Chcete vyměnit nevyhovující žumpu za moderní septik a zjistili jste, že budete potřebovat projektovou dokumentaci? Nebo si chcete k nové chatě vybudovat modernější řešení likvidace odpadních vod? Nebojte se, poradíme vám, co vše projekt septiku obnáší.

Co je septik

Septik je nejčastěji tříkomorová jímka, ve které dochází k čištění odpadních vod. Běžně se prodává tříkomorový septik s biologickým nebo zemním filtrem, který výrazně zvyšuje kvalitu čistícího mechanismu. Díky tomu můžete přečištěné vody ze septiku vypouštět do vod povrchových, podzemních a případně do veřejné kanalizace neukončené obecní čistírnou.

 

tříkomorový septik
Tříkomorový septik je moderní náhradou jímky (neboli žumpy). Odpadní vody totiž rovnou čistí a vy je tak můžete nechat zasakovat na svém pozemku, aniž byste septik museli vyvážet.

Jak funguje septik

Tříkomorový septik funguje tak, že odpadní vody protékají postupně jednotlivými komorami, kde dochází k procesu čištění pomocí biomechanických procesů.

V první komoře dochází k oddělení největších pevných částic, které se nachází v odpadní vodě. V momentě, kdy se naplní hladina první komory septiku, přeteče odpadní voda do druhé komory. Zde dochází k sedimentaci a k rozkladu většiny kalu (usazenin). Třetí komora již obsahuje předčištěné vody, nicméně proces z předchozích dvou komor se opakuje.

jak funguje septik
Odpadní voda postupně prochází třemi komorami septiku, kde je zbavována nečistot pomocí biologicko-mechanických procesů

Aby mohly být odpadní vody bezpečně likvidovány a neobsahovaly například vysoké množství amoniaku, prochází přečištěné vody ještě biologickým filtrem, kde se za pomoci bakterií likvidují zbylé odpadní látky. Následně je možné odpadní vody likvidovat vsakem či vypouštěním do povrchových vod.

Potřebujete projekt septiku?

Realizace septiku je možná pouze v případě, že ji schválí příslušný úřad na základě projektové dokumentace od autorizovaného inženýra. Tato povinnost vychází ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách, který v § 55 vymezuje vodní díla,. V prvním odstavci pod písmem c), se dočtete, že vodním dílem jsou:

“ stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací” 

Povinnost zpracovávat projektovou dokumentaci pro stavební a vodoprávní úřad k vodním dílům, pak vychází ze zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt tříkomorového septiku je soubor dokumentace s předepsaným obsahem. Projekt septiku musí připravit autorizovaný vodohospodář, protože septik stejně jako čistička je podle zákona č.254/2001 Sb. považován za vodní dílo.

Pokud ještě nemáte projekt septiku, stačí nám napsat a my si ho s radostí vezmeme na starost.

projekt septiku
Projekt septiku je nutným dokumentem, který předkládáte úřadům, když chcete žádat o povolení se stavbou septiku

Kolik stojí projekt septiku

Projekt septiku patří mezi jednodušší typ projektů. Na trhu najdete různé částky, ale rozhodně byste se neměli dostat nad cenu 15 000,-. Naši projektanti vám projekt septiku vypracují za 11 990,- včetně DPH, jde tedy o finální cenu, včetně všech případných úprav. Získáte tak kompletní projektovou dokumentaci připravenou pro jednání s úřady.


Potřebuji projekt

Cena projektu septiku

Jak dlouho se čeká na projekt septiku

Za jak dlouho budete projekt septiku držet v rukou? Záleží především na kapacitě projektanta a také, zda je potřeba hydrogeologický posudek (ten potřebujete v případě, že chcete přečištěnou vodu ze septiku nechat zasakovat na svém pozemku). Pokud má ale projektant čas a obdrží od vás veškeré potřebné podklady, měl by projekt bez problémů zvládnout během 5 pracovních dnů.

Povolení septiku

S projektem septiku v ruce si už můžete zažádat o povolení s jeho stavbou. Vodní zákon (254/2001 Sb.) řadí septik mezi vodní díla a k jeho legálnímu využívání je tedy potřeba povolit septik vodoprávním řízením.

Ohlášení septiku

Ohlášení septiku bohužel není možné. I tříkomorový septik s biologickým či pískovým filtrem se musí povolit standardním vodoprávním řízením.

projekt septiku
Ohlášení, nebo vodoprávní řízení? Povolit septiku lze dvojím způsobem

Povolení septiku vodoprávním řízením

Povolení septiku klasickým způsobem (vodoprávním řízením) trvá sice déle, většinu dokumentů si ale obstará sám úřad. Nevýhodou tohoto typu řízení je především omezená platnost povolení, kdy jej vodoprávní úřad udělí maximálně na 10 let a následně se musí žádat o prodloužení platnosti.

Srovnání ohlášení a vodoprávního řízení pro povolení septiku

Další zdroje k povolení septiku

Vzhledem k tomu, že povolení septiku je totožné jako povolení domovní čističky odpadních vod, doporučujeme vám přečíst si i naše další články:

Septik na klíč

Septik na klíč je stále oblíbenějším řešením mnoha našich klientů. A co přesně se pod touto službou skrývá? Dodavatelská firma, která septik na klíč poskytuje, se postará doslova o všechno – od dodání septiku přes vypracování projektu, získání povolení až po stavbu septiku na vašem pozemku.

Řešení na klíč ocení zvláště ti, kdo celé realizaci chtějí dát minimum času a nechtějí se o nic starat. Pokud hledáte takovéto řešení, doporučujeme si nejprve přečíst článek o domovní ČOV na klíč.

septik na klíč
Služba septik na klíč vám ušetří čas i starosti. Co vám naopak neušetří, jsou peníze.

Cena septiku na klíč

Řešení na klíč je sice velmi pohodlné, v některých případech vás ale může vyjít podstatně dráž, než když byste si vše zařídili svépomocí. Takto vypadá vzorová kalkulace služby domovní ČOV na klíč, kterou nám zaslal jeden z našich klientů:

V případě septiku bude cena obdobná, ne-li vyšší, protože s instalací septiku se zpravidla pojí rozsáhlejší výkopové práce.

Septik, nebo jímka?

Téměř ve všech myslitelných případech je vhodnějším řešením likvidace odpadních vod moderní tříkomorový septik s filtrem. Jímka (lidově žumpa) odpadní vodu pouze shromažďuje a po určitém čase je potřeba ji vyvézt. Vývoz žumpy vás ale vyjde draho – u trvale obydleného rodinného domu se jedná o ekonomicky naprosto nevyhovující řešení.

TIP: Přečtěte si, jaká je cena za vývoz žumpy.

Rozdíl mezi septikem a jímkou tkví především v tom, že septik odpadní vodu zároveň čistí. Pokud je navíc vybavený filtrem, můžete vodu nechat následně zasakovat na svém pozemku a vývoz septiku tak už neřešíte.

septik nebo jímka
Moderní septik je téměř vždy lepším řešením než zastaralá jímka, kterou musíte neustále vyvážet

Je lepší ČOV, nebo septik?

Uvažujete, zda je vhodnější pořídit si na svůj pozemek domovní čističku odpadních vod, nebo septik? Obecně lze říci, že domovní ČOV poskytuje vyšší kvalitu přečištění a je vhodná k trvale obydleným objektům, jako jsou rodinné domy. Je však závislá na pravidelném přísunu odpadu, aby biologické reakce probíhaly bez problémů, a navíc spotřebovává elektřinu.

Septik je tak velmi vhodný primárně ve dvou případech:

  • Chcete ho užívat na netrvale obydlených místech, typicky na chalupě nebo chatě.
  • Víte, že vaše nemovitost bude v blízké době napojena na centrální čistírnu odpadních vod.

Naopak septik nedoporučujeme tam, kde má sloužit jako dlouhodobé řešení k trvalému bydlení. Pokud nemáte možnost napojit se na obecní kanalizaci, pak určitě volte domovní čistírnu.

Srovnání septiku a domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

Projekt septiku: Shrnutí

Dnešní moderní septiky nabízí kvalitní řešení likvidace odpadních vod a zcela jistě byste jim měli dát přednost před zastaralou jímkou. Tříkomorový septik najde své místo na chatě či chalupě, kterou neobýváte trvale, jelikož si skvěle poradí s nepravidelným přísunem odpadních vod.

Nezapomeňte, že bez projektu septiku se neobejdete a raději si včas najděte spolehlivého projektanta. Ozvěte se nám a my pro vás projekt rádi vypracujeme.


Kontaktujte nás

Mohlo by vás také zajímat: