Tříkomorový septik s filtrem se hodí prakticky na každou chatu. Svou funkčností se vyrovná i klasické domovní čistírně odpadních vod a nabízí zajímavou alternativu pro čištění odpadních vod, která se obejde bez elektřiny. Na druhé straně má tříkomorový septik s filtrem i pár nevýhod. Více si řekneme v tomto článku.

Co je tříkomorový septik s filtrem

Definovat tříkomorový septik s filtrem můžeme z různých perspektiv. Začneme-li legislativou, pak vodní zákon považuje tříkomorový septik s filtrem za vodní dílo. Naplňuje totiž charakteristiku vodního díla podle §55.

Tříkomorový septik s filtrem můžeme definovat i z pohledu funkčního. Jde o dvě oddělené nádoby. První je septik se 3 komorami, kterými odpadní voda postupně protéká a mechanicky se zbavuje nečistot. Ze septiku, tak již vychází předčištěná odpadní voda.

Ta následně natéká do filtru, a to buď biologického (biofiltr) nebo pískového, kde dochází k finálnímu dočištění.

Takto zpracovanou odpadní vodu je pak možné vypouštět do blízkého toku, případně vsakovat na pozemku, pokud to dovolí hydrogeologický posudek. Pryč jsou doby, kdy bylo možné vypouštět obsah septiku na zahradu nebo ho trativodem odvádět z pozemku. Odpadní vodu ze septiku je nutné řádně zlikvidovat.

Tříkomorový septik doplněný o biofiltr
Tříkomorový septik doplněný o biofiltr

Výhody a nevýhody septiku s filtrem

Septik má několik svých nesporných výhod, ale také nevýhod, se kterými se vyplatí počítat. Pokud nevíte, jaké jsou hlavní rozdíly mezi čistírnou odpadních vod, septikem a žumpou, doporučujeme nejprve pokračovat zde

Výhody septiku

Nepotřebuje elektřinu. Tříkomorový septik s filtrem se nepřipojuje k elektřině, na rozdíl od klasické domovní čistírny odpadních vod. Funkčně má tak blíže ke kořenové čističce. Majitelé septiku si každý rok ušetří platbu za 500 až 600 kWh, které běžně spotřebuje domovní ČOV. 

Je odolný vůči nárazovému provozu. Tříkomorový septik s filtrem nepotřebuje pravidelnou zásobu živin, funguje na jiném principu, než domovní čistírny, kterým může odluka od černých vod přivodit klinickou smrt. 

Je levnější. Tříkomorový septik s filtrem vás vyjde o něco levněji, než ostatní varianty. Filtr i septik se dají pořídit za cenu kolem 50 000,-. Tedy za hodnotu, na které většina domovních čistíren začíná

Nevýhody septiku

Septik potřebuje více prostoru. Zatímco u domovní ČOV si děláte prostor pouze pro čističku (pokud tedy nejde o čistírnu s akumulační nádrží), u tříkomorového septiku musíte počítat i s prostorem pro filtr.

99% septiků není certifikovaných. Naprostá většina tříkomorových septiků s filtrem nemá potřebnou CE certifikaci, která je nezbytná pro povolení na ohlášku. Majitelé septiku jsou tak odkázáni na klasické povolení, kdy musí 2x ročně odebírat vzorky.  

Přibyde starost s filtrem. Filtr přidaný za septik bude potřeba čas od času revitalizovat. V případě biofiltru je nutné opláchnout membrány, u pískového filtru pak vyměnit obsah nebo písek vyprat. 

Vyšší náklady za realizaci na klíč. Jednou z nejvyšších položek při realizaci septiku na klíč je odvoz zeminy. V momentě, kdy se kope jáma pro septik a filtr, rostou samozřejmě náklady.


Konzultace zdarma

Kam se hodí se septik s filtrem

Jak již je patrné ze součtu výhod a nevýhod, doporučujeme tříkomorový septik s filtrem nejčastěji u rekreačních objektů. Doporučení se především opírá o schopnost septiku poradit si s nárazovým provozem, který je pro rekreačním objekty typický.

U rodinných domů dáváme běžně přednost domovní čistírně odpadních vod. Jednak kvůli možnosti povolení na ohlášku, a také proto, že moderní čistírny jsou již vybaveny řídící jednotkou, díky které je provoz čistírny velmi jednoduchý.

Navíc jsou některé čistírny již vybaveny tak, že nevyvstává problém s jejich odkalováním. Tento “problém” zůstává zatím u septiků neřešen. Při intenzivním využití byste se tak museli pravidelně starat o odkalování první komory. 

Tříkomorový septik je tedy ideální řešení na chatu, kde nechcete pravidelně vyvážet žumpu

Kam nemůže tříkomorový septik, tam nastrčí domovní čistírnu odpadních vod

Biofiltr vs. zemní filtr 

Nyní už k zásadnějším tématům. Jaký filtr vybrat? Je lepší biofiltr nebo klasika ověřená časem v podobě zemního (pískového) filtru? 

Z pohledu požadovaných hodnot přečištění nemůže argumentovat, protože na papíře oba filtry dosáhnou na stejný výsledek. Nezbytné je také zohlednit pozemek klienta a umístění septiku. Na menší pozemky se lépe hodí biofiltr, na větší pak ten pískový.

Nicméně podíváme-li se za hranice české kotliny, uvidíme, že na západě je všude preferován zemní filtr. Nejsme sice akreditovaná laboratoř na odběr vzorků, která by mohla statisticky vyhodnotit účinnost filtru, ale sami bychom si doma raději instalovali filtr pískový. 

Jak vybrat septik

Další doménou u tématu septiku s filtrem je správný výběr. Jak vybrat septik jsme již psali, pojďme si zopakovat jen to nejdůležitější. 

Podle typu filtru

Typy filtrů jsem již rozebrali výše. Stačí vědět, že pokud se vejde pískový filtr, tak ho doporučujeme před biofiltrem. 

Podle velikosti

O správné velikosti septiku toho bylo již napsáno hodně. Klíčové, co musíte vědět je, že obsah první komory by měl odpovídat minimálně 3 denní spotřebě odpadních vod domácnosti. 

Jedna osoba přitom vyprodukuje cca. 100 litrů. V případě 4 osob, by tak mělo jít o 1,2m3 pro první komoru (4 osoby x 100 litrů x 3 dny).

Podle tvaru

Tříkomorové septiky se obecně vyrábějí hranaté nebo válcové. Hranatý septik volíme v místech, kde je problém s umístěním, případně spodní vodou. 

Válec pak v ostatních případech. 

Podle certifikace

Jak jsme již řekli, 99% tříkomorových septiků s filtrem nesplňuje podmínky vodního zákona, konktrétně §15a. Pokud skutečně stojíte o povolení ohláškou, doporučujeme buď vybrat domovní čistírnou přizpůsobenou na chatařských provoz nebo koupit septik AS-Anasep, který certifikaci splní. 

Podle materiálu

Svět rozdělený na dva tábory, tak by se dal pojmenovat spor mezi zastánci betonu a plastu. Beton je samozřejmě konstrukčně pevnější, avšak stojí více a ne všude lze betonový septik umístit. Při koupi betonového septiku myslete na to, že ho přivezou na nákladním vozem a bude ho skládat jeřáb. Připlatíte za dopravu, a technika se nějak musí dostat k místu usazení, ne všude je tedy možné mít betonový tříkomorový septik.

Dobrý plastový septik však za svým odvěkým rivalem příliš nezaostává. Dnešní plastové výrobky jsou kvalitní a při správné stavbě vydrží, to co betonové. Za nás preferujeme plastové septiky.

Jak zařídit 3-komorový septik s filtrem

Tříkomorový septik s filtrem, ať se nám to líbí nebo ne, je vodním dílem. K jeho pořízení, tak bude potřeba projekt, který vám s radostí připravíme. Projekt septiku je nutné nechat zpracovat u autorizovaného vodohospodáře. Projektant rodinného domu vám ho nenakreslí.

Dalším krokem je povolení septiku. To probíhá ve stejných kolejích jako povolení domovní čistírny odpadních vod. Čeká vás spousta papírování a až půlroční jednání s úřady, rádi toto martyrium absolvujeme za vás.

Po vydání stavebního povolení vás již čeká realizace. Ta se dá stihnout do dvou dnů. Pokud chcete mít tříkomorový septik ještě letos, je ideální čas začít řešit projekt.

Takto může vypadat i váš projekt septiku

Je libo tříkomorový septik na klíč

Ti z vás, kteří nechtějí mít žádné starosti kolem nového septiku, mohou u nás rovnou poptat službu septiku na klíč. Postaráme se o vše od A do Z. Na konci spolupráce vám předáme tříkomorový septik s filtrem, který bude zprovozněný a ukrytý pod zemí.


Konzultace zdarma