FAQ

Často kladené dotazy - ČOV


Co je domácí ČOV?

Domácí čistírny odpadních vod slouží jako alternativa pro nakládání s odpadními vodami v místech, kde není možné připojit se k obecní kanalizaci. To umožňuje stavět a žít na místech, kde se systém teprve buduje nebo třeba nikdy nebude. Výhodou domácích ČOV je vysoká kvalita přečištění, kdy vyčištěné splaškové vody lze využít např. pro zalévání zahrady a relativně nízké pořizovací a provozní náklady. ČOV si můžete představit jako plastovou nádrž, ve které prochází splašky několika fázemi čištění a na jejím konci odtékají již přečištěné vody.

Jak vybrat domácí ČOV?

Domácí ČOV je investici v řádu desetitisíců, proto vždy doporučujeme výběr promyslet, případně konzultovat. Zásadními kritérii jsou: 1) kolik osob bude pravidelně ČOV využívat, 2) jakým způsobem se bude nakládat s přečištěnými vodami (vsak nebo povrchové vody) 3) jakým způsobem se ČOV povoluje. Existují však i další parametry, které je potřeba zvážit, proto doporučujeme prostudovat nejprve tyto 2 články: Jak vybrat domovní ČOV  a Zkušenosti s domácími ČOV.

Jaká je cena běžné domácí ČOV?

Ceny nejběžnějších domácích ČOV začínají na 30 000,- bez DPH, pravděpodobně lze na internetu nalést i levnější kusy, ale pokud chcete stabilitu a kvalitu, tak značky jako ASIO či ABPlast nabízejí své nejlevnější kusy nad hranicí 30 000,-.

Jak povolit ČOV?

Domácí ČOV je potřeba povolit u úřadů. V dnes platné legislativě existují 2 způsoby, jak ČOV povolit. První rozlišení je, zda ČOV povolujete společně s nemovitostí nebo samostatně, pokud samostatně, jako většina našich klientů, pak se nabízejí 2 způsoby - vodoprávní řízení a ohlášení. Každé má své výhody a nevýhody, nenechte se zlákat "babskými radami". Připravili jsme pro Vás na toto téma obsáhlý článek: Jak povolit domovní čistírnu odpadních vod

Jak dlouho trvá vyřídit povolení ČOV?

Bohužel povolování domácích ČOV není žádným sprintem. Co se týká zákonných lhůt, měli byste povolení ČOV stihnout v horizontu 2 měsíců. Realita je však leckde na úřadech jiná, známe případy, kde úřady např. v srpnu řeší žádosti z dubna. Zbytečným prodledním se můžete vyhnout v případě, že využijete služby projektanta, aby zajistitl povolení, ale i ten může být krátký na pomalé úřady.

Kolik stojí povolení ČOV?

Samotné povolení, co správních poplatků se typicky vejde pod 1 000,-. Do této částky počítáme i poplatky za vyjádření k sítím apod. Nevyčíslítelná pak může být časová náročnost a složité jednání s úřady.

Jaká je cena projektu ČOV?

Cena projektu domovní ČOV by se měla udržet pod hranicí 15 000,-. Na vyšší částku, pokud v ní není zahrnuto i vyřízení povolení byste neměli přistoupit. U nás začínají ceny na 11 990,- za projekt ČOV. Dnes samozřejmě také hraje roli rychlost doručení, protože po vodohospodářských projektech je vysoká poptávka a zároveň projektantů nepřibývá.

Jak vypadá projektová dokumentace ČOV?

Projektová dokumentace domácích ČOV je soubor listů neboli zpráva, která zahrnuje následující oddíly: 1) Průvodní zpráva 2) Souhrnná technická zpráva 3) Situační výkresy 4) Dokumentace objektů a technických a technologický zařízení 5) Specifikace domácí ČOV a případně 6) Hydrogeologický posudek. Více o projektové dokumentaci si můžete přečíst v tomto článku: Projektová dokumentace domovní čistírny odpadních vod

Co je ČOV na klíč?

ČOV na klíč je kompletně realizace domácí ČOV. Od dodávky ČOV až po výkopové práce, projekt a povolení. Více o ČOV na klíč se dočtete zde

Jaká je cena realizace na klíč?

U realizace ČOV na klíč zaplatí celou dodávku. Velmi často se v tomto případě setkáte se slevou na samotnou ČOV, ale dodavatel si vezme marži na stavebních pracích. Tato varianta se vyplatí klientům, kteří nechtějí ani kopnout do země a nemají hluboko do kapsy. Cena se bude začínat nad 100 000,- a pravděpodobně se přehoupne výrazně nad, záleží na dodavateli. Více o ČOV na klíč si můžete přečíst v našem článku.

Kdo může dělat projekt ČOV?

Projekt domácích ČOV může podle zákona dělat pouze autorziovaný inženýr s autorizací pro vodohospodářské stavby. V našem týmu si kvalitu hlídá autorizovaný inženýr pan Jaroslav Faiferlík.

Kdy potřebuji hydrogeologický posudek k ČOV?

Hydrogeologovi se nevyhnete v případech, kdy chcete přečištěné splaškové vody likvidovat vsakem do podzemních vod

Umíte sehnat hydrogeologa k ČOV?

Ano umíme, ale vůbec nám nevadí, když máte svého. Vždy poptáváme externího hydrogeologa a ideálně víc, aby naši klienti měli nejlepší cenu.

Jaká je nejlevnější ČOV?

Tento dotaz snad ani nemůžeme doporučit vyhledávat. Nenabádáme k tomu utratit za ČOV majlant, ale ani ne držet každou korunu. Funkční ČOV od spolehlivého výrobce seženete pro 4 až 5 člennou rodinu od 35 000,- s DPH, takový Variocomp od společnosti ASIO jistě zajistí Vaše potřeby. Přečtěte si náš článek o zkušenostech s ČOV a vyberte si svého favorita. 

Jak je to s DPH u ČOV?

U domácích ČOV můžete narazit na 2 sazby DPH. Nižší sazba tedy 15% je pro ty, kteří kupují ČOV k bydlení jehož podlahová plocha nepřesáhne 350 m².

Co je certifikát CE a kdy ho potřebuji u ČOV?

To, zda má ČOV certifikát nebo nemá by Vás mělo zajímat pouze v případech, kdy jste 100% přesvědčeni, že chcete přečištěné vody vsakovat do vod podzemních a povolení řešit procesem ohlášení. Nezapomeňte, že vaše ČOV nemusí mít certifikát a přesto je možné vsakovat, stačí jen když ČOV splňuje normy vodoprávního řízení.

Často kladené dotazy - Kanalizační přípojky


Co je kanalizační přípojka?

Kanalizační přípojka tak jak ji definuje zákon je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Fakticky jde samozřejmě o část potrubí, která plní funkci odvodu spláškových vod z vaší nemovitosti. Pokud existuje možnost napojení na kanalizaci, pak nikdy nedoporučujeme vybudování domácí ČOV.

Je potřeba projekt kanalizační přípojky?

Ano, projekt se u vybudování kanalizační přípojky vyžaduje. Nejde však o vodní dílo, proto vám ji může případně zhotovit autor projektu nemovitosti. Nejčastěji se však tato práce svěřuje vodohospodářům. Rádi Vám připravíme takovýto projekt na míru.

Kolik stojí projekt kanalizační přípojky?

Projekt kanalizační přípojky je jednodušším typem vodohospodářského projektu. Naše společnost nabízí projekt kanalizační přípojky za 11 990,-. 

Jak na povolení kanalizační přípojky?

Kanalizační přípojky se povolují ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a rozhoduje jejich délka. Do 50 metrů kanalizační přípojky Vám postačí územní souhlas. Nad 50 metrů musíte mít územní rozhodnutí a ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. Poslední možností je pokud se přípojka schvaluje dohromady s nemovitostí, v tomto případě půjde o stavební povolení.

Jak vypadá projektová dokumentace kanalizační přípojky?

Projektová dokumentace kanalizační přípojky se skládá z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, podélných profilů a schémat.

Často kladené dotazy - Vodovodní přípojky


Co je vodovodní přípojka?

Vodovodní přípojka je podobně jako kanalizační přípojka úsekem potrubí, který zajišťuje přívod pitné vody do Vaší nemovitosti. Máme-li citovat zákon pak je vodovodní přípojka samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem

Je potřeba projekt vodovodní přípojky?

Ano, stejně jako u kanalizační přípojky. Projekt musí zhotovit způsobilá osoba, nejčastěji vodohospodář, případně architekt.

Kolik stojí projekt vodovodní přípojky?

Projekt vodovodní přípojky by neměl stát víc než 15 000,-. U nás Vám ho připravíme už za 11 990,-.

Jak na povolení vodovodní přípojky?

Ano, stejně jako u kanalizační přípojky. Pokud je přípojka délky do 50m, bude povolena územním souhlasem. V případě přípojky delší než 50m je stavebním zákonem požadováno povolení dvoustupňové, a to územní rozhodnutí a následné ohlášení stavby.

Jak vypadá projektová dokumentace vodovodní přípojky?

Projektová dokumentace vodovodní přípojky se skládá z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, podélných profilů a schémat.

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close