Studna je nejstarším řešením zásoby vody pro domovy. Stále častěji se setkáváme s klienty, kteří si postavili své vysněné bydlení na místě, které není zasíťované vodovodem a nemají možnost se připojit k zásobování vody přes vodovodní přípojku. To však vůbec nevadí, protože studna nabízí dostatečně kvalitní náhradu, která navíc poslouží dlouhodobě a prakticky zdarma. V posledních letech se také vrtané studny staly alternativou k vodovodu a voda ze studni slouží jako nekonečný zdroj pro zalévání zahrady. Tak či onak je vrtaná studna rozhodně skvělým řešením a cestou k soběstačnosti. V tomto článku se pokusíme přiblížit cestu k realizaci vrtané studny. 

Rozdíl mezi kopanou a vrtanou studnou

Pokud jste již využili internet k obohacení vašich znalostí, jistě jste narazili na dvě možnosti, jak studnu zbudovat. Za tradiční techniku se dá považovat kopaná studna a o něco moderněji pak funguje vrtaná studna. Pojďme si představit základní rozdíly. Podrobněji jsme se na výhody a nevýhody obou variant podívali v tomto článku: Kopaná nebo vrtaná studna? Která je pro vaše účely vhodnější?

Kopaná studna

Kopané studny mají dlouholetou tradici, vždyť historicky se právě budovaly tímto způsobem. I dnes se tak můžete někde setkat s archaickým označením šachtové studny, nenechte se mýlit, jde o kopanou studnu. Pokud jste vyznavačem tradice, pak by vás mělo zajímat, že kopané studny jsou dražší na realizaci. Logicky jeden hloubený metr stojí více úsilí, než metr vrtaný. I proto se dnes kopané studny využívají především tam, kde je dostatek mělké podzemní vody, tedy zdroj je blízko. Dalším limitem této studny může být také typ zeminy na pozemku. Potřebujete povrch, který má dobrou propustnost zvodnělých vrstev, typicky se jedná o písky či štěrky.

Kopané studny se dnes budují z betonových skruží tradičně o průměru 1 až 1,5 metru. Pokud se setkáte se studnou obkládanou z kamene či cihel, je jasné, že jste narazili na studnu, která již desítky let plní svou službu. Dnes se myslí především na údržbu této studny, sestup na dno je jednak náročný, a za druhé může být i nebezpečný. Zde se hodí vzpomenout na slavný díl 30 případů Majora Zemana s příhodným názvem „Studna“. Právě mělkost studny umožnila vylézt ze studny.

Nevýhodou, která stojí ještě za zmínku a pojí se s mělkostí studny, je náchylnost na zhoršení kvality vody z okolních septiků, čistíren odpadních vod či dusičnanů z hnojení zemědělských pozemků. To je způsobeno již zmiňovanou mělkostí studny ve srovnání se studnou vrtanou, která nezřídka dosahuje až 30 metrů. 

Ke kopané studně si budete muset nechat zpracovat hydrogeologický posudek (to platí i pro vrtanou). U kopané studny by měl hydrogeolog myslet na vhodné umístění studny, aby nebyla příliš závislá na srážkových vodách (deštích), což pocítíte v suchých letních měsících a následně i při dlouhé zimě.

vrtaná studna

Shrneme-li si závěry z kopané studny, pak je jasné, proč dnešní trend velí studnařům nové studny vrtat. Kopané studny lze sice po čase prohloubit, lze je udržovat, nicméně ve výsledku vám hrozí nedostatek vody a časté kontroly kvality. Pokud tedy budujete studnu jako zdroj vody pro domácnost a nemáte možnost se připojit na vodovodní řad (pomocí vodovodní přípojky), pak rozhodně doporučujeme studnu vrtanou.

Vrtaná studna

Jak již jste asi pochopili, je vrtaná studna krokem vpřed v technologii budování studní. Dnes vznikají prakticky všechny studny vrtem. O pár řádků výše jste se dočetli, že kopané studny se budují ze skruží o průměru až 1,5 metru, na rozdíl od toho se u vrtané studny setkáte s průměrem vrtu zhruba 150 až 260 mm. To na první dobrou ukazuje, jak moc se tyto typy liší.

Vrtaná studna je vodní dílo vybudované pomocí technologie vrtu. Oproti starším kopaným studnám se liší především cenovou dostupností, rychlostí stavby a bezpečností. Typická vrtaná studna má hloubku do 30 metrů.

Vrt se provádí i do hloubek větších než 30 metrů, a tak není potřeba mít na svém pozemku tzv. mělkou vodu. K procesu výstavby se ještě dostaneme níže, nicméně stojí za zmínku několik vlastností vrtané studny. Do vrtu, respektive země, se pak typicky ukládají trubky z PVC či PE o tloušťce zhruba 5 až 6,5 mm. Kolem trubek se ukládá vodárenský písek, který plní účel filtru. Vrtané studny jsou tak bezpečnější ve srovnání s kopanými. U kopaných vždy hrozí infikace např. dusičnany, zatímco u vrtaných je zdroj tak hluboko, že k infikaci prakticky nemůže dojít. I díky tomu může být vrtaná studna často zdrojem nejen užitkové, ale i pitné vody. Více jsme se o tom rozepsali v  článku: Vrtaná studna jako zdroj pitné vody pro vaši domácnost?

vrtaná studna

Ani u vrtané studny se však nevyhnete nutnosti hydrogeologického posudku, který zajistí jednak, to že k vrtu nedojde na místě, kde není voda, a také ochranu sousedů, kteří mohou v těsném okolí také mít svou studnu a ta vaše by je mohla připravit o vodu. Ze zprávy se navíc ukáže, jak hluboký je potřeba vrt udělat, dopředu tedy nelze říci, kolik vaše studna bude přesně stát, protože je samozřejmě velký rozdíl, jestli vrtáte 20 či 30 metrů hluboko.

 


Potřebuji posudek

Vrtaná studna: Jak začít?

Nyní už víte, jaký typ studny se k Vám hodí, předpokládáme, že většina čtenářů sáhne po studně vrtané. Jak tedy začít a kde se odpíchnout? Pokusíme se nastínit jednotlivé kroky procesu tak, jak jdou za sebou.

Krok první: Sežeňte si hydrogeologický posudek a průzkumný vrt

Hydrogeologický posudek vám zjistí jednak místo, kde má vrtařská společnost vrtat, tedy pramen s dostatkem vody pro vaši spotřebu. A také ochrání vaše sousedy před snížením jejich zásob vody ve studně. Nezřídka se objevují případy, kdy nový přistěhovalec zbuduje studnu a výrazně tak sníží kvalitu života svým sousedům. Na to opravdu pozor, bez hydrogeologického posudku nelze studnu začít dělat.

Pokud nevíte, kde takového hydrogeologa shánět, není nic jednoduššího než se obrátit na nás. Máme kontakty po celé republice. Za naše klienty vždy poptáme několik hydrogeologů z vašeho okolí a následně vám předložíme jejich cenovou nabídku a termín realizace. Je již pak jen na vás, jakého hydrogeologa si vyberete.

Od roku 2019 se změnila legislativa a nově je zapotřebí mít před realizací schválen na vodoprávním úřadě tzv. průzkumný vrt. Ten provádí hydrogeolog a bez něj nelze začít ani dokončit průzkumné práce. 

vrtaná studna

Krok druhý: Poptejte projektanta, který připraví projekt studny

V momentě, kdy máte posudek v ruce, vstupuje do hry projektant, takový jakým je i například naše společnost. Pokud si budete shánět jiné projektanty, tak si vždy ověřte, že jde o autorizovaného vodohospodáře. Úřady budou chtít vidět kulaté razítko, jinak projekt nepovolí. 


Potřebuji projekt studny

Krok třetí: Legalizace

Pro studnu platí podobná pravidla jako pro domovní čistírnu odpadních vod. V případě nemovitosti lze povolovat společně s domem anebo samostatně jako vodní dílo. Stavíte-li nové bydlení, rozhodně se vám vyplatí povolovat studnu s domem. V případě, že studnu k již hotovému bydlení doděláváte, nemáte jinou možnost, než je samotné řízení.

Nezapomeňte, že relativně nově je potřeba získat povolení již k samotnému průzkumnému vrtu. Úředníci si tak ošetřili případy, kdy se nezřídka stávalo, že po provedení průzkumného vrtu již nedošlo k povolení studny a vzniklo tak nelegální vodní dílo. Více o povolení studny se dočtete níže.

Krok čtvrtý: Realizace

Gratulujeme, pokud jste úspěšně prošli přes úředníky. Nyní je tedy na čase pustit se do vrtání. Rozhodně se vyplatí si objednat profesionály, kteří mají jednak s vrtáním zkušenosti, ale především vlastní techniku nezbytnou k vrtu. Vrt studny nestojí zkoušet dělat svépomocí. 

Vrt se typicky provádí příklepově-rotačním vrtáním za pomocí ponorného vrtacího kladiva. Kladivo je poháněno vzduchem z kompresoru. Vyvrtaný materiál tak během vrtu lítá ven z vrtu a studna je po vyvrtání čistá, bez usazenin.

Dokončený vrt se vyvložkuje plastovými chráničkami, které zajišťují bezproblémové vedení pitné vody. Ve finále se pak do studny vkládá ponorné čerpadlo a dochází k napojení na rozvody vody v nemovitosti. S tím už si ale poradíte buď sami nebo to společnosti nabízejí v rámci nabídky na klíč. 

Vrtaná studna: Projekt

Už jsme si řekli, že k projektu vrtané studny potřebujete autorizovaného vodohospodáře. Pojďme si ještě ukázat, co obsahuje projektová dokumentace k vrtané studně a kolik za projekt studny zaplatíte.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci ke studně může připravit pouze autorizovaný vodohospodářský projektant. Právě takový jakým je například společnost Zakra. Správná projektová dokumentace ke studně obsahuje následující části:

  1. Průvodní zpráva
  2. Souhrnná technická zpráva
  3. Situační výkresy
  4. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
  5. Hydrogeologický posudek

Takovou dokumentaci vám rádi připravíme. 

Cena projektu vrtané studny

Projekt vrtaná studny u nás stojí 8 000,- bez DPH. Cena zahrnuje veškeré případné úpravy a platí se až po dokončení projektu a vašem schválení. Cena obsahuje navíc sehnání hydrogeologa a nabízíme i možnost nechat si od nás vyřídit veškerá povolení.

Vrtaná studna: Povolení

V lednu roku 2019 jsme se dočkali novely vodního zákona, jenž se dotkla i povolování studny. Hlavní změnou, kterou legislativci do zákona vtělili, je povinnost získat povolení už pro samotný průzkumný vrt, respektive souhlas vodoprávního úřadu. Tento souhlas dokonce předchází samotnému hydrogeologickému výzkumu a do procesu se nám tak vkládá trochu nelogický šotek, kdy nejprve povolujete něco, co vlastně ani nevíte, že má budoucnost. Navíc tento souhlas nenahrazuje povolení studny jako vodního díla, inu úředníka vodoprávního úřadu je pro jednu studnu potřeba vidět minimálně dvakrát.

Povolení se nám dále dělí na tři životní situace:

  • Studna je součástí povolení nového domu
  • Studnu povolujete zvlášť
  • Studnu již máte, ale je potřeba ji legalizovat

Povolení studny společně s domem

Čeká-li vás jednání se stavebním úřadem kvůli povolení domu, pak je nejefektivnější společně s domem povolit i studnu. Samozřejmě dál platí, že povolení předchází průzkumný vrt, hydrogeologický posudek a projekt studny od autorizovaného inženýra. Příslušný vodoprávní úřad vám v takovém případě vydá závazné stanovisko, česky řečeno povolení ke stavbě studny a zároveň povolí nakládání s vodou. 

Vodoprávní úřad vám společně s povolením stanoví horní hranici odběru, dopředu můžete očekávat hodnotu kolem 300 kubíků ročně. Nevíte-li si rady, jak přesně postupovat v rámci společného povolovacího procesu, klidně se na nás obraťte.

Povolení pouze studny

Většina našich klientů však studnu povoluje samostatně, tedy již u povolené nemovitosti. V takovém případě se studna povoluje jako vodní dílo. Je zapotřebí si opatřit územní rozhodnutí od stavebního úřadu a povolení stavby vodního díla společně s povolením k odběru podzemní vody. Pro tato rozhodnutí se typicky obracíme na vodoprávní úřad. Pokud si nejste jisti, jak přesně tento proces vypadá a nechce se vám pouštět do byrokracie s úředníky, můžete se obrátit na nás. Povolení studny vyřídíme společně s projektem.

Legalizace (pasport) studny

Velmi častým jevem je také tzv. pasport studny. Ten nastává v situacích, kdy studna již stojí, ale ztratila se z ní voda. Studnu je pak potřeba prohloubit. I v tomto případě máte povinnost zajistit si posudek hydrogeologa a povolení od vodoprávního úřadu.


Potřebuji projekt studny


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.