Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je vybrána, projektant poptaný a zbývá nastudovat, jak domácí čistírnu legálně postavit a uvést do provozu. Dobrým nápadem určitě není pořídit si domovní ČOV bez povolení, ba naopak. Rozhodnutí, před kterým momentálně stojíte, je vyřídit si povolení domácí čistírny – ČOV po svém nebo uspořit čas a poptat služby projektanta (tzv. inženýring).

 

Domácí čistička odpadních vod (ČOV) bez povolení aneb Nejde to náhodou udělat načerno?

Bohužel, takový přístup rozhodně nemůžeme doporučit. Podívejme se na to, co říká zákon. Podle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.), konkrétně §55, spadá domovní čistírna pod vodní dílo. Tím budoucímu vlastníkovi čistírny vzniká povinnost nechat si zpracovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra a účastnit se správního řízení.

Na rovinu říkáme, že jsme se setkali s případy nelegální čistírny odpadních vod, pokud ale nechcete riskovat správní postih a v nejlepším případě pokutu, doporučujeme jít cestou zákona. Nakonec to zas tak složité není.

Druhy povolení domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

Obecně vzato máte na výběr ze dvou druhů správního řízení. Jednak jde o klasické povolení vodoprávního úřadu (resp. rozhodnutí) a za druhé o ohlášení. Samo ohlášení evokuje myšlenku, že jde o něco snazšího, ale není to úplně pravda. Je potřeba si na rovinu říci, že obě řízení jsou ve výsledku podobně náročná a především z nich plynou trochu rozdílné důsledky.

Jak povolit domácí čističku odpadních vod

Nenechte se zviklat rychlým soudem, že jedno či druhé přeci musí být výhodnější. V některých případech také nemusíte mít na vybranou. Proto vždy radíme, proberte to s vaším projektantem, ten by měl vědět, jaká varianta je v daném případě nejlepší.

Tip. Přečtěte si také:

Rozdíly mezi povolením a ohlášením domácí čistírny (ČOV)

Povolení (vodohospodářské rozhodnutí)

Povolení je klasickým způsobem, jak legalizovat domovní čističku ČOV. Vodoprávní úřad má na jeho vyřízení 60 dní a platí se za něj správní poplatek 300,-. Za nevýhodu lze považovat především dvě věci.

Jednak povinnost dvakrát ročně provádět rozbor přečištěné vody kvalifikovanou osobou a druhak omezená platnost povolení na 10 let. Po této době nemusí nutně úřad znovu povolit čistírnu a čeká vás další papírování. Na druhou stranu výhodou povolení je méně dokumentů, které musíte doložit úřadu, konkrétně si přichystejte:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000 (toto by měl obsahovat každý autorizovaný projekt)
 • Kopii katastrální mapy se zakreslením polohy jednotlivých objektů
 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa
 • Souhlas obecného stavebního úřadu
 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku
 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení
 • Plná moc k zastupování (v případě, že řeší projektant)
 • Speciální stanoviska

Přečtěte si také náš nejnovější návod na téma Povolení domácí čistírny odpadních vod. Zjistěte jak krok za krokem povolit domácí čistírnu. Zjistíte  na jaké úřady se obrátit a jak si zkrátit cestu…

…hodit se Vám může také návod “Jak vybrat domácí čističku odpadních vod

Ohlášení domovní čističky odpadních vod (ČOV)

Ohlášení se minimálně podle názvu zdá být snadnější cestou k získání povolení. Nicméně je založené na činnosti poptávajícího, tzn. minimum věcí necháváte na úřadech a řešíte si je svou cestou.

ohlášení domácí čistírny odpadních vod

Výhodou je zcela určitě platnost na dobu neurčitou a  vyřízení by mělo trvat jen 30 dní oproti dvojnásobku u povolení. Na druhou stranu nevýhodou může být povinnost jednou za 2 roky provést revizi čistírny a nutnost obstarat ještě více dokumentů než v případě souhlasu. Bohužel si také připlatíte 200,- za správní poplatky. Pro ohlášku si budete muset připravit následující dokumenty:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000
 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění
 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa
 • Souhlas obecného stavebního úřadu
 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku
 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení
 • Plná moc k zastupování
 • Speciální stanoviska

Plus navíc oproti povolení:

 • Vyjádření správce povodí (občas úřad požaduje i u povolení)
  • jde buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře nebo Odry
 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků
  • V případě ohlášení ČOV nedochází k jednání, proto si takové jednání musíte se sousedy odehrát sami a přinést úřadu jejich souhlas. Pokud by se soused stavěl “na zadní”, budete muset projít vodoprávním řízením.
 • Provozní řád domovní ČOV
 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu
  • Významná část klientů si ČOV buduje sama, úřad si v tomto případě žádá prohlášení stavbyvedoucího, že dohlédne na stavbu

povolení domovní ČOV

Vyplatí se si povolení domácí čistírny odpadních vod (ČOV) zajišťovat sám?

Jednoznačná odpověď neexistuje. Více méně jde o otázku nákladů. Počítejte s tím, že obě varianty vám zaberou nějaký čas (cca 2-5 měsíců). Bude potřeba poptat spoustu dotčených orgánů, na různá místa zatelefonovat a na jiná dojít. Bude to určitě proces na několik týdnů, kdy budete nosit v hlavě, co je ještě potřeba dodat.

Zakra vám nabízí tuto službu k projektům domovních čistíren odpadních vod (ČOV) za 8 000,- bez DPH. Dostaneme od vás plnou moc a jednání s úřady obstaráme my. Samozřejmě budeme potřebovat vaší spolupráci, ale naprosto minimální ve srovnání s tím, pokud byste si věc řešili sami.

Samozřejmě rozumíme, že ne pro každého má smysl objednat si inženýring od projektanta, ale pokud nechcete na povolení domovní čistírny odpadních vod – ČOV myslet a zajímá vás jen výsledek, neváhejte nás poptat.

Tip: Nechcete inženýring (vyřízení povolení domovní ČOV), ale projekt domovní ČOV by se vám hodil? Dejte nám vědět.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.