Chataření se znovu vrací do módy. Pokud si chce člověk kvalitně odpočinout, ať už na venkově nebo v zahrádkářské osadě, potřebuje k tomu i snadnou údržbu chaty. Nikomu se nechce po náročném týdnu pracovat ještě o víkendu. K dosažení takové bezstarostnosti je zapotřebí i ošetření odpadních vod tak, abyste nemuseli každé dva měsíce volat fekální vůz. Je ale vhodnou volbou domácí čistička odpadních vod  (ČOV) nebo snad existuje nějaká alternativa? A hodí se vůbec čistička odpadních vod na chatu?

Možnosti likvidace odpadních vod na chatě či chalupě

Likvidace odpadních vod na vaší chatě se dá řešit podobně jako v případě rodinného domu. Nabízí se tedy hned čtyři alternativy. Zcela nejjednodušším způsobem, jak se bezstarostně rekreovat, je napojení nemovitosti na kanalizační řad –  tedy pořízení kanalizační přípojky.

Abyste ale o kanalizační přípojce vůbec mohli začít uvažovat, musí být daná oblast zasíťovaná. To, zda lze využít kanalizační přípojku, zjistíte jednoduše telefonátem na místní stavební úřad. Pokud lze kanalizační přípojku vybudovat, doporučujeme vám neztrácet čas hledáním jiné alternativy.

Díky kanalizační přípojce totiž máte starosti s odpadem vyřešené jednou provždy. A to zní lákavě, že?

Chcete o kanalizační přípojce vědět více? Přečtěte si obsáhlý článek: Projekt kanalizační přípojky: Vše, co potřebujete vědět o připojení odpadu ke kanalizaci.

Dozvíte se v něm mimo jiné, proč k pořízení přípojky potřebujete projekt, kdo ho smí vytvořit a také, kolik bude stát. S vypracováním projektu se samozřejmě můžete obrátit na nás – za standardních okolností vám ho zhotovíme do pár dnů.

Domovní čistička odpadních vod (ČOV) jako alternativa kanalizační přípojky

V momentě, kdy začnete hledat možnosti likvidace odpadních vod, není možné abyste unikli nabídce domácích ČOV. Ty jsou velmi populární a pomáhají bydlet na místech, která jsou cenově dostupná a zároveň nejsou zasíťovaná, tedy mimo tzv. satelity.

Český trh s domácími ČOV je vyspělý a najdete zde řadu kvalitních výrobců – namátkou se jedná o ASIO, Envi-Pur či Hellstein.

TIP: Přečtěte si naše velké srovnání domovních ČOV na českém trhu.

Domovní ČOV nabízí vysokou účinnost při čištění odpadních vod a navíc je možné využít přečištěné vody např. pro zálivku zahrady. Zní to až moc dobře, že?

Bohužel, jak se dočtete níže, není domácí ČOV ideálním způsobem, jak likvidovat odpadní vody na místech, která nejsou trvale osídlená. Do rodinného domu je to skvělá varianta, na chatu či chalupu bohužel ne. Nepravidelný provoz nesvědčí čistírnám, které ve valné většině využívají k přečištění odpadních vod bakterie, které vyžadují neustálý přísun potravy (neboli splaškové vody).

čistička odpadních vod na chatu
Domovní ČOV je ideálním řešením likvidace odpadních vod u rodinných domů

Klasika v podobě jímky

Stará dobrá klasika z minulého století. Vybetonovaná díra v zemi, do níž odtékají splašky, pro které si jednou za čas musí přijet fekální vůz neboli hovnocuc. Toto řešení se velmi často nachází na starých chatách a v současné době se také často rekonstruuje. Pokud chcete skutečně na chatě trávit kvalitní čas, to znamená, že nehodláte šetřit se splachováním, chcete pustit myčku a osprchovat se, tak vám z jímky (žumpy) brzy budou vstávat vlasy hrůzou na hlavě.

Jímka není ani ekologické, ani ekonomické řešení likvidace odpadních vod. Počítejte s tím, že vývoz jímky vás bude stát kolem 2 000,- a budete ho volat často. Tuto variantu tak lze preferovat pouze v případech, kdy chcete na chatě vést spartánský život nebo tam nepobýváte moc často.

TIP: Přečtěte si, kam až se může vyšplhat cena za vývoz žumpy.

jímka
Jímka není ani ekologická, ani ekonomická. Sáhněte raději po septiku!

A co septik na chatu?

Bingo – septik je skutečně ideálním řešením na chatu. Technologie septiků se v posledních letech značně posunula a dnes nabízí skutečně vynikající alternativu pro čištění odpadních vod. Výhodám septiku se budeme věnovat níže v článku, přesto pokud vás zajímá hlavní důvod, proč mít septik na chatě na rozdíl od ČOV, pak je to právě kvůli odolnosti vůči nepravidelnému provozu. Septiku nevadí, že nebude dva měsíce pracovat, oproti ČOV, kde dochází k odumírání nezbytných bakterií.


Potřebuji projekt septiku

Proč se nehodí čistička odpadních vod na chatu?

Většina ČOV na českém trhu čistí splašky za procesu tzv. aktivace. Moderní čistírny si již dokáží samy regulovat výkon a v případě, že do ČOV přestanou přitékat splašky, vypne se klíčové dmychadlo. Do ČOV tak přestane pravidelně proudit vzduch, který je nezbytný pro aerobní proces čištění. Kal tak začne zahnívat a čistička přestává správně fungovat. Pro vás, jakožto případné majitele, to znamená, že byste museli ČOV věnovat více času, než sami chcete. Neustále kupovat bakterie pro ČOV a zkoumat, zda čistička dobře čistí.

Ve skutečnosti není situace tak kritická, jak se může zdát. Čistička si poradí s několikatýdenním výpadkem provozu – u rodinného domu se proto nemusíte bát, že vám chod čističky naruší měsíční dovolená. Ale v případě chat, kam se jezdí nepravidelně, se nárazové užívání stává problémem, který vám přidělá zbytečné starosti.

Septik jako ideální řešení

Ve hře tak zůstává septik. Pokud hledáte moderní alternativu a chcete mít od odpadních vod klid, určitě přemýšlejte o septiku.

Co je to septik

Septik je plastová nádrž, do které proudí splašky z vaší chaty. Dochází zde k odstraňování usaditelných a plovoucích částic a zároveň probíhá aerobní rozklad. Splašky uvnitř septiku proudí, nejčastěji v rámci tří komor. Septik je z pohledu legislativy považován za vodní dílo a k jeho pořízení budete potřebovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra.

Jaký septik vybrat na chatu

Dnešní septiky se již nabízejí s rozvinutou technologií filtrů. Nejčastěji tedy narazíte na tříkomorové septiky s pískovým filtrem či biologickým filtrem.

Septik s pískovým filtrem využívá pro přečištění biochemické a fyzikálně mechanické procesy. Velkou výhodou pískového filtru je energetická nenáročnost, pro čištění totiž nepotřebuje žádnou elektřinu. Septik s biologickým filtrem zachytává na filtr biomasu. Tento filtr je pak potřeba v průměru jednou za půl roku zkontrolovat a přebytečnou biomasu odčerpat zpět do septiku.

Shrnutí

Odpověď na vaši otázku –  zda se hodí čistička odpadních vod na chatu – je tedy jasná: Nepravidelný provoz ji nesvědčí, vhodnějším řešením likvidace odpadních vod je proto septik, v ojedinělých případech pak jímka. Stále si nejste jisti, jak vyřešit vaši situaci a chcete se o tom poradit? Nebo již máte vybraný septik či domovní ČOV a potřebujete projekt? Tak či onak jsme tu pro vás. Stačí se s námi spojit.


Konzultace zdarma

Mohlo by vás také zajímat: