do studny

Výkonné čerpadlo vám umožní pohodlně čerpat studniční vodu a využívat ji jak na zahradě, tak v domácnosti. Správnou volbou bývá ve většině případů ponorné čerpadlo, které dokáže nasát vodu z větších hloubek. Při výběru čerpadla vždy vezměte v úvahu průměr vaší studny. V opačném případě by se vám mohlo stát, že se vám čerpadlo do studny nevejde, nebude mít kolem sebe dostatek prostoru pro svou činnost nebo ho nebude možné v případě potřeby rychle a snadno vytáhnout.

TIP: Přečtěte si, jak postupovat při výběru čerpadla do studny. 

Domácí studna svépomocí?studna svépomocí

Vybudovat studnu svépomocí – je to možné? V případě, že dodržíte veškeré legislativní úkony, jako je získání hydrogeologického posudku, projektové dokumentace a následného úředního povolení, pak ano. Pokud hodláte kopat do většího hloubky než jsou 3 metry, budete potřebovat také souhlas obvodního báňského úřadu. Následně je ale pouze na vás, zda si k hloubení studny přizvete specializovanou firmu, nebo se práce chopíte sami. 

Zatímco v případě kopané studny si vystačíte s jednoduchými nástroji, jako je lopata, krumpáč a rýč, při hloubení vrtané studny už budete potřebovat výkonnější nástroje. Mějte také na paměti, že při hloubení studny je nutné sledovat, jestli se sousedům neztrácí voda v jejich studních. Firmy, které provádí budování studny, jsou dokonce povinni vést dokumentaci po celou dobu provádění prací, a to každý den. 

Shrnutí

Odpověděli jsme na vaše otázky ohledně domácí studny? Pokud ne, rádi vám na ně odpovíme dodatečně – stačí nás kontaktovat, a to buď v komentářích pod článkem, na e-mailu nebo na telefonním čísle. Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme.


Kontaktujte nás