Cesta za vybudováním čističky začíná u projektanta. Toho byste měli oslovit ještě dříve než samotného výrobce. Projekt na čističku odpadních vod (ČOV) je naprosto klíčový nejen pro získání povolení k vybudování čističky, ale také pro správné řešení konkrétní situace. V tomto článku vám ukážeme, kde projekt na čističku odpadních vod sehnat a čeho se vyvarovat.

Legislativa ČOV a nutnost projektové dokumentace

Předně je potřeba odpovědět na otázku, proč zrovna k domovní čistírně odpadních vod (ČOV) je zapotřebí projektové dokumentace ČOV od autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb, když například v případě kanalizační přípojky stačí projekt od architekta.

Povinnost zpracování projektové dokumentace k domovní ČOV plyne ze zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.), který stanoví, že čistírna odpadních vod je vodním dílem (narozdíl právě od již zmiňované kanalizační přípojky).

Vodní díla podle §55

(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejménac) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,

Obecnou povinnost k vytvoření projektové dokumentace a veškeré její náležitosti pak lze najít ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Nás vodohospodářů se pak konkrétně týká příloha č.8.

Kde sehnat projekt na čističku odpadních vod

Projekt domovní čističky odpadních vod vám, jak již víte, zajistí autorizovaný projektant. Toho buď můžete sehnat ve svém okolí, ideálně pomocí googlu či zavoláním na vodoprávní úřad. Tam vám jistě poradí, protože se jim každý den točí pod rukama desítky projektů. Nebo si to můžete ještě zjednodušit a ihned poptat nás.

Společnost Zakra působí po celé České republice. Díky moderním technologiím jsme schopni zpracovat projektovou dokumentaci, ať jste odkudkoliv. Je tak velmi jednoduché nás poptat a využít konzultace zdarma.

Jak probíhá jednání s projektantem

Projekt na čističku odpadních vod je typ projektů, který například my v Zakře děláme každý den. Kromě kanalizační a vodovodní přípojky, je ČOV naší hlavní doménou. Nejprve si vyslechneme vás. Jakou máte představu o likvidaci odpadních vod, tedy zda chcete odpadní vody co nejrychleji odvádět z pozemku či je například využívat k zálevce.

Ve druhém kroku vám připravíme nabídku a často poradíme, jakou domovní čistírnu zakoupit. Velmi pravidelně naši klienti využívají námi vytvořené srovnání domovních ČOV níže:

projekt čističky odpadních vod

V momentě, kdy máme všechny nezbytné informace od klienta, připravíme projekt. Ten v průběhu konzultujeme s klientem. Často klienta nebo nás ještě napadne nějaké vylepšení. V momentě, kdy je projekt hotový, zasíláme ho k vašemu odsouhlasení.

Pokud je vše v pořádk, zašleme vám čtyři vytištěná paré projektové dokumentace poštou. V případě, že od nás chcete pomoci i s vyřízením povolení, pak od nás dostáváte dokumentaci v elektronické podobě a papírovou verzi předáváme na úřady, kde začínáme jednání.

Za projekt se platí až po dokončení projektu a vašem souhlasu.

Co má obsahovat projektová dokumentace čističky

Může se zdát, že projekt ČOV je banalita. Nicméně, jak už víte z tohoto článku, musí splňovat zákonem předepsané údaje a není to tedy něco, co lze vytvořit během několika málo hodin. Jen namátkou, každá projektová dokumentace by měla mít tyto náležitosti:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Dokumentace objektů a technických a technologický zařízení
 • Specifikace domácí ČOV
 • Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

Více k projektové dokumentaci domovní čistírny odpadních vod se dočtete v tomto článku.

Kolik stojí projekt na čističku odpadních vod

U nás neděláme rozdíly v ceně podle likvidace odpadních vod. Stejná cena je i projektů, které například zahrnují retenční nádrž či jiné nadstandardní komponenty. Tato cena je finální a zahrnuje veškeré případné úpravy a změny. Navíc se u nás platí až po dokončení projektu a vašem odsouhlasení.

Nechte si poradit od projektanta ČOV

Pokud zvažujete domovní čistírnu odpadních vod a něco vám není jasné nebo se jen chcete poradit a získat nezávislou konzultaci, není nic jednoduššího, než nám napsat. Do 24 hodin dostanete naši odpověď.

Máme za sebou stovky projektů ČOV a tisíce konzultací. Není nic, co bychom ještě neřešili.


  2 replies to "Projekt na čističku odpadních vod (ČOV) a co čekat od projektanta"

  • Petr Tomášek

   Dobrý den. Potřebuji projektanta na čov, lokalita Pardubicko, popř. Hradec králové.
   Děkuji. S pozdravem Petr Tomášek

   • Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den pane Tomášku,

    rádi Vám pomůžeme. Spojím se s Vámi emailem.

    Pěkný den,
    MK

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.