Jak správně na výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu, tak aby nebyla příliš malá a zároveň příliš velká? Velikost nádrže na dešťovou vodu by měla odpovídat lokálním podmínkám, potřebě vody a reálné spotřebě vody. U výpočtu velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu také hrají klíčovou roli fyzikální vlastnosti střechy, které je třeba započítat.

Výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu se skládá z úhrnu srážek, plochy střechy a velikosti zahrady. Do výpočtu je nutné zahrnout koeficienty odtoku, filtrace a dní bez vody. Ideální výpočet velikosti nádrže dále pracuje i s lokálními možnostmi stavby.

Jaké parametry zohlednit do výpočtu velikosti nádrže na dešťovou vodu

Abychom dokázali exaktně odhadnout velikost nádrže na dešťovou vodu, musíme dobře rozmyslet následující parametry:

 • Plochu střechy, ze které budeme vodu zachytávat
 • Materiál střechy
 • Sklon střechy
 • Úhrn srážek v dané lokalitě 
 • Potřebu vodu na zalévání zahrady
 • Využití dešťové vody
 • Rozdíl mezi potřebou a spotřebou


Konzultace zdarma

Plocha střechy určuje potenciál zachycené vody

První parametrem do výpočtu velikosti nádrže je plocha střechy v průmětu, včetně všech přesahů. Od této celkové plochy se případně odečte plocha, ze které se voda nezachytává do nádrže (například kvůli chybějícím okapům).

V případě, že uvažujete o využití dotace Dešťovka, měli byste vědět, že k úspěšnému vyřízení dotace je potřeba zachytávat dešťovou vodu minimálně z 51% plochy střechy, ideálně pak 100%. 

Střecha, respektive její průmět má vliv na výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu

Střecha však nedokáže zachytit plný potenciál vody

V žádném případě nedosáhneme na to, že by střecha zachytila veškerou dešťovou vodu, která na její plochu dopadne. Proto musíme do výpočtu velikosti nádrže promítnout koeficient podle materiálu, ze kterého střecha je. Jde o tzv. koeficient odtoku střechy.

Do výpočtu zahrňte sklon střechy

Jak je vidět z tabulky výše, svou roli hraje i sklon střechy. Podle sklonu a materiálu určíme finální koeficient výpočtu velikosti.

Zjistíme, kolik dešťové vody celkem na střechu naprší

Úhrn srážek pro danou lokalitu buď můžeme odhadnout z přiloženého obrázku (to používá většina kalkulaček) nebo si vyhledat na portále ČHMI větší detail pro konkrétní okres, případně využít naši tabulku s průměrným úhrnem srážek za daný kraj a měsíc.

Do výpočtu velikosti nádrže musíme započítat průměrný úhrn srážek

Kolik vody potřebujeme pro zálivku zahrady

Z výše uvedených parametrů už bychom byli schopni vypočítat velikost nádrže na dešťovou vodu, pokud bychom nebrali v potaz potřebu. Potenciál dešťové vody a skutečná potřeba se málokdy rovnají a musíme tuto nerovnost promítnout i do výpočtu velikosti nádrže.

1m2 trávníku bychom v letních měsících měli zalévat 120 litry. Zalévání však neprobíhá po celý rok rovnoměrně, proto využíváme koeficient nutnosti zálivky:

 • Listopad, Prosinec, Leden, Únor a Březen počítáme bez nutnosti zalévání
 • V dubnu a říjnu bude stačit 60%
 • V květnu a září pak 80%
 • A konečně v letních měsích skutečně využijeme 100%, tedy 120 litrů na 1m2

Pro výpočet velikosti je dále určující způsob využití dešťové vody

Dešťovou vodu lze u rodinného domu využít dvojím způsobem. V jednodušším případě můžeme dešťovou vodou pouze zalévat. V tomto případě budeme tedy dešťovou vodu v nádrži potřebovat pouze v měsících od dubna do října. 

Nebo můžeme dešťovou vodou splachovat toaletu. Zde připadají v úvahu 2 řešení. Dešťovou vou využíváte pouze na splachování nebo jde o kombinaci splachování a zalévání.

Kolik vody na zálivku potřebujeme už víme (viz. předchozí tabulka). Zbývá určit potřeba vody na splachování. Dlouhodobé statistiky nám říkají, že denní spotřeba vody na splachování je 26 litrů.

U výpočtu velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu musíme započítat, že v případě splachování bude dešťová voda využívána celoročně, každý den tedy bude docházet k odběrům dešťové vody. 

Rozdíl mezi potřebou a spotřebou rozhodne o velikosti nádrže

V momentě, kdy víme, kolik vody jsme schopni zachytit vs. kolik vody reálně potřebujeme se můžeme dopočítat správného výsledku velikosti nádrže na dešťovou vodu.

Ukázka výpočtu velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu pro zálivku zahrady krok za krokem

1) Jaký máte potenciál aneb jaký je průmět střechy

V našem simulovaném případě počítejme se 70 m2 střechy.

2) Započtěte koeficienty

70m2 střecha je plochá a vyrobena z pozinkovaného plechu. Její koeficient odtoku je tedy 0,7.

Dále je potřeba využít konstantní koeficient účinnosti filtru, který nás připraví zhruba o 10% srážkových vod, jeho hodnota je tedy 0,9.

Nyní můžeme tyto hodnoty vynásobit a získat tak plochu, ze které jsme reálně schopni alokovat veškerou vodu, která za rok na střechu naprší:

70*0,7*0,9 = 44,1.

3) Započtěte roční úhrn srážek 

Započtením ročního úhrnu srážek zjistíte, kolik dešťové vody jste v průměrný rok schopni zachytit. Pro návodnost výpočtu velikosti nádrže můžeme vybrat lokalitu s průměrným úhrnem srážek 600mm.

Výsledkem by tedy bylo 44,1 * 600 = 26 460 litrů neboli 26,46 m3

4) Kolik vody na zálivku potřebujete

Nyní se vrátíme k tabulce uvedené výše. Pro modelový příklad výpočtu budeme počítat s 300m2 zahrady. V tomto případě vím, že na celou sezónu budeme potřebovat 208,8 m3.

Děsivá hodnota, že? Nezapomeňte, ale že většina potřebné vody naprší zadarmo. Konkrétně v modelovém případě to bude (600 * 300) / 1000 = 180 m3.

Na zálivku budete potřebovat rozdíl těchto hodnot, tedy 208,8 – 180 = 28,8 m3.

5) Jak finálně vypočítat ideální velikost nádrže na dešťovou vodu

Posledním krokem je zvolení ideální velikosti, tak aby jste celkový potenciál 26,46 m3 využili na maximum. Samozřejmě nelze doporučit koupit akumulační nádrž o velikosti 27 kubíků, protože by se voda zkazila, než byste ji dokázali využít.

Pro tento výpočet využijeme koeficient počtu dní, kdy se domácnost může ocitnout bez deště. Dříve se používala hodnota 21 (neboli 3 týdny). Dnes již spíše doporučujeme hodnotu 28, protože deště bývají v posledních letech spíše intenzivní, než časté. Finální vzoreček tedy vypadá následovně:

Velikost nádrže = (Zachycený úhrn srážek x 28) / 365 = (26,46 x 28) / 365 = 2,02 m3.

Výpočtem velikosti nádrže na dešťovou vodu samotný výběr nádrže nekončí

Vzoreček pro výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu

 1. Plocha střechy x koeficient odtoku střechy
 2. Vypočtenou plochu střechy vynásobte průměrnými srážkami a vydělte 1 000 – přepočet na kubíky
 3. Výslednou hodnotu vydělte 365 (roční průměr) a vynásobte koeficientem 28 (počet dní bez deště).


Konzultace zdarma

Správný výpočet velikosti nádrže, není jen číslech a koeficientech

Před výběrem akumulační nádrže na dešťovou vodu se doporučujeme spojit s projektantem. Celá problematika velikosti nádrže není jen o samotném výpočtu, ale i o možnostech realizace. Výběr nádrže ve skutečnosti mnohem komplikovanější. 

U nás pořídíte dešťovku na klíč

Rádi vám připravíme komplexní posudek k výběru nádrže, který bude počítat se všemi lokálními podmínkami. Kromě toho jsme schopni připravit i odborný posudek k dotaci Dešťovka a nádrž na dešťovou vodu postavit na klíč.